obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


makedonstina

MAKEDONŠTINA

Překlad

Lk 15,3 – 15,6

3 Им ја раскажал оваа приказна : 4 - Ако некој од вас има сто овци и изгуби една од нив, зарем нема тие деведесетидеветте да ги остави на пусто место, за да тргне по онаа што ја изгубил додека не ја најде ? 5 Кога ќе ја најде, радосен ќе ја стави на плеќи, 6 и кога ќе си дојде дома ќе ги повика своите пријатели и соседи и ќе им каже : Радувајте се со мене, бидејќи ја најдов овцата што ја изгубив.-

Zpracovala : Kateřina Pošíková. Zdroj : Jan Purič

Transkripce podle http://cesty.in/prevadec_z_azbuky_do_latinky_ne_rus

3 Im ja raskažal ovaa prikazna : 4 - Ako nekoj od vas ima sto ovci i izgubi edna od niv, zarem nema tie devedesetidevette da gi ostavi na pusto mesto, za da trgne po onaa što ja izgubil dodeka ne ja najde ? 5 Koga k´e ja najde, radosen k´e ja stavi na plek´i, 6 i koga k´e si dojde doma k´e gi povika svoite prijateli i sosedi i k´e im kaže : Raduvajte se so mene, bidejk´i ja najdov ovcata što ja izgubiv.-


Makedonština je jihoslovanský jazyk. K psaní používá cyrilici. Nejblíže má k bulharštině a podle mínění některých bulharských a řeckých lingvistů je makedonština pouze nářečím bulharštiny; jde každopádně o velmi kontroverzní politické téma.

Mnoho Řeků (včetně oficiálního názoru řecké vlády) považuje jméno tohoto jazyka za neoprávněné, protože jedinou pravou makedonštinou je podle nich řecký dialekt, kterým mluvil starověký vládce Alexandr Veliký, třebaže „řeckost“ tohoto jazyka nebyla přesvědčivě prokázána. Podle nich přišli Slované na toto území až dávno po pádu Makedonské říše, a je tudíž historicky nesprávné říkat slovanskému jazyku makedonština. Nicméně zbytek světa včetně mezinárodních tiskových agentur a lingvistů název makedonština uznává a používá.

Rozšíření

Kromě státu (nikoli řeckého kraje) Republika Makedonie, kde je úředním jazykem, je makedonština státem uznaným menšinovým jazykem v albánském okresu Korçë. Rodilí mluvčí také žijí roztroušeně v sousedním Srbsku a Černé Hoře, Řecku a Albánii

Výslovnost

Makedonština se píše cyrilicí. Od v ČR známější ruské cyrilice (azbuky) se liší následovně:

  • Navíc písmena Ѓ, Ѕ, Ј, Ќ, Љ, Њ, Џ.
  • Chybí písmena Ё, Й, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я.
  • Е se nečte [je], ale [e].

Gramatika

Podobně jako bulharština, ale na rozdíl od ostatních slovanských jazyků makedonština nemá pády, ale má tři různě určité členy, které připojuje jako přípony za jména.

Zdroj: Makedonština [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2008, Datum poslední revize 6. 02. 2008, 19:16 UTC, [citováno 29. 02. 2008] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Makedon%C5%A1tina&oldid=2230609>


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

Citace:

Jazyky Evropy: Makedonština [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2008. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/makedonstina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy 


Počet shlédnutí: 57

makedonstina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)