obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


estonstina

Estonština

Estonština (estonsky eesti keel) je jazyk finské větve ugrofinských jazyků. Estonština je příbuzná s finštinou a vzdáleně také s maďarštinou. Estonština není příbuzná s jazyky sousedních národů (ruštinou, lotyštinou, švédštinou), které patří do indoevropské jazykové rodiny.

Estonsky mluví přibližně 1,1 milionu lidí, jejichž většina (asi 950 000) žije v Estonsku. Estonština je jediným úředním jazykem v Estonsku a jedním z dvaceti tří úředních jazyků Evropské unie.

Jedním z charakteristických rysů estonštiny je trojí délka hlásek: krátká, dlouhá a předlouhá. Těchto různých délek nabývají nejen samohlásky, ale i souhlásky. Dále je zároveň fonetickým jazykem – jak se píše, tak se i vyslovuje.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eston%C5%A1tina

Překlad:

3 Siis ta rääkis neile selle tähendamissõna: 4 „Missugune inimene teie seast, kui tal on sada lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid üheksatkümmend üheksat kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab? 5 Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele 6 ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile: „Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba!“

Zdroj: Piibel.net - Luuka evangeelium http://www.piibel.net/?&q=Lk+15

Simona Jirešová


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

3 Pověděl jim toto podobenství: 4 “Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? 5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 6 a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‘Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.’


Citace:

Jazyky Evropy: Romština [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2008. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/estonstina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy


Počet shlédnutí: 129

estonstina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)