obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zapadni_armenstina
Západní arménština

Arménština je jazyk arménského národa. Hovoří jím Arméni jak ve své domovině, tak v rozsáhlé diaspoře. Patří mezi satemovou skupinu indoevropských jazyků. Hovoří se jí zhruba od 6. století př. Kr., první dokumenty v klasickém jazyce (grabar) jsou však až z doby po zavedení arménského písma na začátku 5. století zásluhou Mesropa Maštoce. Grabar, který se dodnes používá jako církevní a liturgický jazyk arménských křesťanů, se v průběhu staletí vyvíjel, až vznikl tzv. „laický“ jazyk (ašcharhabar). Když pomineme početné dialekty, existují dnes dvě základní varianty moderní arménštiny, jak literární, tak mluvené:

• západní větev, užívaná v diasporních komunitách blízkovýchodního původu

• východní větev, která je oficiálním jazykem Arménské republiky a hovoří se jím i v Íránu a v zemích bývalého SSSR.

Arménské písmo bylo vytvořeno Mesropem Maštocem kolem roku 405, aby v něm mohl napsat arménský překlad Bible. Původ písmen není zcela jistý, ale s největší pravděpodobností vycházel z abecedy řecké. Ačkoli oba dnešní dialekty arménštiny, západní i východní, používjí stejnou abecedu, výslovnost některých písmen je odlišná. Během let se změnilo nejen pořadí jednotlivých čísel, ale i jejich počet. Nejvíce nových písmen bylo přijato během středověku, a to kvůli tomu, aby se jimi mohly vyjádřit cizí hlásky.

západní arménština:

3 Ան ալ սա՛ աոակը խօսեցաւ անոնց. 4 „Ձեզմէ ո՞կ այն մարդը, որ եթէ ունենայ հարիւր ոչխար ու կորսնցնէ անոնցմէ մէվը, չի ձգեր իննսունինը անապատին մէջ եւ երթար այդ կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ զայն: 5 Ու երբ գտնէ, ուրախանալով կը դնէ զայն իր ուսերուն վրայ, 6 եւ տուն գալով՝ կը հրաւիրէ բարեկամներն ու դրացիները, եւ կ՚ըսէ անոնց. „Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, որովհետեւ գտայ կորսուած ոչխարս։:

transkripce:

3 An al sa՛ aoaky' xo'secaw anonc. 4 „D'ezme' o՞k ayn mardy', or et'e' ownenay hariwr ochxar ow korsncne' anoncme' me'vy', chi d'ger innsowniny' anapatin me'j ew ert'ar ayd korsowac'in etewe'n, minchew or gtne' zayn: 5 Ow erb gtne', owraxanalov ky' dne' zayn ir owserown vray, 6 ew town galov՝ ky' hrawire' barekamnern ow dracinery', ew k՚y'se' anonc. „Owraxace'՛q inc'i het, orovhetew gtay korsowac' ochxars.“

www.presto.cz

www.wikipedie.cz

http://am.translit.cc/

zpracovala: Dagmar Jonášová 


Počet shlédnutí: 5

zapadni_armenstina.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:40 autor: 127.0.0.1