obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2019:kavkaz

Kavkaz

Geografie

 • horské pásmo
 • významná kulturní křižovatka mezi Černým mořem a mořem Kaspickým


Kavkaz

 • Kavkaz jižní (s plynulým přechodem do severního Íránu a náhorní anatolské plošiny v Malé Asii)
 • Kavkaz severní, respektive horský.
  • Arménie
  • Gruzie
  • Ázerbájdžán
   • Severní – Ázerbájdžánská rep. (86 600 km²)
   • Jižní – Íránský (100 887 km²)

    3 ázerbájdžánské provincie v Íránu
  • Ruská federace – republiky
   • Adygejská
   • Karačajevo-Čerkeská
   • Kabardino-Balkarská
   • severní Osetie
   • Čečensko
   • Ingušsko
   • Dagestán
  • Sporný status
   • Abcházie
   • Jižní Osetie
   • Náhorní Karabach (Arcach)

Nábožensky pestrá oblast:

 • všechna tři velká monoteistická náboženství
 • bezpočet nejrůznějších sekt na podloží
  • zoroastrismu
  • šamanismu
  • kavkazského pohanství (tzv. džvarismu)
  • raného judaismu
  • křesťanství
  • islámu
   • jezídi –Tauš Melek / Anděl Páv

Společnosti cti a hanby

Jazykově pestrá oblast:

 • indoevropská skupina
  • arménština (v rámci indoevropské skupiny se jedná o jazykový izolát)
  • ruština (tradičně kozáci na severním Kavkaze)
  • osetština
  • kurdština
 • altajská skupina
  • turkické
   • ázerbájdžánština
  • mongolské
   • kalmyčtina
 • afroasijská skupina
  • semitská větev
   • arabština (dnešní jižní Turecko)
   • hebrejština horských Židů
 • kavkazská skupina

Historie kavkazské oblasti spojena s antickým Řeckem, Persií, Římem, Byzancí v novější době vliv tří hlavních místních velmocí: Turecka, Íránu, Ruska.

11. století - příliv Seldžuckých Turků, Arméni postupují na západ (Kilíkie - v dnešním Turecku, na jih je Kypr, vzniklo zde i arménské království). Arménská diaspora.

V roce 1552 ruský car Ivan IV. Hrozný dobyl Kazaň – hlavní město státu volžských Tatarů. Během pouhých 72 roků tak Rusko prochází takřka fantastickým historickým vývojem: zatímco téměř 300 let před rokem 1480 tvořila ruská knížectví součást říše chánů ze Zlaté hordy, v průběhu několika desetiletí po osamostatnění dochází ke vzniku centralizovaného Ruského (Moskevského) carství, jemuž se vzápětí daří zmocnit se rozsáhlých území turkických chanátů Volhy a západní Sibiře. Kazaňským tažením se v ruské státnosti zakotvuje éra expansionismu. V průběhu následujících tří staletí se Rusko stává vládcem nekonečných prostorů Kavkazu, Střední Asie a západní Sibiře s celkovou rozlohou převyšující 4,5 mil. km². Počínaje tímto obdobím je Rusko největší evropskou a posléze i světovou mocností. 1)

Kavkaz - pro Rusko brána k Osmanské říši.

zač. 19. století - Arméni loajální Rusku (naděje na obnovu Velké Arménie), Rusko obsazuje Arménii (ale západní Arménie zůstala Turecku) i Ázerbajdžán. Genocida Arménů.

Po VŘSR vznik sovětské republiky (zabránilo turecké okupaci), Karabach a Nachičevan bolševici začleňují do Ázerbájdžánu. Začlenění do Zakavkazské SFR.

Sjednocení Gruzie v 19. století pod nadvládou Rusů. Po ruské revoluci krátká nezávislost. Britská okupace, Rudá armáda, vyhlášení sovětské republiky.

Ázerbájdžán - perský původ (od 11. století s příchodem Seldžuků turkizace). Rozdělení mezi Rusko a Írán v roce 1929. Největší, nejbohatší, specifické vztahy s Ruskem.


Státhl. městovznikodvozování z dřívějších říšívýznamný politikumělcikulturní význam dnes
GruzieTbilisi
ArménieJerevan
ÁzerbájdžánBaku

—-

Počet shlédnutí: 134

zs2019/kavkaz.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)