obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


krymcactina

Krymčačtina, Krymčaci

Jedná se o málopočetné židovské obyvatelstvo Krymu, které vytvořilo svébytné etnikum v období středověku. Do doby vytvoření Krymského chanátu žili Krymčaci v Karasubazaru a Kafe. V 19. století byla pro Krymčaky typická řemesla sovisející se zpracováním kůže. (Agatov, M. Krymchaki Rasstreljannyj narod, http://www.agatov.com)

Na konci 19. století označovali Krymčaci svůj jazyk jako čagataj (чагатай), v ruských dokumentech do roku 1917 jsou krymčaci označováni jako Židé-Krymčaci. Podle jednoho z výkladu se Krymčaci dostali na Krym po potlačení povstání Bar Kochby císařem Hadriánem.

Do doby Velké vlastenecké války žilo na Krymu kolem 6000 Krymčaků, z nichž pro naprostou většinu byla rodným jazykem krymčačtina. Krymčaci byli nejvíce postiženi holokaustem během 2. světové války (1941-44), kdy je němečtí okupanté fyzicky likvidovali, protože je zahrnovali mezi Židy. V květnu 1944 byli téměř všichni Krymští Tataři (a s nimi i někteří Krymčaci) násilně přemístěni do Uzbecké SSR. Po válce žilo na Krymu kolem 1000 Krymčaků.

Celkový počet Krymčaků se odhaduje na 1500 osob. Jazyk se dnes používá velmi málo - podle sčítání obyvatel na Ukrajině v roce 2001 se jako Krymčaci přihlásilo necelých 300 osob na Krymu, ze kterých ovládá krymčačtinu asi 100 lidí. Údaje krymčackého spolku hovoří o 204 Krymčacích v roce 2007. Další Krymčaci žijí v Rusku (např. na hřbitově Všech svatých v Tule je malá krymčacká část). V průběhu 90. let emigrovalo několik desítek krymčackých rodin do Izraele, kde měli jako Židé nárok na repatriaci. V Tel Avivu fungovala dříve i krymčacká synagóga.

V roce 1989 vznikla v Simferopolu nedělní škola, kde se krymčacký jazyk vyučuje pro všechny věkové skupiny. V roce 2004 byla vydána učebnice a slovník (Реби, Давид Ильич. «Крымчакский язык. Крымчакско-русский словарь.» Симферополь, 2004 / Rebi, David Il'ich. «Krymchakskij jazyk. Krymchaksko-russkij slovar'.» Simferopol', 2004 )

Do 30. let se pro zápis krymčačtiny používala latinka:

A a B в C c Ç ç D d E e F f G g
H h I i J j Ь ь K k Q q Ƣ ƣ L l
M m N n N̡ n̡ O o Ө ө P p R r S s
Ş ş T t U u Y y V v Z z Ƶ ƶ

Po roce 1936 se přestaly vydávat knihy a písemná forma jazyka se nepoužívala. Teprve v 90. letech 20. století byla vytvořena nová abeceda na základě azbuky (chybí znaky Ё, Ж, Ц, Щ, Ъ, Ю, Я):

А а Б б В в Г г Гъ гъ Д д Е е З з
И и Й й К к Къ къ Л л М м Н н Нъ нъ
О о Ӧ ӧ П п Р р С с Т т У у Ӱ ӱ
Ф ф Х х Ч ч Чъ чъ Ш ш Ы ы Ь ь Э э

(http://ru.wikipedia.org, Крымчаки - Krymchaki)
Počet shlédnutí: 12

krymcactina.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1