obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ctvrtek_12_15_lichy

Komunikace mezi kulturami

Čtvrtek 12,15 lichý

Vzdělávání Romů v České republice - Gospodinov Anatolii, Merthová Hana, Mistrová Pavlína, Neugebauerová Kateřina, Podušková Lenka

Soudržnost ve městě a na venkově - Michal Macháček, Jakub Mikš, Šárka Kakrdová,Martina Urbanová

Výzkum přeshraničních vlivů působích na obyvatele pohraničí ČR - Berendová Adéla, Králíčková Petra, Pavel Ondřej, Zabranská Stanislava

Rozdíly v postavení a právech muslimských žen v dospívání a vstupu do manželství v porovnání s ženami v České republice- Doxanská M., Hrubá V., Chocholoušková L., Kovařík V., Smejkalová T., Vosátková J.

Rozdíly v obchodním styku mezi Čechy a Japonci - Lucie Hadrávková, Ivana Holá, Monika Komrsková, Petra Roubíková, Tereza Žlábková

Význam rodiny a vztahů uvnitř rodiny pro Jihokorejce - Martin Hůrka


Pořadník odevzdaných prací:

(U odevzdání do 19. 12. garantuji opravení práce do prvního lednového týdne. Kdo odevzdá práci později, tak ji opravím později, což nemusí úplně vadit - vše jak jsme se domlouvali na semináři). Vždy zkopírujte odkaz, aby na to šlo jen kliknout.

1. Vzdělávání Romů v České republice - Gospodinov Anatolii, Merthová Hana, Mistrová Pavlína, Neugebauerová Kateřina, Podušková Lenka - 18. 12. 2011 (22:05)1)

2. Soudržnost ve městě a na venkově - Michal Macháček, Jakub Mikš, Šárka Kakrdová, Martina Urbanová2)

3. Výzkum přeshraničních vlivů působích na obyvatele pohraničí ČR - Berendová Adéla, Králíčková Petra, Pavel Ondřej, Zabranská Stanislava3)


Po 19. 12. 2011:

4. Rozdíly v postavení a právech muslimských žen v dospívání a vstupu do manželství v porovnání s ženami v České republice- Doxanská M., Hrubá V., Chocholoušková L., Kovařík V., Smejkalová T., Vosátková J. (23.12.2011) 4)

5.Rozdíly v obchodním styku mezi Čechy a Japonci - Lucie Hadrávková, Ivana Holá, Monika Komrsková, Petra Roubíková, Tereza Žlábková5) Protože zápočty musí být zapsané v systému do konce tohoto týdne, předběžně jsem vám je zapsal (při nezapsání by to znamenalo definitivní krach). Předpokládám urychlené opravení práce - jinak bych zápis ze systému dodatečně odstranil.

6.Význam rodiny a vztahů uvnitř rodiny pro Jihokorejce - Martin Hůrka 6)


Opravené práce:

1. Vzdělávání Romů v České republice - Gospodinov Anatolii, Merthová Hana, Mistrová Pavlína, Neugebauerová Kateřina, Podušková Lenka7) - OPRAVENO OK (14. 1. 2012)

2. Rozdíly v postavení a právech muslimských žen v dospívání a vstupu do manželství v porovnání s ženami v České republice- Doxanská M., Hrubá V., Chocholoušková L., Kovařík V., Smejkalová T., Vosátková J. 8) - děkujeme za připomínky, opraveno. OK 1. 2. 2012 ALE:9)

3. Výzkum přeshraničních vlivů působích na obyvatele pohraničí ČR - Berendová Adéla, Králíčková Petra, Pavel Ondřej, Zabranská Stanislava 10) OPRAVENO OK 17. 2. 2012

4.Soudržnost ve městě a na venkově - Michal Macháček, Jakub Mikš, Šárka Kakrdová, Martina Urbanová OK 1. 2. 2012 ALE:11) - OPRAVENO

5.Význam rodiny a vztahů uvnitř rodiny pro Jihokorejce - Martin Hůrka OK 17. 2. 2012 


Počet shlédnutí: 11

1)
Pěkná práce, jen je třeba dotáhnout pár maličkostí: Na jednu stranu chválím za dodržování citační normy v poznámkách pod čarou (jen si opravte Praha, Občanské sdružení MENT, 1995 - má tam být dvojtečka, poopravte i ROUS, J., Romové – vhled do problému. Kabinet MV a katedra sociální pedagogiky, Brno, 2003 - nejprve místo vydání. Je třeba ale ještě vytvořit kapitolku Seznam literatury, kde budou abecedně seřazené použité prameny.
Ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak jsem nenašel žádnou citaci z odborného časopisu (o plnotextových databázích jsme mluvili na seminářích, počet časopisů měl být 1-2). Opravte překlepy, např. byla vybodována první škola nebo schopnostnmi, psaní čárek: Oslovení pedagoga, který má zkušenosti s vyučováním Romů nebyl náhodný. Pozor na shodu podmětu s přísudkem - např. rasistické náznaky, které způsobili nebo o jejich jazyka se dostali postupem času atd. atd. Některé věty upravte, aby dávaly lepší smysl - např. Romský student a byl osloven na chodbě… nebo Teoretická východiska slouží pro bližší poznání romské subkultury i když poznání to není hlavním ani dílčím cílem této práce.
Protože ne každý čtenář ví, co jsou to praktické školy, doporučil bych to vysvětlit.
Příliš jsem nepochopil otázky v dotazníku, když ve výsledcích tyto filtry vůbec nezohledňujete:
11. Pohlaví? MUŽ x ŽENA
12. Věk? DO 20 x 21 - 25 LET x 26 - 35 LET x 36 - 45LET x VÍCE NEŽ 45 LET
13. Vzdělání? ZÁKLADNÍ x STŘEDOŠKOLSKÉ x VYUČEN x VYŠŠÍ ODBORNÉ x VYSOKOŠKOLSKÉ
2)
Ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak jsem nenašel žádnou citaci z odborného časopisu (o plnotextových databázích jsme mluvili na seminářích, počet časopisů měl být 1-2).
Poopravte citace: u internetových je před [online] autor a název článku, server je za [online]. Takže ne takto (vždy bez titulů):
PERLÍN, RNDr. Radim. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2008 [cit. 2011-12-10]. Venkov, typologie venkovského prostoru. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/odbor/reforma/perlin.pdf>.
ale spíše takto:
PERLÍN, Radim Venkov, typologie venkovského prostoru. [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, 2008 [cit. 2011-12-10]. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/odbor/reforma/perlin.pdf>.
U dalších citací buďte jednotní v používání normy - např. ne takto:
BLAŽEK, B.: Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Era, Brno 2004
ale spíše takto:
BLAŽEK, B. Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Brno: Era, 2004.
Opravte si překlepy: např. rozesiálním nebo Ministrestva nebo venkonské nebo o proti atd. atd. Psaní % (viz Doporučení k psaní textu). Psaní čárek - např. ale postupem času, se zvětšovala atd. atd. Nesprávná shoda - např. Podle statistických údajů z posledních letech
Opravil jsem vám čtvereční km - takto se to píše obvykle: km2
Kap. 1.2 Metodika je spíše obsahem práce. Zcela chybí adekvace metod. Celá práce se odvíjela dle stanoveného plánu. - kde je ten stanovený plán? Kde je něco o kvalitativních metodách? Do této kapitoly by se jistě hodilo více přiblížit vybrané a zkoumané obce - Pozlovice, Sosnová a Česká Lípa, Praha (specifika obcí).
Kap. 2. Teoretická část (kritické zhodnocení literárních pramenů) není správnou literární rešerší. V této kapitole musí být prvotně zmiňovány publikace a autoři zabývající se výzkumnou otázkou Existuje na vesnici větší soudržnost než ve městě? Pokud ano, proč? . Definice pojmů bych doporučil dát až za to.
Do citací nepište tituly.
Určitě jste si dali s dotazníky spoustu práce, ale kap. 3.2 Dotazníkové šetření výsledky nijak strhujícím způsobem neshrnuje. V čem je vaše práce objevná?
3)
Ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak jsem nenašel žádnou citaci z odborného časopisu (o plnotextových databázích jsme mluvili na seminářích, počet časopisů měl být 1-2).
Je třeba ještě vytvořit kapitolku Seznam literatury, kde budou abecedně seřazené použité prameny. (To, co máte pod čarou, je v pořádku, jen pár drobností - např. JEŽÁBEK, M nebo České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování. Academia, Praha, 2004. 296 s. - v názvu je otazník, nejprve se píše místo vydání.)
Překlepy dělá každý, ale v nadpisu jsou vidět nejvíc: Výzkum přeshraničních vlivů působích na obyvatele pohraničí ČR, dále např. ale objevila se zda i ta nebo kontakty a formy spolupráce, které se utvářeli atd. atd.
Kap. 3 Teoretická východiska není správnou literární rešerší. V této kapitole musí být prvotně zmiňovány publikace a autoři zabývající se výzkumnou otázkou.
Praktická část je příliš heslovitá, je třeba ji zlidštit - nemusíte se přesně držet komentování všech dotazníkových otázek popořádku, ale udělejte z toho nějaký pěkný výtah, aby si čtenář mohl hezky počíst.
V závěru už nezmiňujte jednotlivé respondenty, ale dávejte pořádné odpovědi přímo k výzkumné otázce.
V čem je vaše práce objevná?
4)
Ze všeho nejdřív odstraňte překlepy a hrubky - např. souden, zůčasní, Saudská, nevěstnou, Afgánistánu, muslimské právo píšete trojím způsobem - Šaría, Šária, sharia, pokud muslimové věří, že je jediný bůh, pak určitě s velkým B, v Arabském světě atd. atd. Seznam použitých zdrojů ignoruje použití kurzívy, u www odkazů se název serveru píše hned za [online], za jménem nepište dvojtečku. Nějak vám vypadla kapitola Literární rešerše, která bude v přímé souvislosti s výzkumnou otázkou. Výsledky výzkumu by neměly být pouhým přepisem rozhovorů.
5)
Trochu jste to vzaly hákem - chybí literární rešerše, která bude v přímé souvislosti s výzkumnou otázkou, chybí samostatná kapitolka Seznam literatury - řadí se abecedně, literatura je úplně mimo normu, v METODICE chybí adekvace metod. Výsledky výzkumu by neměly být pouhým přepisem rozhovorů. Chybí publikace z odborné databáze.
6)
Je vidět, že se v korejské problematice dobře orientujete, práce je zajímavá, jen doplňte pár věcí formálního rázu: pár překlepů, např. potřeba potlačovaní citů, nebo přispívá ke sbližovaní, nepíše se nebo-li, pokud se přitom veřejně ranní něčí city, v ranné výchově atd. atd. Kap. Seznam použitých zdrojů není podle normy. Chybí citace časopisu z odborné databáze (jak jsme o tom mluvili na přednášce).
7)
Zbývá ještě ten časopis z odborné databáze, jinak je to hotové.
8)
Práce je oproti poslední kontrole mnohem lepší, ale pořád je tam ještě dost věcí k vylepšení: Předně stále v práci není citace z odborné databáze časopisů. Nepíše se šária, ale šaría. Podobně není shadada. Pozor: postít x postit se. Některé pasáže přímo volají po stylistické úpravě - např. Jiné ustanovení, které hovoří velmi podobně o: „Ten, kdo najde…, dále Kde článek stanovuje… - nezačínejte větu zbytečně spojkou. U internetových citací je před [online] autor a název článku, server je za [online]. Pokuste se dát v závěru (pokud možno konkrétně) odpovědi na otázky formulované na začátku práce.
9)
Zápočet jsem vám už do systému napsal, ale až přijdete s indexem, budu chtít vidět v článku citaci z odborné databáze časopisů, jak jsme o tom mluvili na semináři. Jinak bych zápis ze systému vymazal.
10)
Po obsahové stránce je práce v pořádku, po formální stránce je třeba ještě opravit kap. Seznam literatury - není podle citační normy. Pod čarou aspoň máte někde kurzívu (i když ne vždy na správném místě), ale v seznamu literatury je to naprostá svévole. Dejte pozor i na správnou citaci internetových zdrojů, tu máte skoro všude špatně. Citace by také neměla vypadat takto: NOVOTNÝ, L. „Česko-rakouské vztahy z pohledu občanů rakouského pohraničí” - odborný článek - Ústí nad Labem (CZ), 2005-12-05 - Sociologický ústav AV ČR Pokud je to odborný článek, musí být napsaný v nějakém časopisu. Také nepište ty uvozovky - ty se v citacích používají spíše a anglosaském světě, ale bývají jednoduché.
11)
Jen si opravte jednu formální drobnost - % se píší s mezerou.
ctvrtek_12_15_lichy.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:36 autor: 127.0.0.1