obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2023:antropologie-klatovy

Antropologie – Klatovy 2023

ABSENCE na výuce

Zápočet je udělován za aktivní účast na přednášce.

Pokyny k psaní zápočtové práce v případě absence na přednášce

 • Rozsah práce: 10 stran textu (18 000 znaků včetně mezer) v případě absence v obou dnech. Absence: Hosnedl Ladislav a Malík Josef 18. 2. 2023, 08:45-16:45, Šimková Gabriela, DiS. 18. 2. 2023 08:45-16:45, 19. 2. 2023 08:00-16:00
 • Termín odevzdání - pokud to nestihnete do zkoušky, můžete na ni přijít, ale zkoušku je možné zapsat až po získání zápočtu. Nejzazší termín odevzdání práce: do 30. 4. 2023.
 • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Práce musí mít strukturu odborného textu – podrobněji viz Doporučení

Témata

 • Středověký koncept chápání vědy
 • Osvícenecký koncept chápání vědy
 • Změna vědeckého paradigmatu v souvislosti s Darwinovou evoluční teorií

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.
Zápis:


Takto je to třeba zapsat:

 
 - Standa Říha - [[ls2023:Antropologie města|Antropologie města]]

Odkaz vedle vašeho jména bude také nejprve čárkovaně podtržený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.

Před odevzdáním zkontrolujte:

 • Má práce hlavu a patu, nebo je to jenom změť kopií z Wikipedie?
 • Má práce všechny formální náležitosti? (nadpis, uvedení jména, struktura práce, průběžné citace (do dvojitých závorek), samostatná kapitola „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“ – kde jsou ty zdroje seřazené abecedně)? Blíže viz Doporučení
 • Zkontrolovali jste překlepy?
 • Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“? (a naopak?)
 • Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)?
Počet shlédnutí: 139

ls2023/antropologie-klatovy.txt · Poslední úprava: 26. 03. 2023 (08:08) autor: 46.23.60.24