obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


belorustina

Běloruština

Překlad

3 Але Ён сказаў ім наступную прытчу: 4 хто з вас, маючы сто авечак і згубіўшы адну зь іх, не пакіне дзевяноста дзевяцёх ў пустыні і ня пойдзе па прапалую, пакуль ня знойдзе яе? 5 А знайшоўшы, возьме яе на плечы свае з радасьцю; 6 і прыйшоўшы дамоў, пакліча сяброў і суседзяў і скажа ім; парадуйцеся са мною, я знайшоў маю прапалую авечку.

Zdroj: Иисус Христос, http://evangelism.verges.ru

Transkripce podle http://cesty.in/prevadec_z_azbuky_do_latinky_ne_rus

3 Ale Jon skazau im nastupnuju prytču: 4 chto z vas, majučy sto avečak i zgubiušy adnu z' ich, ne pakine dzevjanosta dzevjacjoch u pustyni i nja pojdze pa prapaluju, pakul' nja znojdze jae? 5 A znajšoušy, voz'me jae na plečy svae z radas'cju; 6 i pryjšoušy damou, pakliča sjabrou i susedzjau i skaža im; paradujcesja sa mnoju, ja znajšou maju prapaluju avečku.

Transliterace podle http://www.pravapis.org

3 Ale Jon skazaŭ im nastupnuju prytču: 4 chto z vas, majučy sto aviečak i zhubiŭšy adnu ź ich, nie pakinie dzievianosta dzieviacioch ŭ pustyni i nia pojdzie pa prapałuju, pakul nia znojdzie jaje? 5 A znajšoŭšy, voźmie jaje na plečy svaje z radaściu; 6 i pryjšoŭšy damoŭ, pakliča siabroŭ i susiedziaŭ i skaža im; paradujciesia sa mnoju, ja znajšoŭ maju prapałuju aviečku.


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

Citace:

Jazyky Evropy: Běloruština [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2008. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/belorustina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy


Počet shlédnutí: 3

belorustina.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:36 autor: 127.0.0.1