obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


str-asie-zs2009

Seminární práce - HKS 2. ročník (N)

Doporučení k psaní textu

Konzultace v měsíci lednu (Petr Kokaisl):
14. 1. 15,30 – 16,30
20. 1. 15 – 16
25. 1. 15 – 16

Téma Jméno
Specifika vlády Turkmenbašiho Martina Krčilová, Lucie Radová OPRAVENÁ VERZE
Náboženská situace v Turkmenistánu Slaninová Kateřina, Perlínová Eliška1)
Vliv geografických podmínek na hospodářství a ekonomiku Kyrgyzstánu Kopecký Jan, Hylmar Ladislav, Podaná Tereza2)
Formální a neformální politické jednotky v Uzbekistánu Haškovcová L., Sládková L.,Sokolová K.3)
Administrativní dělení Turkmenistánu Jílková M., Papugová Š., Rysová Z. - OPRAVENÁ VERZE 4)5) OK 18. 1. 2010
Jazyková situace v Tádžikistánu Berková M., Křížková L.6)OK 20. 1.
Počet shlédnutí: 10

1) , 2) , 3)
OK
4)
Určitě ujednoťte psaní jména – používáte hned několik variant: Türkmenbašy, Türkmenbaši, Turkmenbaši. Slovo velajat se skloňuje (podobně i etrap)! Tisíce se neoddělují tečkou (jako bych přímo tuhle věc neříkal). Hrubky a překlepy – bývalých Sovětských republik, dále ve střední Asii, dále stežejní, dále získené, dále sdministrativních atd. atd. Typografické chyby – mezery, psaní % atd. atd. Odkazy dávejte do DVOJITÝCH ZÁVOREK – samy se pak budou uspořádávat i číslovat. Moc si nerozumíte ve formulacích Jeho zdroje se zdály mnohem omezenější a hned o kousek dále Naději na lepší budoucnost spočívá v obrovském bohatství… Věta Turkmenistán etabloval jako jeden z nejchudších, nejméně rozvinutých a nejvíce autoritářský stát z bývalých Sovětských republik nedává smysl. Buďte opatrní i v dalších formulacích – např. V roce 1973 došlo k obnovení Ashkhabadu a Krasnovodsku, ale v roce 1988 byla tato území opět zničena. To vypadá, jako by někdo tato území fyzicky zničil, ačkoli došlo pouze ke změně správního uspořádání. V textu dost svévolně používáte pojmy klany a kmeny. To by si určitě zasloužilo nějaké vysvětlení. Co si představit pod vytvořil speciální cestovní ruch v oblasti Kaspického moře? Citace v textu nejsou zcela správně (URL stránky nestačí). Závěr nemá být soupisem sebechvály, ale jasně a srozumitelně shrnout vytýčené cíle v úvodu. (Jaký je výsledek zmapování odlišností Turkmenistánu podle jednotlivých velajatů?) Celkově bych jednotlivé kapitoly práce doporučil zpřehlednit a lépe provázat.
5)
Upravte ještě ty formulace, že se jednalo o „nejchudší, nejméně rozvinutý a nejvíce autoritářský stát z bývalých sovětských republik“ - buď tam dejte citaci, kdo to říká, nebo to změňte. Opravte i shody podmětu a přísudku Naději na lepší budoucnost spočívá…. To vysvětlení kmenů jsem asi přehlédl. Tekinci nepište s malým písmenem, Jomudi se skloňuje podle vzoru páni.
6)
Literární rešerše nestačí
str-asie-zs2009.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:39 autor: 127.0.0.1