obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2017:nejstarsi_kostely_v_cechach

Nejstarší kostely v Čechách

Levý Hradec


Kostel sv. Klimenta je nejstarším křesťanským kostelem na českém území, k jehož výstavbě došlo asi mezi lety 882 až 884, po pokřtění knížete Bořivoje na Moravě od sv. Metoděje.

Z původního kostela z Bořivojovy doby se dodnes zachovaly pouze základy rotundy pod podlahou současného kostela – nejedná se tedy o nejstarší zachovaný stojící kostel v Čechách.

Levý Hradec Levý Hradec Levý Hradec - základy
17.4.2017, 16.5.2020 a 17.10.1998


Budeč

Kostel sv. Petra a Pavla je nejstarší stojící stavbou v ČR, z přelomu 9. a 10. století, kterou založil kníže Spytihněv.
Původní předrománská loď byla ve 12. století rozšířena o románskou věž. Kolem roku 1585 bylo k lodi připojeno obdélné kněžiště a v 17. století sakristie. Hlavní chrámová loď Spytihněvovy stavby je dosud v neporušeném stavu včetně původní klenby.

Budeč Budeč
Exteriér a interiér kostela na Budči


Věž kostela na Budči, 27. 9. 20081)

V těsné blízkosti rotundy byly objeveny základy obytných budov a kostela zasvěceného Panně Marii – ten byl na hradišti postaven ve 2. polovině 10. století a dnes ho připomíná v terénu vyznačený půdorys.

Budeč

Starý Plzenec

Starý Plzenec Starý Plzenec
Jen o málo (asi o 50 let) mladší než kostel na Budči je rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci – pochází ze 2. poloviny 10. století. Ta je ale na rozdíl od budečského kostela původní, bez přístaveb. (GPS 49°42'12.391´´N, 13°28'29.700´´E)

Starý Plzenec

Modrá (u Velehradu)

REPLIKA kostela v Modré (u Velehradu) REPLIKA kostela v Modré (u Velehradu
Pak je tady ještě jedna zajímavost - REPLIKA kostela v Modré (u Velehradu). Tam snad měl být kostel z doby před příchodem sv. Cyrila a Metoděje, který postavili příchozí z iroskotské misie. Základy původního kostela mají být ze 30. let 9. století, replika je postavena o pár desítek metrů vedle. Tvar vystavěné repliky ovšem kromě půdorysného tvaru neodpovídá realitě (nemáme žádný vzor, jak tehdejší kostely vypadaly). Vzhledem k tomu, že z původního kostela zůstala zachovaná jen půdorysná stopa, sotva to lze považovat za hmatatelný pozůstatek nejstaršího kostela. Spíše je to možné považovat za místo, kde asi dříve stál jeden z prvních kostelů (možná úplně první) na území ČR.

Kopčany (Slovensko)

Kopčany Kopčany
A pak ještě jeden kostel z doby Franků (před příchodem sv. Cyrila a Metoděje) je na Slovensku v Kopčanech. To ovšem není replika, ale skutečný kostel se zasvěcením sv. Markéty Antiochijské / sv. Margity Antiochijskej (toto patrocinium / zasvěcení je zřejmě ze 13. století, původní neznáme) a mělo by tam snad být i dost původního zdiva.

Dějiny kostela – ODKAZ

Nejstarší dřevěný kostel v ČR

Broumov

Nejstarším dřevěným kostelem v ČR je hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově, který pochází z konce husitských válek. První prokazatelná zmínka v literatuře o kostele se týká vysvěcení oltáře a pochází z roku 1383. Tento původní kostel byl ovšem v roce 1421 při obléhaní města husity zničen požárem. Dřevo na stavbu nového kostela bylo pokáceno v zimě 1436 až 1437 (podle dendrochronologického datování – podle letokruhů). Kromě toho má kostel velmi cennou starou výmalbu. 2) 3)

kostel Panny Marie v Broumově
Celodřevěný kostel Panny Marie v Broumově4)

Řepiště


Kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích na Frýdecko-Místecku 5)

Ještě starší dřevěné trámy, než v dřevěném kostele v Broumově se nachází v dřevěném kostele sv. Michaela archanděla v Řepištích – tento kostel skrývá několik trámů z roku 1424. Část kostela tedy pochází už z počátku 15. století, a je tedy starší než kostel v Broumově.
Jedná se zatím o nejstarší dochované trámy použité při výstavbě dřevěného kostela v České republice.
Z roku 1424 pocházejí dva trámy ze severní strany lodi, jeden trám ze západní stěny sakristie a jeden trám z východní stěny presbytáře. Přesnou dataci skácení jedlí použitých na tyto trámy umožnil přítomný podkorní letokruh.
Další vzorky trámů kromě výše uvedených z roku 1424 ukazují na raně novověký původ. Vzorky (zejména z presbytáře) jsou datovány do 1. poloviny 17. století a 90. let 17. století. Zbylé pocházejí z doby další větší obnovy kostela po roce 1819. 6)


Další odkazy (největší a nejstarší kostely v ČR a na světě)

2017/nejstarsi_kostely_v_cechach.txt · Poslední úprava: 19. 04. 2023 (18:54) autor: kokaisl