obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2014:lichy_tyden_17:zdravy_zivotni_styl

Zdravý životní styl

Úvod

Zdravý životní styl, co si člověk může pod tímto pojmem představit? V dnešní době je toto téma hodně diskutované. Skoro každý člověk se snaží zdravý životní styl dodržovat, jelikož zdravá strava ovlivňuje až z 80 % naše zdraví. Základem zdravé stravy je pravidelné a správné stravování, dodržování pitného režimu a zejména pravidelná pohybová aktivita.

Správnou stravou se myslí konzumace vitamínů, minerálních látek a bílkovin a naopak omezení cukrů (sacharidů neboli glycidů) a nesprávných tuků. Vitamíny a minerální látky jsou obsažené v zelenině a ovoci, které by se měli konzumovat pravidelně každý den. Bílkoviny jsou obsažené například v mase, sýru, jogurtu a především ve vejci, kde jsou bílkoviny nejkvalitnější. Tuky jsou příjmem energie člověka, ale měly by se konzumovat s velkou opatrnostní. Existují nenasycené a nasycené mastné kyseliny. Zatímco nasycených kyselin by se člověk měl vyhýbat (máslo, sádlo, palmový olej, kokosový olej,…), nenasycené kyseliny člověk může konzumovat stále. Nenasycené mastné kyseliny jsou obsaženy především v rybách a ořechách.

Literární rešerše

V této hektické době, lidé mnohdy zapomínají na své zdraví a na celkový životní styl. Vyšlo mnoho publikací o zdravé výživě a mnoho autorů se shoduje, že cesta ke zdraví vede přes pravidelný pohyb a správnou životosprávu.

Pokud lidé budou mít takovou stravu a životosprávu, kterou uvádí Tomáš Husák ve své publikaci, mohou odstranit téměř většinu dlouhodobých nemocí (cca 80 %) a naprostou většinu předčasných úmrtí. 1)

Dle Boháčové, Dostálové, Kohouta a kol. do správné životosprávy patří pravidelný režim, strava, pitní režim, pohyb a ochranné prvky (vitamíny, minerální látky). 2)

Podle autora Christiana Opitze stále více lidí hledá alternativy ke konvenční nauce o výživě a k mechanickému pojetí života. Domnívá se, že rozšíření alternativních forem výživy a přírodních léčitelských postupů je zapříčiněno tím, že lidem staré koncepce a metody již nevyhovují.Proto vyzývá lidi, aby předkládané koncepce kriticky objasňovali, nikoliv je pouze jednoduše přebírali. 3)

.

Metodologie a cíl

Hlavním cílem naší práce je zjistit, zda lidé dbají na zdravý životní styl.

Výzkumná otázka: Dbají lidé na zdravý životní styl?

Praktická část seminární práce byla zpracována použitím výzkumné metody, a to řízeného rozhovoru se třemi náhodně vybranými respondenty na Václavském náměstí.

Adekvace metod

Mezi výhody řízeného rozhovoru patří lehké vyhodnocení a 100% zpětná vazba. Nevýhodou jsou přesně stanovené odpovědi a velká náročnost na sehnání respondentů.

Teoretická část

**1. Pojem zdravý životní styl**

Nejdůležitější hodnotou pro člověka je zdraví, proto by měl o něj dlouhodobě pečovat. Průběh života je doprovázen změnami, kterým by měl přizpůsobit životní styl a stravovací návyky. Člověk by měl začít dodržovat zdravý životní style ihned, nikoliv čekat na první projevy zdravotních potížích. Ovšem, na změnu není nikdy pozdě. Na zdraví by se mělo nahlížet komplexně, neboť jednotlivé součásti nejsou důležité sami o sobě, ale vzájemně se prolínají a ovlivňují.

Mezi 3 základní složky zdravého životního stylu patří 3P:

1. Přiměřený příjem živin a energie – individuální potřeba

2. Pravidelná pohybová aktivita

3. Pravidelná kontrola zdravotního stavu (hladina cholesterolu, měření krevního tlaku, preventivní prohlídky). 4)

**1.1. Zásady zdravého životního stylu**

Mezi nejdůležitější zásady patří zejména:

a)pravidelní režim

Člověk by si měl spravedlivým dílem rozdělit pracovní aktivitu a spánek.

b)strava

Strava by měla být vyvážená a pestrá i v úpravě pokrmů. Člověk by měl ochutnat vše, ale neměl by se přejídat.

c)pitný režim

Naše tělo pro fungování potřebuje minimálně 2,5 – 3 l tekutin. Měli bychom se vyvarovat nápojům s vysokým obsahem energie. Při některých onemocnění dávat pozor na obsah sodíku, cukru a alkoholu, případně vysoký počet přídatných látek.

d)pohyb

Udržení těla v kondici lze dosáhnout především pravidelným pohybem, nejlépe každodenním pohybem. Pohyb posiluje imunitní i kardiovaskulární systém, udržuje v rovnováze energetický příjem a výdej, formuje postavu a odbourává stres.

e)ochranné prvky

Nepostradatelnou součástí výživy jsou vitamíny, minerální látky, především antioxidanty a flavonoidy. Dostatečné množství těchto prvků zajistíme konzumací pestré stravy. Dále sem řadíme prebiotika a probiotika, které jsou vhodná a nezbytná pro funkci zažívacího traktu a snižují rizika zánětů a nádorových onemocnění střev. 5)

Diety, aktivní cvičení jsou již dlouho považovány za zásadní pro zdraví životní styl. Nedostatek aktivity ničí kondici každého člověka, zatímco pohyb a pravidelné cvičení ji podporuje. Lidé nebyli určeni k sedavému zaměstnání, ani k tomu, aby jedli stravu s vysokým obsahem tuku. Obě tyto charakteristiky jsou společné pro mnoho z nás. Jejich výsledkem je obezita související s cukrovkou, které mají dlouhodobý dopad na zdraví a výskyt onemocnění. Rozšíření obezity a souvisejících metabolických poruch se rychle zvyšuje. Hlavními hnacími silami této epidemie jsou snížení tělesné aktivity a změny ve stravovacích návycích (např. zvýšená spotřeba tuku). 6)

**1.2. Rizikové faktory zdravého životního stylu**

Do této skupiny se řadí faktory, které negativně ovlivňují zdravý životní styl a mají významný vliv na jednotlivé složky výživy.

a) Kouření

b) Nadměrná konzumace léků – zejména na bolest, únavu, nespavosti či nevolnosti

c) Nadměrná konzumace alkoholu

d) Nevhodná strava – převaha tučných pokrmů, sladkosti, instantní jídla, nedostatek zeleniny, ovoce a ryb

e) Dietní postupy a redukční režimy, které nejsou konzultovány s odborníkem. 7)

**1.3. Česká potravinová pyramida**

Zdroj: 8)

Z této potravinové pyramidy lze vyčíst, že lidé, kteří chtějí žít zdravým životním stylem, by měli zásadně jíst pestrou stravu, kterou si rozloží do celého dne. Měli by zvýšit spotřebu zeleniny a ovoce až na 0,5 kg denně, konzumovat nejméně 2 litry tekutin (nejlépe vody), pravidelně konzumovat mléčné výrobky, omezit smažené pokrmy a používat spíše rostlinné oleje a tuky. Lidé by se měli vyhýbat potravinám s vyšším obsahem sodíku a nepřisolovat zbytečně svá jídla.(Piťha, 2012)

**2. Plnohodnotná strava**

Jednou z možností jak vyřešit problém s nesprávnou výživou, a tak dbát na zdraví životní styl, je plnohodnotná strava. Tato strava obsahuje potraviny přirozeného a převážně rostlinného původu, které dokážou tělo zásobit potřebnými živinami a nejsou zatížené umělými hnojivy či přípravky na ochranu rostlin, které ničí životní prostředí. Plnohodnotná strava nabízí při stejném přísunu kalorií více vitamínů a minerálních látek, než běžná strava. Přechod na plnohodnotnou stravu nelze udělat hned, ale pokud se sníží přísun rafinovaného cukru, bílé mouky, alkoholu, kávy a dalších výrazně se přispěje k upevnění zdraví. 9)

Přínos plnohodnotné stravy je:

a) pevné zdraví, odolnost proti nemocem

b) pravidelná stolice několikrát denně

c) štíhlá postava

d) čistá pleť, méně vrásek

e) prodloužení aktivního života

f) odolnost vůči stresu

g) pocit nasycení

Složky plnohodnotné stravy:

a) obiloviny, luštěniny – celozrnné pečivo

b) mléčné výrobky – potřeba bílkovin

c) proteiny – výrobky ze sóji, ořechy

d) ovoce a zelenina

e) cukr, med, sacharidy

f) nápoje

g) tuky

h) maso – pouze ze zvířat pasoucích se ve volné přírodě a ryby 10)

Praktická část

Zpočátku nám lidé rozhovory nechtěli poskytnout, až pátý člověk, kterým byla mladá 20tiletá studentka rozhovor absolvovala. Seznámily jsme slečnu s tématem projektu a tématem rozhovoru. Slečna se nejprve ujistila, zda si pod pojmem zdravý životní styl, představujeme to samé. Dalším respondentem byla velice milá starší dáma, která nám ochotně prozradila svůj věk 73 let. Paní je již v důchodu. I přes svůj starší věk paní zná a dodržuje zdravý životní styl, což nás mile překvapilo. Rozhovor s paní neměl moc charakter řízeného rozhovoru, paní si chtěla velice povídat a nedokázala si vybrat z nabízených možností. Třetím dotazovaným byl muž středního věku. Pán neměl moc čas, ale když jsme ho ujistily, že rozhovor bude rychlý, svolil. Po dobu rozhovoru mu neustále zvolil v kapse telefon, a tudíž odpovídal velmi rychle a stručně. Pán sice ví, co zdravá životospráva obnáší, ale nedbá na ní.

U respondentů převažuje sedavý způsob denní činnosti, proto se jí snaží doplnit vhodnou sportovní aktivitou, která patří mezi 3 základní složky zdravého životního stylu. Nejvíce nás překvapila odpověď starší paní, která nás seznámila podrobně se svojí sportovní činností. Paní pravidelně každý všední den chodí po obědě na hodinové procházky s trekingovými holemi.

Přiměřený příjem živin a energie, který je další základní složkou, si hlídají jenom ženy, pán se stravuje nepravidelně. Odborníci doporučují snídat, touto radou se také řídí pouze ženské pohlaví z našich respondentů. Všeobecně je pitný režim doporučován v rozmezí 2-3 litry denně, toto množství dotazovaní nedodržují, pijí méně, cca kolem 1-2 litrů tekutin denně. Žádný z nich nekouří a alkohol pijí jen občas, většinou při výjimečných příležitostí. Tyto fakta jsou velice důležitá pro jejich zdraví.

Spánek je velice důležitou částí našeho rytmu, měli bychom mít spravedlivě rozdělený čas mezi aktivitu a odpočinek. Člověk by měl spát minimálně 7-8 hodin denně, tuto dobu dodržují opět pouze ženy, pán kvůli své práci spí méně.

Doplňky stravy využívají lidé v pokročilejším věku. Pro svůj vyšší věk a pravidelné vycházky paní užívá přípravek na klouby Kamzík. Pán se svému tělu snaží dodávat aspoň zvýšený příjem vitamínů v podobě vitamínových doplňků stravy. Žádný z respondentů si nehlídá složení potravin, což nás velice udivilo. V dnešní době je složení potravin hodně diskutovaným tématem.

Závěr

Na výzkumnou otázku: Dbají lidé na zdravý životní styl? jsme dostaly odpovědi od tří respondentů. Všichni vědí, co zdravá životospráva zahrnuje, pouze dva ji, ale dodržují. Pravidelné stravování se lišilo s věkem a zaměstnáním, pitný režim se nelišil. Všichni dotázaní se snaží vypít alespoň 1,5 l. Lidé si jsou vědomi, že pohybová aktivita je nutná, proto se ji snaží dodržovat. S přibývajícím věkem se snaží doplnit svůj denní příjem některými doplňky stravy. V dnešní době, kdy populační nemoc obezita neustále roste, si myslíme, že by se lidé nad svým stravováním měli zamýšlet více a pokud tak nedělají, začít se pravidelně hýbat.

Přílohy

Otázky na řízený rozhovor

1. Jaké je Vaše pohlaví?

a) muž

b) žena

2. Jaký je Váš věk?

a) 15-25

b) 26-35

c) 36-45

d) 46- 55

e) 55 a více

3. Jaké je Vaše zaměstnání?

a) sedavé

b) pohybově aktivní

4. Víte co je pojem správná životospráva?

a) ano

b) ne

5. Myslíte si, že jí dodržujete?

a) ano

b) ne

6. Kolikrát denně se stravujete?

a) 3x denně (snídaně, oběd, večeře)

b) 5x denně

c) více jak 5x denně

d) nepravidelně, když mám čas

7. Snídáte pravidelně? (tzn. každý den)

a) ano

b) ne

8. Kolik hodin denně spíte?

a) 5-6 hodin

b) 7-8 hodin

c) více jak 8 hodin denně

9. Sportujete?

a) vůbec

b) 2-3x do měsíce

c) 1x týdně

d) více jak 1x týdně

10. Jak trávíte svůj volný čas?

a) aktivně

b) pasivně

11. Dodržujete pitný režim? Kolik litrů vypijete?

a) méně jak 1 litr

b) 1-2 litry

c) 2 a více litrů

12. Kouříte? (ať už výjimečně anebo pravidelně)

a) ano

b) ne

13. Konzumujete alkohol? Jak často?

a) vůbec, jsem abstinent

b) výjimečně (oslavy, setkání s rodinou)

c) denně

14. Berete nějaké doplňky stravy? (popř. jaké, doplňkem se myslí např. vitamíny)

a) ano

b) ne

15. Sledujete složení potravin? Záleží Vám, co obsahují?

a) ano

b) ne 


Počet shlédnutí: 10

1)
HUSÁK, Tomáš. Jak si zachráníte život a zdraví: zavinilo ministerstvo zdravotnictví smrt statisíců lidí?. Vyd. 1. Praha: Erika, 1994, 145 s. Zdraví pro každého. ISBN 80-856-1276-3.
2)
BOHÁČOVÁ, Věra. 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách. 1. vyd. Editor Jan Piťha. Praha: Forsapi, c2012, 71 s. Manuál dietologie, sv. 2. ISBN 978-808-7250-181.
3)
OPITZ, Christian. Výživa pro člověka a Zemi: základy nové etiky jídla. Praha: Aviko invest, c2002, 168 s. ISBN 80-903-0850-3.
4)
BOHÁČOVÁ, Věra. 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách. 1. vyd. Praha: Forsapi, c2012. Manuál dietologie. ISBN 978-808-7250-181.
5) , 7)
BOHÁČOVÁ, Věra. 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách. 1. vyd. Praha: Forsapi, c2012. Manuál dietologie. ISBN 978-808-7250-181.
6)
Living a Healthier Lifestyle. Physiology [online]. 2014-09-01, vol. 29, issue 5, s. 302-303 [cit. 2014-11-18]. DOI: 10.1152/physiol.00036.2014. Dostupné z: http://physiologyonline.physiology.org/cgi/doi/10.1152/physiol.00036.2014
8)
Fórum zdravé výživy: Česká potravinová pyramida. [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.fzv.cz/
9)
VOSTATKOVÁ, Jaroslava a K JUCHELKA. Zdraví pro život. 1. vyd. Praha: Dominik Trávníček, 1991, 119 s. ISBN 80-900-6721-2.
10)
VOSTATKOVÁ, Jaroslava a K JUCHELKA. Zdraví pro život. 1. vyd. Praha: Dominik Trávníček, 1991, 119 s. ISBN 80-900-6721-2.
zs2014/lichy_tyden_17/zdravy_zivotni_styl.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1