obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tadzictina

Tádžičtina

Lk 15,3 - 15,6

3 Бинобар ин Исо ба онҳо чунин масалро гуфт: 4 «Фарз мекунем, ки нафаре аз шумо сад сар гӯсфанд дораду якеашро гум мекунад. Магар наваду нӯҳтоашро дар чароҳгоҳ гузошта, то ёфтани он гӯсфанди гумшуда аз паи вай намеравад? 5 Ва чун ёбад, бо хурсандӣ онро болои китфонаш бардошта 6 ба хонааш меояд ва дӯстону ҳамсояҳояшро ҷеғ зада мегӯяд: „Бо ман хурсандӣ кунед. Ман гӯсфанди гумшудаамро ёфтам”.

Transkripce:

3 Binobar in Iso ba onho čunin masalro guft: 4 «Farz mekunem, ki nafare az šumo sad sar gusfand doradu jakeašro gum mekunad. Magar navadu nuhtoašro dar čarohgoh guzošta, to joftani on gusfandi gumšuda az pai vaj nameravad? 5 Va čun jobad, bo chursandi onro boloi kitfonaš bardošta 6 ba chonaaš meojad va dustonu hamsojahojašro čegh zada megujad: „Bo man chursandi kuned. Man gusfandi gumšudaamro joftam”.

Podle: http://jesus.pp.ru/bible/640-bibliya-novyy-zavet-na-tadzhikskom-yazyke.html a http://www.dardidil.com/displaycontent.asp?ID=1&itemID=426

Transkripce podle http://cesty.in/prevadec_z_azbuky_do_latinky_ne_rus - Cestovatelské stránky http://cesty.in


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 4-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 4-6

3 Pověděl jim toto podobenství: 4 „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? 5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 6 a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: 'Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.'

Citace:

Jazyky Evropy: Tádžičtina [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2012. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/tadzictina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy


Počet shlédnutí: 13

tadzictina.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:39 autor: 127.0.0.1