obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty

Projekty

Připravovaný výzkum týkající se sídlišť

Projekt by se týkal zmapováním situace na sídlištích – zřejmě pražských, protože je to nejblíž, ale pokud by bylo na srovnání něco navíc, mohlo by se to také přidat. Předběžná témata by se týkala zmapování situace na vybraném pražském sídlišti z hlediska:

 • vlastnictví domů
 • doby bydlení (jak dlouho v průměru zůstávají nájemníci/vlastníci) v jednom bytě – informace z bytových družstev, společenství vlastníků bytů…
 • struktury nájemníků (sociální, vzdělanostní, věkové, příjmové)
 • vztahů nájemníků
 • zda se v rámci jednoho sídliště vytváří nějaké komunity (lepší a horší místa např. z hlediska kriminality, domy s převahou cizinců, Romů…)
 • přirozená a nepřirozená centra sídlišť
 • MŮŽETE SAMI NĚCO DALŠÍHO NAVRHNOUT – PŘIPSAT

Kdo by měl zájem se nějak účastnit:

 1. Sandra Kreisslová
 2. Petr Kokaisl
 3. Tereza Smékalová
 4. Irena Cejpová
 5. Veronika Štěpánková
 6. Kateřina Žiaková
 7. Milan Mayer

9. 6. 2015

Cenová mapa Prahy: http://mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa/

Zjistit a zpracovat cenovou mapu (vztáhnout na Černý Most)

Zpracovala jsem cenovou mapu přes nabídky realitních kanceláří. Výsledky najdete na druhém listu Excelu. http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/lib/exe/fetch.php?media=wiki:sidliste.xlsx TS

Hlavní témata:

 • Historie a současnost (fluktuace, proměna obyvatelstva, vkořeňující a vykořeňující faktory)
 • Dětství, mládí a stáří na sídlišti (+proměna věkové struktury – obecní úřad)
 • Sousedství
 • Každodennost (volný čas – víkendy, nakupování, spolkový život)
 • Bezpečnost a kriminalita

Souhrnné informace z druhé schůze 18.12.2014

Počet zúčastněných studentů se prozatím ustálil na pěti členech, další se mohou připojit.

Kvantitativní základy

úvodní informace

Zkoumaným sídlištěm bude Černý most. Jedná se o „docela“ velké sídliště čili:

 • Kolik má Černý most částí?
 • Jak Černý most vypadá? Plány atd - úřad architekta hlavního města Prahy
 • Kolik je „bytovek/domů“?
 • Jaké je jejich vlastnictví? (Obce/magistrátů/soukromé)
 • doby bydlení (jak dlouho v průměru zůstávají nájemníci/vlastníci) v jednom bytě – informace z bytových družstev, společenství vlastníků bytů…
 • struktury nájemníků (sociální, vzdělanostní, věkové, příjmové)
 • Nejobecnější informace, které se dají „vytáhnout“ z katastru nemovitostí
 • Cenová mapa - realitní kanceláře

Prozatímní rozdělení úkolů:

 • Petr Kokaisl - katastr + navazující informace Informací z katastru může být hodně, hodně :-) Musíme se domluvit na území, které jsme schopni obsáhnout. Zatím jsem naťuknul jenom dvě bytovky, které nejsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ale v osobním vlastnictví (Černý Most č. 639, 643 sesit1.xls). V prvním je 80 vlastníků, ve druhém 158. V obou bydlí méně než 50 % lidí, kteří jsou zároveň vlastníci. Zajímavé by určitě bylo ještě to porovnat s údaji na zvoncích. Když jsem se díval na ty katastrální mapy, tak mně bylo jasné, že na celé sídliště by musel být o hodně početnější tým. To ale vůbec nevadí, vezmeme si nějaký menší kousek - podle předem domluvených kritérií (třeba cenové mapy).
 • Sandra Kreisslová - literární rešerše
 • Irena Cejpová + případně Martin Slaboch - archiv
 • Správcovské firmy / bytové úřady - Tereza Smékalová

další účastnící nechť si vyberou z předchozího seznamu

Správcovské firmy najímá magistrát hlavního města Prahy. Bytové úřady mají mít magistráty i obce.

„Stabilita party lidí co tam žijou“ - následné možné vyklíčení informací: mění se hodně - středně - málo - Může být toto výzkumná otázka/podotázka?

V průběhu ledna další schůzka - únor mít hotovou kvantitativní část - nyní všichni dělat teoretickou část

Kolegyně Rybenská: http://www.anthropictures.cz/ - dělají v podstatě to samé co my - lezeme jim do zelí? Další nápady:

 • čtenářská populace v knihovnách
 • nákupní centra

Snaha o popularizaci výzkumu: dokument - Filip Nosák HKSN 1. ročník - kontaktovat - přijít s uceleným konceptem.

Zprávy z realitní kanceláře:

Namísto návštěvy domluva na emailové konverzaci. Zaslány otázky /čekání na odpověď/:

1) Jaký dům a jaký panelový dům na Černém mostě spadá do nejlevnější cenové kategorie a jaký naopak do té nejdražší?

 • Je možné přesně specifikovat adresu a číslo popisné určitého domu?
 • Proč si myslíte, že tomu tak je? Existují pro to z Vašeho pohledu nějaké vysvětlitelné důvody?

2) Jaké domy a jaké panelové domy na Černém mostě patří mezi nejvíce lukrativní (nejvíce „chtěné) a naopak které patří do těch nejméně žádaných?

 • Je možné přesně specifikovat adresu a číslo popisné těchto domů?
 • Proč si myslíte, že tomu tak je? Existují pro to z Vašeho pohledu nějaké vysvětlitelné důvody?

RK (100 reality.cz) nabídla uveřejnění nějakého našeho článku týkající se tohoto výzkumu v jejich magazínu na jejich stránkách a případně i na jejich facebookové stránce.

Díky, T.S.

Zprávy z Policie ČR, Praha 9:

Byla jsem na schůzce s p. Janem Bambouskem, vedoucím oddělení Policie ČR na Černém Mostě. Všechny informace, které bychom chtěli poskytnout mu mám sepsat do e-mailu a on je prokonzultuje a dá mi vyjádření, co mi může sdělit.

Rovnou mi, ale řekl, že si myslí, že mi nebude moct sdělit konkrétní ulice, ale spíše oblasti - mohlo by to způsobit znehodnocení nemovitostí.

Zašle mi kontakt na paní, která se kriminalitou a bezpečností zabývá na MÚ Prahy 14, která by měla mít více informací - jak z pohledu Policie, tak z pohledu obyvatelstva. Praha 14 se o bezpečnost a kriminalitu velmi zajímá, velmi úzce spolupracuje s Policií.

Z rozhovoru jsem pochytila pár zajímavých informací: - máme se zaměřit na dlouhé ulice (dle mého pohledu by jsme se mohli zaměřit na ulice: Vašátkova, Doležalova) - na ČM již proběhl průzkum mezi obyvateli, ohledně bezpečnosti - na MÚ by měli mít k dispozici „pocitové mapy“ - statistiky na ČM jsou vedeny posledních 5 let

Děkuji. Veronika Štěpánková

+ odpověď od p. Bambouska

Dobrý den, prozatím zasílám kontakt: Bc. Kristýna Štaffová koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení sociální pomoci a prevence Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9 Tel: 225295450 | Kristyna.Staffova@praha14.cz | www.praha14.cz

K dalším bodům vám co nejdříve zašlu přehled lokalit, kde máme zaznamenán vyšší nápad trestné činnosti a kde naopak nejmenší, resp. žádný. Zároveň i přehled nejčastějších druhů trestné činnosti.

Bambousek

zatím pozitivní info :-)

Další info z Policie Dobrý den, Moc se omlouvám za zpoždění, bohužel máme hodně práce. Zatím vám zasílám přehledovou tabulku o počtu a druhu trestné činnosti spáchané v územním obvodu MO Kyje. Na konkrétních lokalitách ještě pracuji.

Děkuji za pochopení

npor. Ing. Jan Bambousek prehled_napadu_tc_2014.xls

Zprávy z Katastrálního úřadu

Info o tom, co můžeme/nemůžeme zjistit z Katastrálního úřadu

 • listy vlastníků můžu zjistit, nemůžu je však nechat vytisknout jen tak → vše, co se tiskne se musí platit → počkám tedy, než si přesně upřesníme jaké parcely/ paneláky budeme přesně zkoumat a pak poprosím známou aspoň o print screen
 • stavby metra nevedou - to vede Metrostav, to stejné stavbu sídliště také nemají
 • skvělá stránka je http://www.cuzk.cz/, kde jsou k nahlédnutí mapy, ale i čísla parcel či domů

Přidávám mapy ČM:

Zdroj map: Katastrální úřad

Přidávám ještě cenovou mapu lokalit v Praze - je tam i Černý most: http://mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa/

………..

Jinak na zmiňovaný výzkum o ČM (jak jsem našla v knihovně) jsem se ještě nebyla podívat, ale na začátku příštího týdne půjdu, takže informace pak doplním.

Katka Žiaková

Literatura a doporučené zdroje

Internetové odkazy na projekty k výzkumu sídlišť:

Výzkum města. Institut sociologických studií: Fakulta sociálních věd, UK v Praze. Dostupné z WWW: http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-202.html.

Dlouhodobý výzkum brněnských sídlišť 2011. Dostupné z WWW: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/KPMB/Zaverecna_zprava_-_Dlouhodoby_vyzkum_sidlist_2011_MMB.pdf. „Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu“. Dostupné z WWW: http://www.panelaci.cz/.

Webové portály a internetové časopisy:

Centrum pro výzkum měst a regionů (online). Dostupné z WWW: http://web.natur.cuni.cz/cvmr/cs/.

Evropské město (online). Dostupné z WWW: http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=310&Itemid=19.

Lidé města (online). Dostupné z WWW: http://lidemesta.cz/index.php?id=4.

Migraceonline.cz (online). Dostupné z WWW: http://www.migraceonline.cz/.

Suburbanizace Česká republika (online). Dostupné z WWW: http://www.suburbanizace.cz/pracovni.htm.

Sociologický časopis (online). Dostupné z WWW: http://sreview.soc.cas.cz/cs/i ssue/current.

Anthropictures (online). Dostupné z WWW: http://www.anthropictures.cz/.

Antropoweb (online). Dostupné z WWW: http://antropologie.zcu.cz/.

Texty ke čtení zaverecna_zprava_-_dlouhodoby_vyzkum_sidlist_2011_mmb.pdf

Literatura:

Ferenčuhová, S., Galčanová L., Hledíková M. (eds.) Město: proměnlivá ne/samozřejmost. Brno: 2009.

Horská, P., Maur, E., Musil, J. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha, Litomyšl: 2002.

Maier, K., Gebert, G. J. Sídliště – díl první: strašidla, mýty a realita. In: Umění a řemesla 4, s. 2-6, 1998.

Maier, K. Sídliště: problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení. In: Sociologický časopis 39 (5), s. 653-666, 2003.

Mertl, J. Sídliště – prezentace pro předmět: kapitoly sociologie města. Praha: FSV, 2003.

Musil, J. a kol. Lidé a sídliště. Praha: Svoboda, 1985.

Musil, J. Co se děje s českými městy dnes. In: Horská, P., Maur, E., Musil, J.: Zrod velkoměsta – urbanizace v českých zemích a Evropa. Praha – Litomyšl: Paseka, s. 298-331, 2002.

Musil, J. Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. In: Sociologický časopis 37, 2001, s. 275–296, 2001.

Musil, J., Illner, M. Dlouhodobé‚ směry vývoje hlavního města Prahy z hlediska sociálně-ekonomického, kulturního a geopolitického. Praha: 1992.

Musil, J. Sociologie bydlení. Praha: 1971.

Ouředníček, M., Temelová J. (eds.) Sociální proměny pražských čtvrtí. Praha: Academia: 2012.
Počet shlédnutí: 70

projekty.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)