obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2016:komunikace_mezi_kulturami2016

Podmínky zápočtu

 • docházka (povolena jedna absence)
 • seminární práce (včetně její prezentace na cvičení), L- týden odevzdává 8.12. (23:59), S-týden 5.12.
 • ppt budou prezentovány 24.11. (sudý), 1.12. (lichý) (prezentuje aspoň 1 člen týmu)
 • plnit dú do středy cvičení 23:59
 • test na cvičení NEBUDE (zkouška už ale ano)

udělení zápočtu

 • probíhá v týdnu od 12.12.
 • KH v E321 út: 15-16h; čt: 15-17:30 a 19:00-19:30 (17:30-19:00 - budu v E439, kam můžete dorazit také)

Osnova seminární práce

 • Úvod - proč jste si vybrali téma
 • Cíl práce - otázka
 • Teoretická část (Literární rešerše) - aspoň jeden zdroj z odborných databází - http://infozdroje.sic.czu.cz/cs/?r=4954
 • Metodologie
 • Praktická část práce (vlastní práce)
 • Diskuse a závěr
 • Seznam literatury
 • Přílohy

Informace k předmětu

KH (E321) - úterý 15:00-16:00; čtvrtek 16:30-17:30 - na KH se objednávejte prosím přes email stolfova@pef.czu.cz

 • sudý týden odevzdává práci na wiki 5.12., sledujte prosím mé opravy, ať vám mohu dát zápočet 8.12 či 15.12.
 • lichý týden odevzdává práci 8.12. sledujte mé poznámky k opravě, ať získáte 15.12. zápočet

Užitečné odkazy

Skupiny

1. cvičení

 • prezentace zde
 • dú - udělat si skupinu (3-4 studenti), vybrat si téma, napsat cíl práce - otázka

2. cvičení

3. cvičení

 • prezentace individualismus x kolektivismus (pod slidy je v poznámkách text), nejistota individualismus_a_kolektivismus-vyhybani_se_nejistote.pptx
 • dú - připravit si prezentaci na cvičení (24.11. sudý týden, 1.12. lichý týden) - nemusí prezentavat celá skupina, aspoň jeden zástupce za skupinu; ppt by měla obsahovat teoretickou část - zaměření Vaší práce naroubujete na konkrétní dimenze (můžete si pomoci i aktuálními daty Hofstede tabulky a grafy https://geert-hofstede.com/countries.html), teoretickou část propojíte s praktickou = Váš rozhovor, souhrn - teorie x praxe
 • sudý týden odevzdává práci na wiki 5.12., sledujte prosím mé opravy, ať vám mohu dát zápočet 8.12 či 15.12.
 • lichý týden odevzdává práci 8.12. sledujte mé poznámky k opravě, ať získáte 15.12. zápočet

5. cvičení

—-

Počet shlédnutí: 11

1)
text
zs2016/komunikace_mezi_kulturami2016.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1