obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


perstina

Perština (farsí)

۳پس عیسی این مَثَل را برایشان آورد:۴«کیست از شما که صد گوسفند داشته باشد و چون یکی از آنها گم شود، آن نود و نه را در صحرا نگذارد و در پی آن گمشده نرود تا آن را بیابد؟۵و چون گوسفند گمشده را یافت، آن را با شادی بر دوش می‌نهد۶و به خانه آمده، دوستان و همسایگان را فرامی‌خواند و می‌گوید: ”با من شادی کنید، زیرا گوسفند گمشدۀ خود را بازیافتم.

Protože s psaním zprava doleva může být někdy na internetu potíž (může to být totiž pozpátku), pro jistotu je zde obrázek:

Zdroj: http://gospelgo.com/a/farsi/Farsi%20Bible%20-%20New%20Testament.htm#Luke

Přepis (pro anglického čtenáře):

۳(3) pes 'easa aan mَthَl ra braashan awrd:۴(4) «keast az shma keh sd guwsfnd dashth bashd w chewn akea az anha gum shwd, an nwd w nh ra dr shra ngudard w dr pea an gumshdh nrwd ta an ra baabd?۵ (5) w chewn guwsfnd gumshdh ra aaft, an ra ba shada br dwsh ma‌nhd ۶(6) w bh khanh amdh, dwstan w hmsaaguan ra frama‌khwand w ma‌guwad: ”ba mn shada kenad, zara guwsfnd gumshdۀ khwd ra bazaaftm.


Další varianta přepisu (lepší pro českého čtenáře) - podle http://cesty.in/transkripce_z_arabstiny

۳(3) ps ‘jsj ajn máthál ra brajšan Áord: ۴(4) «kjst az šma kh ṣd gosfnd dašth bašd o čon jkj az Ánha gm šod, Án nod o nh ra dr ṣḥra ngdhard o dr pj Án gmšdh nrod ta Án ra bjabd ۵ (5) o čon gosfnd gmšdh ra jaft, Án ra ba šadj br doš mj‌nhd ۶(6) o bh chanh Ámdh, dostan o hmsajgan ra framj‌choand o mj‌gojd: ”ba mn šadj knjd, zjra gosfnd gmšd chod ra bazjaftm.


zdroj: http://farsinet.com/


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 4-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 4-6

3 Pověděl jim toto podobenství: 4 „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? 5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 6 a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: 'Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.'

Citace:

Jazyky Evropy: Perština (farsí) [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2008. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/perstina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy


Počet shlédnutí: 21

perstina.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:38 autor: 127.0.0.1