obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slezstina

Slezština

evangelia LK 15,3-15,6

3 Povjedzjou im taki přirovnani: 4 „jesi kdo z nas mo 100 ověc a jednum z nich straci, něcho tych dzěvjyndzěsjunt dzěvjync na pruznym mějscu a idzjě za tum kjero se straciua do kjel jum něnundzje?, 5 jak jum nundzje vezně jum z radoscjum na ramjyna, 6 jak przidzje do dumu zavouo znumych i sumsjaduv a povjy im: cěšcje se sy mnum bo žech našeu ovce, kjero se mi straciua.“

evangelia LK 15,3-15,6 (polská abeceda)

3 Povjedzjou im taki przirovnani: 4 „jesi kdo z nas mo 100 ovjec a jednum z nich straci, niecho tych dzievjyndziesjunt dzievjynć na pruznym miejscu a idzie za tum kjero se straciua do kjel jum nienundzie?, 5 jak jum nundzie veźnie jum z radościum na ramjyna, 6 jak przidzje do dumu zavouo znumych i sumsiaduv a povjy im: cieszcie se sy mnum bo žech naszeu ovce, kjero se mi straciua.“

Slezština jíž se hovoří na území Horního Slezska, je většinou pokládána za dialekt polštiny, ale někteří (včetně Knihovny Kongresu Spojených států, která slezštině přiřadila mezinárodní kód „szl“)[2] ji pokládají za samostatný jazyk příbuzný češtině a polštině.

Slezská abeceda má 32 písmen:

a b c ć č d e f g h i j k l m n ń o p r ř s ś š t u ů w y z ź ž

A B C Ć Č D E F G H I J K L M N Ń O P R Ř S Ś Š T U Ů W Y Z Ź Ž

Zdroj: Lubomír Kowalczyk

Otče náš

slezsky:

Uojćec naš, keryś je w ńebjy,
bydź pośwjyncůne mjano Twojy.
Přidź krůlestwo Twojy.
Bydź wola Twoja, kjej we ńebje,
tak tyž na źymjy.
Chlyb naš každodźynny dej nům dźśoj.
A uodpuść nům naše winy,
kjej my uodpuščůmy našym winńikům.
A ńe wůdź nos na pokušyńi,
nale zbow nos uod zuego.
Bo Twůje je krůlestwo a můc,
a suawa na wjeki. Amyn.

polsky:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale zbaw nas ode złego. Amen.

česky:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme naším viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Slezština (Ślůnsko godka)

  • Rozšíření: Čechy a Polsko
  • Počet mluvčích: 1 250 000 (?)
  • Klasifikace:
  • Indoevropské jazyky
    • Slovanské jazyky
    • Západoslovanské jazyky

Písmo: Latinka

Kódy

ISO 639-1: není

ISO 639-2: sla (B) - (T)

ISO 639-3: szl


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

Citace:

Jazyky Evropy: Slezština [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2008. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/slezstina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy 


Počet shlédnutí: 84

slezstina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)