obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dolnoluzictina

Dolnolužičtina

Dolnolužičtina (nebo též dolnolužická srbština) je rozšířená v oblasti Dolní Lužice, která leží ve východním Německu (severně od hranic s Českou reublikou). Patří do západní větve slovanské jazykové skupiny. Je to jazyk méně rozšřený než hornolužičtina. Je také mnohem více ovlivněna němčinou.

Od hornolužičtiny se liší mimo jiné zachováním G a změnou R na Š po hláskách P, T, K a dále změnou C na Č. V dolnolužičtině se zachoval duál, který byl dříve používán i v češtině, ale téměř z ní vymizel.

3 Won gronascho pak k´ňim tu pschirownscz a žascho: 4 Kotariga zlowek jo masi wami tenž hundert woižma, a jadnu wot nich sgubid, ne wostamijo te je wesch a žewesch wo tei pusežne a neižo tam sa teju sjubuneju, tak dluito až won ju namakajo? 5 I gaž ju namakal jo, položi won ju na svojei rameni a waβeli βe 6 I gaž domoi pschižo, sawola won βwojich pschijaschelow a βuβedow a žejo k´nim: Waβelscho βe semnu, pscheto ja βom moju woizu namakal, tu sgubonu

Zdroje:

KUNZAKA, Johan Gotlieb. Ten Nowi Testament naschogo knésa a wimožnika Jesuβa Kristuβa. [s.l.] : [s.n.], 1822. 371 s

Dolnolužická srbština [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2008, Datum poslední revize 2. 03. 2008, 19:37 UTC, [citováno 23. 05. 2008] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dolnolu%C5%BEick%C3%A1_srb%C5%A1tina&oldid=2308643>

Autor: Horálková Lenka


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

Citace:

Jazyky Evropy: Dolnolužičtina [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2008. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/dolnoluzictina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy


Počet shlédnutí: 54

dolnoluzictina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)