obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vlamstina

Vlámština

3 Pověděl jim toto podobenství:

  • Hij nu sprak tot hen deze gelijkenis en zei:

4 Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?

  • Welk mens onder u, die honderd schapen heeft en een daarvan verliest, laat niet de negenennegentig in de woestijn achter en gaat het verlorene na, totdat hij het vindt?

5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena,

  • En als hij het vindt, legt hij het blij op zijn schouders,

6 a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: „Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.“

  • En wanneer hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: „Weest blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was.“

Vlámština je souhrnný pojem pro mluvenou nizozemštinu ve Vlámsku. Základem jazyka bylo hornofranské nářečí (dolní němčina), ze kterého se tento jazyk vyvíjel již před 12. stol. Má hodně společných znaků s němčinou, liší se od ní ale zejména ve výslovnosti a pravopisu.

Přeložil: Ing.Tomáš Kadlec
Počet shlédnutí: 97

vlamstina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)