obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyzkumne_otazky

Hlavní stránka http://www.hks.re/wiki/galicijci_ve_spanelsku

POLOŽENÉ OTÁZKY

Minoritní společnost

1. Vyvíjí daná minorita určité snahy o vyšší autonomii (nebo přímo o separatismus)?

¿Cumple con el actual nivel de autonomía que (el estado), o qué estado desea lograr esto?

  (Are you satisfied with current status of galician nation? Is there endeavour to be more independent (autonomous)? )
 

2. Mají příslušníci dané minority pocit diskriminace (znevýhodnění) - pokud ano, v jakém ohledu (zákonodárství, školství…)

  Mají příslušníci dané minority pocit pozitivní diskriminace (zvýhodňování) - pokud ano, v jakém ohledu (zákonodárství, školství…).

¿Está discriminado de alguna manera - uno positivo (beneficio) o negativo? En caso afirmativo, ¿cómo?

 (Are you, in any way, positively or negatively discriminated by government/majority Spanishes/members of other minorities? If yes, how are you 
  favoured or disadvantaged? )

3. Vlastní vykreslení obrazu příslušníka daného etnika (zvyky, tradice, mýty x realita) - vztáhnout na „sebe“ (tj. na respondenta).

  Cómo ellos mismos, como Galicianos, ¿ves? Tratar de caracterizar el gallego nación.
 (Can you tell me how do you percieve yourself as a Galician? (Try to characterize galician nation.) - for example: I think we are funny etc.) 

4. Co převažuje ve vnímání vlastní etnicity.

¿Cómo crees que se puede ver la mayoría y, a continuación, los espaňoles y por qué?

 (You know a majority of Espaňol. What do you think they are thinking about Galician and why? ) 

5. Jak si myslíte, že vás vnímá majoritní společnost?

¿Cuál es el principal atributo de su origen étnico, y por qué? (por ejemplo historia, territorio, idioma, religión)

 (What do you regard as your main atribut of ethnicity and why? (What is the most important thing to Galician and why?) - for example galician 
  history, territory, language, traditions etc. )

Majoritní společnost

1. Co si myslíte o Galicijcích, jací jsou (jak je vnímáte)?

 ¿Qué piensa de lo que son Galicicanos (como percepción)?
 (What do you thing about Galicians, how do you percieve them?)

2. Myslíte si, že jsou nějak diskriminováni či zvýhodňováni oproti majoritním Španělům? Pokud ano, napište nějaké příklady.

 ¿Crees que son objeto de discriminación o trato preferencial en comparación con la mayoría de los espaňoles? Si es así, algunos ejemplos
  Compared to Spanish (to you), do you think that Galician are discriminated (favoured or disadvantaged)? If yes, write some examples. 
Počet shlédnutí: 46

vyzkumne_otazky.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)