obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


galstina

Galština

3 A dywedodd ef y ddameg hon wrthynt: 4 „Bwriwch fod gan un ohonoch chwi gant o ddefaid, a digwydd iddo golli un ohonynt; onid yw'n gadael y naw deg a naw yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi? 5 Wedi dod o hyd iddi y mae'n ei gosod ar ei ysgwyddau yn llawen, 6 yn mynd adref, ac yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd, gan ddweud wrthynt, 'Llawenhewch gyda mi, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'm dafad golledig.'

zdroj: Steven Baley (duchovní)

Galština je jeden z jazyků keltské větve. Nacházela se na území Galie, což je zhruba dnešní území Francie. V průběhu dlouhých století římské nadvlády pomalu zanikala a začala ji nahrazovat latina, která byla jazykem západořímského světa a otevírala více možností pro své mluvčí. Dnes je galština mrtvým jazykem, ale některá galská slova přetrvávají ve francouzštině dodnes (v moderní francouzštině má galskou etymologii méně než dvě stě slov).

etymologie = (z řeckých slov etymon = pravý a logos = nauka), část jazykovědy zkoumající původ a vývoj slov


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

Citace:

Jazyky Evropy [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2010. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/polestina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy 


Počet shlédnutí: 106

galstina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)