obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vztahy_muzu_k_zenam_ceske_a_francouzske_narodnosti

Vztahy mužů k ženám české a francouzské národnosti

Hamplová P., Horáková T., Vrtělová B., Albertová P. Vztahy mužů k ženám české a francouzské národnosti. [online] Hospodářská a kulturní studia (HKS), Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. Dostupné z: <hks.re/wiki/vztahy_muzu_k_ zenam_ceske_a_francouzske_narodnosti>.

1 Úvod

Vztahy mužů k ženám je velmi zajímavé a často diskutované téma, o kterém bylo vydáno mnoho knih a článků. Stejně tak se řada publikací zabývá vztahem a přístupem muže k ženě jiné národnosti. Propast mezi muži a ženami, nedorozumění a konflikty jsou, i v jednadvacátém století, součástí života, stejně jako tomu bylo od prvopočátku světa. Muže a ženy se od dětství učíme chápat jako vzájemně se doplňující protipóly s rozdílnými úkoly a kompetencemi. Tyto rozdíly přitom většina z nás chápe jako samozřejmé, možná právě proto se o případných nerovnostech nediskutuje. Obzvláště bývá rozdíl ve vztahu mužů k ženám jiné národnosti, a proto jsme se rozhodly nahlédnout a blíže nastínit tento přístup. Pro naši práci jsme jako jinou národnost zvolily Francouze a tedy Francii, protože je součástí Evropy a vyznává podobné hodnoty jako český národ a přesto zde můžeme nalézt mnoho rozdílů. Zajímalo nás, jak čeští muži vnímají francouzské a francouzští muži české ženy.

2 Cíl a metodika

Cíl práce

Cílem této práce na téma „Vztahy mužů k ženám české a francouzské národnosti“ je zjistit:

• Jak nahlíží francouzský muž na českou ženu? (a obráceně)

• Zdali by si francouzský muž mohl vzít českou ženu? (a obráceně)

Metodika

Základem pro vypracování práce byly poznatky z odborné literatury a z internetových stránek, které jsou zaměřeny na dané téma, tedy pohledy na české a francouzské ženy. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem. Technikou sběru pro tento druh výzkumu byla zvolena metoda dotazování. V rámci výzkumu byly shromážděny dvě skupiny respondentů, tedy 10 francouzských mužů a 10 českých mužů. Podle předem připraveného scénáře byly prováděny krátké rozhovory s každou skupinou zvlášť. Roli moderátora zastával vždy jeden člen týmu a zbytek zaznamenával odpovědi. Tento druh výzkumu byl zvolen, protože je prováděn tváří v tvář s respondenty a je možné upravovat otázky dle dané situace a k jejich upřesnění.

3 Literární rešerše

3.1 Francouzské ženy

Podle anglické spisovatelky Helene Powellové, která již sedm let žije ve Francii, mají francouzské ženy styl v krvi, v zemi Coco Chanel to prý ani jinak nejde. Nikdy by do práce nešly v teniskách, v kabelce jim nechybí dvě rtěnky (jednu na den a druhou na večer). V souvislosti s módou dbají hlavně na osobitý styl a detaily, jsou líné, do cvičení se moc neženou, ale umí si linii udržovat přirozenou cestou. K tomuto patří i bohaté obědy a večeře bez drastických diet. Tomu se říká francouzský paradox. [4]

Režisérka Sofie Coppola o Francouzskách a hlavně elitních Pařížankách tvrdí, že jsou schopné měnit styl rychlostí blR. Zakladatel a majitel značky APC říká, že obraz kultivované ženy, snobky co se týče oblečení, už je dávno minulostí. Ženy, které jsou prostě elegantní samy o sobě, vidíte jen vzácně. Francouzské ženy chtějí, aby byly obdivovány zato, jaké jsou a za jejich intelekt, ne za oblečení. [5]

Přirozený šarm se u francouzských žen dědí z matky na dceru a veškerý půvab či elegance začínají už u kalhotek. Mají stále tendenci svádět muže, což není pro ženy jiných zemí tak úplně typické. Pro Francouzky je svádění určitá hra. Ženy v této zemi jsou obdivovány a respektovány pro kreativitu, se kterou přistupují k oblékání. Móda je zde velmi důležitou součástí života ženy. [4]

Přední francouzští sociologové si myslí, že Francouzky jsou nejlepší matky a pracovnice v Evropě a vynikají také svým zdravím a sexappealem. Jsou označovány za „evropské šampiónky v mnoha ohledech“, nejvíce pak v plození dětí a dlouhověkosti. Díky krátké pracovní době (35 hod.) se Francouzky mohou věnovat více dětem. I přesto jsou největšími pracanty. Skloubením práce a mateřství mohou jít prý francouzské ženy, které jsou absolutně nezávislé, příkladem i pro jiné národy. Francois de Singly, který se zabývá sociologií rodiny vidí typickou francouzskou ženu jako matku, která ovšem maximálně uplatňuje své znalosti, vytváří si kariéru a chrání si své kvality. Francouzky se podle něj uplatňují ve velké míře i ve vysokých postech v politice i obchodním životě.[6]

Cizinci žijící ve Francii nevnímají Francouzky nijak výjimečně. Jsou prý dokonce daleko obtížnější a komplikovanější než jiné ženy. Jsou méně spontánní, originální, působí unaveným dojmem, ale samozřejmě, že jsou velmi elegantní a koketní. [4]

„Myslí si Francouzky, že jsou opravdu nejpřitažlivější? Jsou spokojené s tím, jak vypadají, jak se jim daří, jaký zájem u mužů vzbuzují? Kdyby tomu tak bylo, asi by Francouzky těžko byly největšími konzumentkami antidepresiv na světě. [4]

3.2 České ženy

Blanka Matragi vidí v české ženě velkou změnu za posledních šestnáct let. Dokázaly se prosadit ve světě jako uznávané modelky. Je vidět, že česká žena může být opravdová špička v mnoha oblastech. Je nejen krásná, ale také vzdělaná a inteligentní, věnuje pozornost svému looku, oblečení, designu. Češky jsou přirozeně krásné a nepůsobí příliš vyumělkovaně a nepřirozeně, jako je to v jiných zemích, kde o sebe ženy až příliš dbají.[7]

Devětadvacetiletý francouzský učitel a model, žijící již pět let v Praze, vidí Češky oproti Francouzkám více emancipovanější. Jsou více průrazné a sebejisté, v osobních vztazích i v zaměstnání jsou to vůdčí osobnosti. To prý může být dědictví socialismu nebo i dřívější historie, protože směly vstoupit do politického života dříve než Francouzky v roce 1944.[8]

Koketní Češky jsou oproti Francouzkám vyzývavější, rády flirtují, vysílají signály, že mají zájem. Svou krásu se nebojí ukázat. S českou ženou vše postupuje mnohem rychleji, samy vás svádí. Francouzky jsou rezervovanější, uchovávají si tajemství, a to muže nutí, aby si jimi nebyli tak jistí, musí si počkat a zkoušet to znovu. Je možné, že to mají muži trochu těžší, ale třeba právě v tom spočívá pověstný šarm Francouzek.[8]

4 Kvalitativní výzkum

V rámci kvalitativního výzkumu jsme shromáždily dvě skupiny respondentů – 10 francouzských mužů a 10 českých mužů. Požadavkem účasti respondentů byla znalost českých (u francouzských mužů) a francouzských (u českých mužů) žen. O spolupráci jsme zároveň požádaly francouzského přítele, který žije v Praze a mluví česky. Naší prosbě vyhověl a pomohl nám získat další francouzské muže, žijící v České republice, které jsme potřebovaly pro náš výzkum.

Cílem rozhovorů bylo zjistit, jaký mají muži názor na ženy jiné národnosti a zda by byly schopni či ochotni žít s ženou jiné národnosti, v tomto případě francouzské a české. Na základě toho jsme sestavily 10 otázek (tyto otázky jsou uvedeny v příloze č. 1), které byly moderátorem postupně (podle situace) podávány skupině k diskusi. Před samotnou diskusí byli respondenti dotázáni na věk a nejvyšší dosažené vzdělání.

4.1 Strukturovaný rozhovor

4.1.1 Skupina českých mužů

Věk respondentů skupiny českých mužů se pohyboval v rozmezí od 21 let do 32 let. Polovina z nich má nejvyšší dosažené střední vzdělání a polovina vysokoškolské vzdělání.

Nejprve jsme se mužů zeptaly, jestli se jim francouzské ženy vůbec líbí a proč. Většina z nich souhlasila a jako důvody uváděli, že jsou francouzské ženy elegantní, sexy, smyslné, atraktivní, zajímavé, uvolněné a upravené. Někteří v otázce váhali a odůvodnili to tím, že některé francouzské ženy jsou hezké a některé ne. Podle nich je krása u těchto žen individuální. Pouze jeden z respondentů zcela nesouhlasil a zmínil, že francouzské ženy používají příliš mnoho líčidel.

Co se pozitivních vlastností francouzských žen týče, uváděli muži následující: temperamentní, chytré, přátelské, citlivé, romantické, otevřené, vytrvalé, veselé, odvážné, sebejisté, optimistické a elegantní. Naopak jako negativní vlastnosti byly zmiňovány: drzé, neskromné a náladové. S podtrženými vlastnostmi souhlasilo nejvíce mužů ze skupiny.

Většina mužů ze skupiny dále tvrdila, že se francouzské ženy oblékají velmi módně a vkusně, což souhlasí s jejich již zmiňovanou elegantností. Muži uvedli, že mají velmi pěkné, atraktivní a sexy postavy. Jeden respondent však tvrdil, že by mohly být více hubenější. Polovina mužů si myslí, že by po boku francouzské ženy mohli žít, protože se jim tyto ženy líbí a tvrdí, že na národnosti nezáleží. Někteří dotazovaní s nimi nejsou ochotni žít, protože buď se jim tyto ženy nelíbí nebo vidí problém v tom, že neumí francouzsky a nedomluvili by se s nimi.

V otázce vaření tvrdila polovina ze skupiny respondentů, že francouzské ženy jsou dobré kuchařky, protože vaří tradiční francouzskou kuchyni, která je velmi dobrá. Někteří s tímto názorem ovšem vůbec nesouhlasili, protože jim francouzská kuchyně nechutná a jsou zvyklí na českou.

Muži souhlasili s tvrzením, že francouzské ženy o sebe příliš mnoho pečují, což souvisí s již zmíněnou elegantností a módním oblékáním. Tvrdili také, že používají příliš mnoho líčidel. Někteří respondenti však tvrdili, že péče není ani přehnaná, ani nedostatečná. Zbytek uvedlo, že o sebe tyto ženy málo pečují.

Velká část skupiny si myslí, že jsou francouzské ženy velmi dobré tanečnice, zejména díky jejich temperamentu a romantické povaze. Zbytek mužů nemohlo toto tvrzení ani vyvrátit, ani potvrdit nebo tvrdili, že nejsou dobré tanečnice. Také zmiňovali, že jsou zábavné společnice, protože jsou velmi přátelské, veselé a ve společnosti se umí velmi dobře chovat. Téměř všichni respondenti souhlasili s tvrzením, že jsou francouzské ženy dobré milenky, pouze jeden neměl jednoznačný názor. Někteří hovořili ze zkušeností, ovšem řada z nich přiznala, že si to myslí, protože se to o těchto ženách často tvrdí.

4.1.2 Skupina francouzských mužů

Věk respondentů skupiny francouzských mužů se pohyboval v rozmezí od 28 let do 37 let. Všichni respondenti žijí momentálně v České republice a mají nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání.

Obecně lze říci, že se francouzským mužům české ženy líbí, protože jsou velmi hezké, chytré a zábavné. V porovnání s francouzskými ženami nejsou tak složité, emancipované a stresované. Česká žena nemá podle nich žádné negativní vlastnoti, z pozitivních bylo nejčastěji uváděno, že jsou chytré, přátelské, citlivé, rozumné, nezávislé, praktické, otevřené, vytrvalé, veselé, tolerantní, upřímné, zodpovědné, odvážné, pracovité, čestné a elegantní. Na otázku ohledně oblékání byl nejčastějším názorem dobré a modní oblekání. Velice se jim líbí, že jsou více odhalené (nosí např. minisukně) a sexy oblékané. Většinou jsou české ženy vnímány jako ženy s pěknými postavami, ani moc hubené ani příliš korpulentní, prostě tak jak to má být. Pouze dva respondenti zmínili, že by mohli být hubenější. Většina francouzských mužů si myslí, že by mohli žít s českou ženou, protože se jim tyto ženy velmi líbí, nejsou příliš náročné a jsou rodinný typ. Také tvrdí, že si české ženy francouzů více cení, protože jsou k nim více galantní než češi. Dva respondenti by s českou ženou žít nemohli, protože nejsou podle nich české ženy příliš romantické, přátelské a jsou tvrdohlavé. Ohledně kuchařského umění jsou české ženy hodnoceny jako dobré kuchařky, protože jsou ve vaření kreativní a dbají i na tradiční kuchyni, která jim velmi chutná. Ale byly i opačné názory.

Všichni respondenti si myslí, že jsou české ženy velmi dobré tanečnice, protože mají rytmus v těle. Také nám sdělili, že je to způsobené i tím, že v České republice je navštěvování tanečního kurzu samozřejmostí a jsou tak k tanci vedeni už od mládí. Většina francouzských mužů tvrdí, že jsou české ženy velmi zábavné společnice, jelikož jsou veselé, přátelské a upřímné. Vztah českých žen ke konzumaci alkoholu je v porovnání s Francouzkami vřelejší a dokážou se více odvázat. Velká část francouzských mužů souhlasilo s tím, že čeští muži ženy málo obdivují a málo o ně pečují. Podle nich je v České republice stále nedostatečná rovnoprávnost mezi mužem a ženou.

V kvalitě českých žen v milování byli názory rozporuplné. Nadpolovoční většina souhlasila s tvrzením, že jsou české ženy dobré milenky. Jako důvod uvedli, že jsou české ženy hodně aktivní, kreativní a odvázané, ale víceméně je to dáno individuálně. Byl zde však i názor, že české ženy dobrými milenkami nesjou. Tyto názory jsou velmi individuální.

4.1.3 Shrnutí kvalitativního výzkumu

Z rozhovoru s českými muži vyplývá, že se většině francouzské ženy líbí, protože jsou atraktivní, temperamentní, romantické a elegantně se oblékají. Většina z nich si o Francouzkách také myslí, že jsou dobré tanečnice, zábavné společnice a dobré milenky. Přesto by s nimi bylo ochotna žít jen polovina z nich.

Rozhovor s francouzskými muži ukázal, že se jim české ženy líbí, protože jsou přátelské, upřímné a veselé, dobře se oblékají, jsou dobré tanečnice a zábavné společnice. Dále z rozhovoru vyplývá, že většina francouzských mužů by s českými ženami mohlo žít. Také si ale myslí, že Francouzka by s českým mužem žít nemohla, protože je zvyklá na vyšší standard.

5 Závěr

Fakt, že francouzské ženy jsou elegantní samy o sobě není pravdivý, podle francouzských žen samotných a názorů je to vidět jen vzácně. Francouzské ženy chtějí, aby byly obdivovány za to, jaké jsou a za jejich intelekt, ne za oblečení, které bývá považováno za nejdůležitější, protože Francie je země módních návrhářů. Z výsledků vyplývá, že čeští muži u francouzských žen dají právě spíše na vzhled, elegantnost, módnost, francouzský tempterament a romantickou povahu, než na jejich intelekt a schopnosti. Možná právě z důvodu zažitého předsudku chtějí tyto ženy pravý opak. Fakt, že mají Francouzské ženy styl v krvi se potvrdil i v odpovědích dotazovaných respondentů. Podle cizinců žijících ve Francii jsou často Francouzky komplikovanější a obtížnější než jiné ženy, což se také shoduje s názory dotazovaných.

České ženy jsou přirozeně krásné, módní, inteligentní a sebejisté ženy. Oproti ženám francouzským jsou více vyzývavější, protože se nebojí svou krásu ukázat. Také jsou daleko emancipovanější než Francouzky. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že se všemi těmito kladnými předsudky souhlasí i francouzští muži. Navíc bylo zmíněno, že čeští muži klady „svých“ žen dostatečně neocení a proto mají francouzští muži velký úspěch u českých žen.

Zdá se, že každá žena, ať francouzská i česká má pro muže určité klady, ale i zápory. Jak Češi tak Francouzi si dokáží představit soužití s ženou jiné národnosti, v našem případě Čech s Francouzkou a Francouz s Češkou. Vnímají určité rozdíly, ale ne natolik zásadní, jaké by se mohly najít u jiných národností. Oba dva národy se navzájem vnímají pozitivně a je to i historicky podmíněno.

Myslíme si, že více než na národnosti záleží na osobním přístupu, přesvědčení a charakteru. Důležítá je vzájemná tolerance a snaha brát toho druhého tak jaký je, s jeho klady i zápory. Je potřeba respektovat jeho zažité kulturní zvyky a tradice pomocí kompromisů.

6 Použité zdroje

[1] ZBOŘIL, K. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, 1998, ISBN 80-7079-394-5.

[2] PŘIBOVÁ, M. a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 1996, ISBN 80-7169-299-9.

[3] KOZEL, R. a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-0966-X.

[4] Kouzlo francouzských žen [online]. Rozhlas [cit. 2008-12-28]. Dostupné na www: <http://www.rozhlas.cz/svet/portal/_zprava/454246>.

[5] Fenomén francouzských žen [online]. Móda [cit. 2008-12-28]. Dostupné na www: <http://www.moda.cz>.

[6] Francouzky jsou nejlepší matky a milenky [online]. Svět celebrit [cit. 2008-12-28]. Dostupné na www: <http://www.svetcelebrit.cz/view.php?cisloclanku=2007011904>.

[7] Blanka Matragi: Česká žena je krásná [online]. Femina [cit. 2008-12-29]. Dostupné na www: <http://www.femina.cz/moda-styl-krasa/blanka-matragi-ceska-zena-je-krasna/3110>.

[8] Češky očima cizích mužů [online]. Marianne [cit. 2008-12-29]. Dostupné na www: <http://www.marianne.cz>.

7 Přílohy

Příloha č. 1: Strukturovaný rozhovor – otázky

Skupina českých mužů

1) Líbí se Vám francouzské ženy a proč?

2) Jaké vlastnosti podle Vás mají francouzské ženy?

3) Co si myslíte o oblékání francouzských žen?

4) Co si myslíte o postavách francouzských žen?

5) Myslíte si, že byste mohli žít s francouzskou ženou a proč?

6) Jsou francouzské ženy dobré kuchařky a proč?

7) Myslíte si, že francouzské ženy o sebe příliš mnoho pečují a proč?

8) Jsou francouzské ženy dobré tanečnice a proč?

9) Jsou podle Vašeho názoru francouzské ženy zábavné společnice a proč?

10) Myslíte si, že jsou francouzské ženy dobré milenky?

Skupina francouzských mužů

1) Líbí se Vám české ženy a proč?

2) Jaké vlastnosti podle Vás mají české ženy?

3) Co si myslíte o oblékání českých žen?

4) Co si myslíte o postavách českých žen?

5) Myslíte si, že byste mohli žít s českou ženou a proč?

6) Jsou české ženy dobré kuchařky a proč?

7) Jsou české ženy dobré tanečnice a proč?

8) Jsou podle Vašeho názoru české ženy zábavné společnice a proč?

9) Jsou podle Vás české ženy málo obdivované českými muži a proč?

10) Myslíte si, že jsou české ženy dobré milenky a proč?
Počet shlédnutí: 36

vztahy_muzu_k_zenam_ceske_a_francouzske_narodnosti.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:40 autor: 127.0.0.1