obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2017:katedrala_sv._bartolomeje_v_plzni

Největší kostely v ČecháchKatedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

img_20190809_152358.jpg
Katedrála v r. 2019 a novogotický oltář z 2. pol. 19. století.

Gotická trojlodní stavba pochází ze 14. a 15. století. Jediná kostelní věž na této stavbě se svou výškou 103 m je nejvyšší kostelní věží v České republice.

Kostel byl vystavěn řádem německých rytířů, kteří dostali plzeňskou faru od krále Jana Lucemburského v roce 1322. Zřejmě se rozhodli postavit faru i kostel na své náklady na jediném volném místě – na tržišti. Místo původního kostela není známé.
Stavba kostela začala ve 40. letech 14. století. 1)


Počátky kostela spadají do období po roce 1342. Nejdříve byl postaven presbytář a po roce 1360 se začalo stavět trojlodí. Už tehdy byl presbytář vnímán jako malý, trojlodí bylo založeno větší, takže část presbytáře do něj zasahovala. Nepochybně se počítalo s tím, že bude zbořen a nahrazen novým, větším.


Na počátku 15. století, před vypuknutím husitských válek byl kostel zastřešen vysokou stanovou střechou s věžičkou pro menší zvony. Tehdy byl presbytář ponechán a napojen provizorně na nové zdivo vítězného oblouku. Jeho část zasahující do trojlodí byla ubourána. Ke stavbě nového presbytáře už ale nedošlo.


Do konce 15. století bylo trojlodí kostela zaklenuto a byla postavena severní věž z původně plánovaného průčelního dvouvěží. Stalo se tak v důsledku změny výtvarného názoru, protože v té době bylo dvouvěží považováno jako málo malebné. Věž byla nižší než dnešní, bez pavláčky.


V roce 1525 vyhořela stanová střecha kostela a pravděpodobně také věž. V letech 1525–1528 byl pořízen nový krov, nad střední lodí velmi pokročilé konstrukce tzv. ležaté stolice, která spotřebovala jen asi polovinu potřebného dříví, než pozdněgotické konstrukce, použitá nad presbytářem. Věž byla opatřena pavláčkou, obydlím pro věžného, a štítovou konstrukcí, nad níž se tyčila štíhlá střecha věže. Během 16. století byla střecha lodí kostela opatřena renesančními štíty.


Vzhled kostela doznal změny až po požáru věže v roce 1835. Tehdy dostala dnešní střechu a od té doby je nejvyšší kostelní věží na území dnešní České republiky. V polovině 19. století byly odstraněny renesanční vikýře a pořízena nová střecha z břidlice. Do dnešních časů se další úpravy týkaly pouze detailů.
Počet shlédnutí: 75

1)
Text a obrázky převzaty z informačního panelu v plzeňské katedrále, Jan Soukup
2017/katedrala_sv._bartolomeje_v_plzni.txt · Poslední úprava: 03. 10. 2022 (13:48) autor: kokaisl