obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


goralstina

Goralština

Lk 15,4 - 15,6

4. Ješli mo kdo z vas sto łovcóv a ztrpči jyny jednomu z nich, tak něněcho tych dževindžešónt dževinć na proudnym mjescu a něydže za tóm, ojeto śe ztračiła pjył jóm něnajdže? 5. Jak jóm najde, zebjere śe jóm na pleca 6. a jak přijdže do chałupy, zavoło svojich kolegóv a sómšady a povjy-im: Radujče śe synóm, bo jo našeł łovce, ojeto še mi ztračiła.

POZNÁMKA: ł a Ł se čte jako byste četli slovo uod, ale bez d; ó se nečte jako dlouhé o, ale spíše jako u.


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 4-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 4-6

3 Pověděl jim toto podobenství: 4 „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? 5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 6 a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: 'Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.'

Citace:

Jazyky Evropy: Goralština [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2009. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/goralstina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy


Počet shlédnutí: 170

goralstina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)