obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2016:duchovni_kultura_evropy

Duchovní kultura Evropy 2016

Pozvánka na přednášku LUKÁŠE LHOŤANA o islámu a křesťanství


Podmínky ke složení zkoušky:

 1. zápočet
 2. 3 průběžné testy po 10 bodech, minimální počet bodů ke zkoušce je 17.

Průběžné testy: 27. 10., 24. 11., 8. 12.

 1. písemná zkouška 24 bodů (24 otázek po 1 bodu)
 2. ústní zkouška (pro zájemce o vylepšení známky a pro všechny, kdo mají 42 a méně bodů)

Hodnocení: celkem můžete získat 30 bodů za průběžné testy, 24 za zkouškový - tedy dohromady 54.

1: 54 - 47
2: 46 - 39
3: 38 - 31
4: 30 a méně

Podmínky pro zápočet:

 1. maximálně jedna absence
 2. prezentace na vybrané téma, nahrát do wiki!!!
 3. zápočtový testík z prezentací
 • Ve skupince připravíte prezentaci na vybrané téma (viz seznam pod rozdělením seminářů) a do Moodle vložíte každý 2 otázky pro své kolegy (nejlépe hned po prezentaci), se kterými je také seznámíte v rámci Vaší prezentace. V Moodle bude pod názvem předmětu a časem pro tento účel vyhrazen prostor. Ke konci semestru pak z těchto otázeček napíšete krátký a rychlý zápočtový testík. :)

Nastavení a hesla v Moodle vypadají následovně, otázky pište každý ke svému semináři!

Heslo pro vstup studentu je dle skupin:

lichý týden 12,15-13,45 - heslo „lichy12“

sudý týden 12,15-13,45 - heslo „sudy12“

sudý týden 14,00-15,30 - heslo „sudy14“

Každý sám za sebe vloží 2 otázky ke své prezentaci a ke každé otázce vymyslete tři možnosti odpovědí - zřetelně označte tu správnou.

Přednastavení v Moodle:

„Vložte dvě otázky týkající se Vaší prezentace, včetně třech možností odpovědí a zřetelně označte správnou:“

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ:

UKONČENÍ VKLÁDÁNÍ OTÁZEK NA ZÁPOČTOVÝ TESTÍK JE PRO VŠECHNY PREZENTUJÍCÍ SKUPINY 9. 12. !!!

Seznam témat na semináře - Duchovní kultura Evropy ZS 2016:

Prohlídka Klementina - 20. 1. 2017 Zápis zastaven.

 • 9.30 sraz v areálu Klementina 9.25, pokladny před vstupem na astronomickou věž, cena za 1 studenta 100 Kč.

1.seminář 6. 10., 13. 10. 2016

 • - Rozdělení témat na semináře a prezentace
 • - Debata na téma: Kořeny evropské duchovní kultury – kulturní revoluce, totalita, multikulturní svět

Vzor zápisu k jednotlivým seminářům:_

Lenka Ditrichová, Arnošt Fousek: Soupeření mezi Evropou a Asií.
Ve WIKI to bude vypadat takto:

Lenka Ditrichová, Arnošt Fousek: [[ZS2016:Soupeření mezi Evropou a Asií|Soupeření mezi Evropou a Asií]]

Rozpis dalších seminářů a jejich náplně v ZS:

2. seminář

lichý týden 20. 10

12. 15 - 13. 45: Rosenhoferová, Kociánová, Pozníková: Snaha o vykořenění křesťanské minulosti v době komunismu v ČSR první verze

Beránková, Kouřilová Středověká kultura a její přesah do dnešní doby (architektura, umění, literatura, vzdělanost

sudý týden 27. 10.

12. 15 - 13. 45: Mostýn, Fiala Role středověkých eposů a legend při utváření evropského kulturního dědictví a kulturních a duchovních hodnot

Zahradníková Kristýna, Salkova Xeniya Starověká, středověká a renesanční móda - její přesah a uplatnění v dnešní době

14. 00 - 15. 30: Housková, Šilarová, Mézlová - Starověká, středověká a renesanční móda - její přesah a uplatnění v dnešní době

3. seminář

lichý týden 3. 11.

12. 15 - 13. 45: Hoffmannová, Kuklíková, Wagnerová Role islámu v dějinách Evropy – Španělsko.

Hašlerová, Semecká Starověká, středověká a renesanční móda - její přesah a uplatnění v dnešní době1*

sudý týden 10. 11.

12. 15 - 13. 45: Brůžová Nikola, Dostálová Nikol, Lexová Veronika Jak ovlivnila kultura starověku kulturu dnešních evropských států

Barbora Frolíková, Michaela Dražková, Pavla Blaszczyková: Snaha o vykořenění křesťanské minulosti v době komunismu v Československu

14. 00 - 15. 30: Řeháková, Kravka Role islámu v dějinách Evropy - jeho přínos(1) , Marianna Vlasáková, Anna Vozárová: Snaha o vykořenění křesťanské minulosti v době komunismu v Československu

4. seminář

lichý týden 17. 11.

12. 15 - 13. 45: Státní svátek

sudý týden 24. 11.

12. 15 - 13. 45: Markéta Sovová, Tereza Mrvíková Role islámu v dějinách Evropy - jeho přínos(2)

Kristýna Audesová, Hana Soukupová: Irsko jako kolébka křesťanství v Evropě1

14. 00 - 15. 30: Treichelová, Povkhanych Jak ovlivnila kultura starověku kulturu dnešních evropských národů1

Katreen Qubaiová, Alexandra Kunčarová Středověká kultura a její přesah do dnešní doby (architektura, umění, literatura, vzdělanost)(1)

5. seminář

lichý týden 1.12.

12. 15 - 13. 45: Martin Houdek, Eliška Syrová - Starověk a středověk v ústní tradici - jak dějiny ovlivnily ústní slovesnost.

Luisa Kopecká, Jana Labuťová, Anna Křepelová: Jak ovlivnila kultura starověku kulturu dnešních evropských států

sudý týden 8. 12.

12. 15 - 13. 45: Nechanický, Domkářová Středověká kultura a její přesah do dnešní doby

Petr Kříž, Lukáš Linka: Role mnišství u zrodu středověké Evropy

14. 00 - 15. 30: Kučerová, Znamenáčková Role středověkých eposů a legend při utváření evropského kulturního dědictví a kulturních a duchovních hodnot(1)

Aleksandra Kolbina, Anett Šanderová Irsko jako kolébka křesťanství v Evropě2

6. seminář:

lichý týden 15.12.

12. 15 - 13. 45: Fleková, Fléglová: Soupeření mezi Evropou a Asií v mýtech a v průběhu historie – příklady4

Michaela Rejzková, Miloslav Haba: Irsko jako kolébka křesťanství v Evropě

sudý týden 5. 1.

V náhradním termínu se bude pro všechny zájemce konat prohlídka Klementina:

Zapisujte se prosím podle zájmu, akce je místo semináře, který měl být 5. 1. 2017: Termín - třetí týden v lednu, zapisujte se prosím!!!

Klementinum:

 1. Mostýn Alexandr
 2. Fiala Lukáš
 3. Lexová Veronika
 4. Kravka Jan
 5. Sovová Markéta
 6. Kristýna Audesová
 7. Katreen Qubaiová
 8. Řeháková Michaela
 9. Znamenáčková Tereza
 10. Blaszczyková Pavla
 11. Semecká Adéla
 12. Soukupová Hana
 13. Rejzková Michaela
 14. Barbora Frolíková
 15. Oldřich Nechanický
 16. Anna Křepelová
 17. Vlasáková Marianna
 18. Kříž Petr
 19. Dražková Michaela
 20. Kouřilová Aneta
 21. Zahradníková Kristýna

Literatura pro prezentace na seminářích:

1. Soupeření mezi Evropou a Asií v mýtech a v průběhu historie – příklady

 • VERGILIUS. Aeneis. 1. vyd. ve Svobodě. Praha: Svoboda, 1970. 427, [1] s. Antická knihovna; Sv. 7.
 • PETIŠKA, Eduard. Staré řecké báje a pověsti. Vyd. 15., V Ottově nakl. 2. Ilustrace Václav Fiala. Praha: Ottovo nakladatelství, c2011, 191 s. ISBN 978-80-7360-595-7. online ZDE
 • PILAŘ, Jan. Homérova Ilias. 1. vyd. Praha: Albatros, 1979. 147 s.
 • HULÁK, Jaroslav. Odysseia. 1. vyd. Praha: Albatros, 1981. 203 s. Obnovené obrazy.
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Gilgameš. 1. vyd. Praha: Albatros, 1976. 92, [2] s. Obnovené obrazy.

2. Jak ovlivnila kultura starověku kulturu dnešních evropských národů?

 • DAHLHEIM, Werner. U kolébky Evropy, odkaz antického Říma. Vyšehrad. ISBN 80-7021-728-6.
 • BAUER, Jan a VOLNÝ, Zdeněk, ed. Toulky minulostí světa. Druhý díl, [Zlatá éra dějin: starověké Řecko]. 1. vyd. Praha: Baronet, 2000. 222 s. ISBN 80-238-5708-8.
 • BAUER, Jan a VOLNÝ, Zdeněk, ed. Toulky minulostí světa. Třetí díl, [Zlatá éra dějin: starověký Řím]. 1. vyd. Praha: Via Facti, 2001. 222 s. ISBN 80-238-7462-4.
 • VONDRUŠKA, Vlastimil. Intimní historie: od antiky po baroko. Vyd. 1. Brno: MOBA, c2007, 238 s. ISBN 978-80-243-2672-6.

3. Starověk a středověk v ústní tradici – jak dějiny ovlivnily ústní slovesnost

 • FUČÍK, B., POKORNÝ, J. Zakopaný pes, aneb, O tom jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví. 2., dopln. vyd. Praha: Albatros, 1992, 253 s. ISBN 80-00-00294-9.
 • SCHNEEBERGER, Vilém. Začněme u Adama, aneb, Okřídlená biblická rčení. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2003. 181 s. ISBN 80-7255-090-X.

4. Role mnišství u zrodu středověké Evropy

 • NOVOTNÝ, Jiří. Mnišství na Blízkém východě: krátký dějinný přehled. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012, 357 s. ISBN 978-80-7412-124-1.
 • V knize WOODS, Thomas E. Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Vyd. 1. Praha: Res Claritatis, 2008, 206 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-904143-0-3. najdete kapitolu zabývající se počátky mnišství.
 • MATĚJEK, Marek. Benediktini ve středověku. Vyd. 1. Třebíč: Vivat Academia, 2011, 285 s., [20] s. obr. příl. ISBN 978-80-87385-10-4.
 • KAMENÍK, Milan. Burgundsko – kraj mnichů (Citeaux a Bernard z Clairvaux). Vyšehrad. 2002. ISBN 80-7021-423-6.
 • NECHUTOVÁ, Jana. Caesarius z Heisterbachu. Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2009. 368 s. Edice Kulturní historie, sv. 12. ISBN 978-80-7021-980-5. (Kniha je psána formou rozhovorů mezi novicem a mnichem, psána na počátku 13. století, zobrazuje středověké myšlení a život.)

5. Role islámu v dějinách Evropy – jeho přínos

 • MENDEL, Miloš, OSTŘANSKÝ, Bronislav, RATAJ, Tomáš. Islám v srdci Evropy : Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha : Academia, 2008. 504 s. ISBN 978-80-200-1554-9.
 • KROPÁČEK, Luboš. Islám a západ: historická paměť a současná krize. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 197 s. Moderní dějiny; sv. 3. ISBN 80-7021-540-2.
 • VERNET, Juan. Arabské Španělsko a evropská vzdělanost. Brno : L.Marek, 2007. 392 s. ISBN 978-80-86263-99-1.
 • MCGREAL, Ian P. Velké postavy východního myšlení : Slovník myslitelů. Praha : Prostor, 1998. 624 s. ISBN 80-85190-93-1.
 • KAUFMANN, Hans. Maurové a Evropa. Praha : Panorama, 1982. 182 s.
 • BŘESKÁ, Jana. Muslimská přítomnost v moderním Španělsku – chronologický přehled. [online]. 2008 [cit. 2010-01-12]. webový archiv: ZDE

6. Role středověkých eposů a legend při utváření evropského kulturního dědictví a kulturních a duchovních hodnot

 • Béowulf. Vyd. 1. Překlad Jan Čermák. Praha: Torst, 2003. 343 s. ISBN 80-7215-199-1.
 • Píseň o Rolandovi
 • Píseň o Cidovi
 • Píseň o Nibelunzích
 • VORAGINE, Jacobus de. Legenda aurea. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2012, 444 s. ISBN 978-80-7429-237-8.
 • KOLÁR, Jaroslav a Miroslav HROCH. Středověké legendy o českých světcích. 2., upr. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 261 s. Česká knižnice (NLN, Nakladatelství Lidové noviny). ISBN 80-710-6280-4.

7. Irsko jako kolébka křesťanství v Evropě

 • CAHILL, Thomas. Jak Irové zachránili civilizaci: neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy. Překlad Pavel Toman. Praha: Pragma, 1998, 231 s., [8] s. obr. příloh. ISBN 80-720-5497-X.
 • LAWHEAD, Stephen R. Patrik, syn Irska: životopisný román o irském patronovi. Překlad Josef Orel. Praha: BB art, 2004. ISBN 80-7341-153-9
 • Vyznání svatého Patricka. Překlad František Polák. Souvislosti. 1993, čís. 4-5, s. 77-82.
 • BEDA VENERABILIS (Beda Ctihodný). Církevní dějiny národa Anglů. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008, 404 s. Memoria medii aevi. ISBN 978-80-257-0023-5.

8. Středověká kultura a její přesah do dnešní doby (architektura, umění, literatura, vzdělanost)

 • DRŠKA, Václav; PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. Praha : Aleš Skřivan ml., 2004. 364 s. ISBN 80-86493-11-3.
 • ČECH, Zdeněk. Drsný střed Evropy. 27 velkých příběhů našeho středověku. 2006. ISBN 80-86983-02-1.
 • TUŠL, Jiří. Nástin dějin evropského umění I. – Období starověku a středověku. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 80-716-8996-3.

9. Barokní lidová zbožnost a její přesah do dnešní doby

 • MIKULEC, Jiří. Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3698-3.
 • TUŠL, Jiří. Nástin dějin evropského umění II. – období renesance a baroka. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2010, 215 s. ISBN 978-807-3730-864.
 • Pořádání poutí a procesí oblíbený světec Jan Nepomucký – Navalis (historie slavností - https://www.youtube.com/watch?v=u4GgG7qgOPI) Svatojánský spolek, z.s.,Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město, tel.: +420 776 776 779, email: info@navalis.cz
 • selské baroko – jihočeské vesnice
 • křížky, Boží muka, křížové cesty, pašijové hry

10. Starověká, středověká a renesanční móda - její přesah a uplatnění v dnešní době

11. Snaha o vykořenění křesťanské minulosti v době komunismu v Československu

 • Kamínky 1, 2, 3 – drobná svědectví o pronásledování křesťanů
 • BABJAK, Ján, SJ. Zostali verní. Osudy gréckokatolických kňazov 4. Slovo. Košice 1999.
 • BABJAK, Ján, SJ. Zostali verní. Osudy gréckokatolických kňazov 5. Slovo. Košice 1999.

—-

Počet shlédnutí: 81

zs2016/duchovni_kultura_evropy.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)