obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


manxska_gaelstina

Manxská gaelština

Lk 15,3 - 15,6

Zdroj: http://www.unboundbible.org

3. as loayr eh yn coraa-dorraghey shoh roo, gra, 4. Quoi yn dooinney ny mast' euish ta keead keyrrey echey, as coayl unnane jeu nagh vel eh faagail yn chiare-feed as yn nuy jeig ayns yn aasagh, as goll dy hirrey yn cheyrrey chailjey, derrey t'eh dy gheddyn ee? 5. As tra t'eh er gheddyn ee, t'eh dy choyrt ee er e gheayltyn, goaill boggey. 6. As tra t'eh cheet thie, t'eh geamagh er e chaarjyn as e naboonyn cooidjagh, as gra roo, Gow-Jee boggey marym, son ta mee er gheddyn my cheyrrey va caillit.


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 4-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 4-6

3 Pověděl jim toto podobenství: 4 „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? 5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 6 a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: 'Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.' 


Počet shlédnutí: 44

manxska_gaelstina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)