obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skotska_gaelstina

Doplňte tam ještě zdroj — Petr Kokaisl 2008/05/06 11:29

Něco málo o jazyce

Do goidelské rodiny patří irština, skotská gaelština a manština, které jsou si navzájem podobné a do jisté míry navzájem srozumitelné.

První gaelskou knihou vydanou ve Skotsku je překlad liturgické knihy biskupa Johna Carswella v r. 1567. Z konce 16. st. pocházejí básně z tzv. Fernaigského rukopisu. Úplný překlad Bible vychází v letech 1787-1801.

Dodnes skotskou gaelštinou mluví skotští Gaelové na severozápadním pobřeží Skotska, na souostroví Hebridy a část také v kanadském Novém Skotsku, kde si někteří Skotové dodnes udržují své tradiční zvyky. V Skotsku s. gaelštinou mluví cca 59000 lidí a v Kanadě kolem 10000.

Skotská gaelština, anglicky Scottish Gaelic G`aidhlig byla jazykem starých Skotů, geograficky tedy jde o severní výspu většího z britských ostrovů. Skotové neměli historicky takové štěstí jako Irové a po většinu svých novodobých dějin jsou součástí Spojeného království. Možná i to se trochu promítá do postavení skotské gaelštiny, která jako samostatný jazyk existuje, jsou v ní zpívány písně a vyprávěny příběhy, ale přece jenom je Skotsko jako takové více „poangličtěné“ než Irsko. I ve skotských hospodách tedy zaslechnete převážně angličtinu, přesněji řečeno to, v co ji Skotové svým přízvukem přetvořili.

Přes rostoucí podporu nemá gaelština ve Velké Británii právní status (například stránky pro podporu SG: http://www.savegaelic.org/ ) . Naproti tomu Evropská unie ji uznává jako menšinový jazyk. Snaha vrátit gaelštinu do škol naráží na nedostatek kvalifikovaných pedagogů. Gaelština má svou určitou pozici i v lokálních novinách a televizi, přesto ustupuje. Rádio, které vysílá i ve skotské gaelštině je BBC Radio nan Gaidheal.

Samotný překlad

Luke 15:3-6

“3 Agus labhair esan an cosamhlachd seo riu, ag radh, 4 Co an duine dhibhse aig a bheil ceud caora, ma chailleas e aon dhiubh, nach fag an naoi-deug agus an ceithirfichead anns an fhasach, agus nach teid an deidh na caorach a chailleadh gus am faigh e i? 5. Agus air dha a faotainn, cuiridh e air a ghuaillean i le gairdeachas. 6. Agus nuair a thig e dhachaigh, gairmidh e a chairdean agus a choimhearsnaich an ceann a cheile, ag radh riu, Deanaibh gairdeachas maille riumsa, a chionn gun d’fhuair mi mo chaora a bha caillte.”

zdroj: Překlad je od paní Katrine Lygren z www.scottishbibles.com.

vložila: Zuzana Líšková

Zajímavé odkazy

Na této stránce se můžete přiučit skotskou gaelštinu a jsou zde přístupné i hlasové nahrávky.

http://www.taic.btinternet.co.uk/taic.htm

Škola skotské gaelštiny

http://topsearchesnews.com/gaelic.aspx
Počet shlédnutí: 11

skotska_gaelstina.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:39 autor: 127.0.0.1