obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ukoly_k_minoritam

Úkoly k minoritám

Zpracování tématu Evropské minority:

1. Vytvořte fungující dvojici (pouze v tom případě, kdy je lichý počet studentů ve skupině, je možné vytvořit trojici).

2. Vyberte si nějakou kompaktní etnickou minoritu v určitém státě.

3. Zapište se do tabulky.

Práce o minoritách by měla mít klasickou strukturu odborného textu:

 • Úvod
 • Cíl práce
 • Metodologie
 • Literární rešerše
 • Praktická část (vlastní práce, výsledky výzkumu)
 • Diskuse, závěr a zodpovězení výzkumné otázky
 • Seznam literatury a pramenů (řazeno podle citační normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

Práce by měla mít dvě poměrně výrazně oddělené části. V první části shromáždíte údaje o vybrané minoritě z hlediska kvantitativních a „oficiálních“ údajů.

Ve druhé části přistoupíte ke zjišťování kvalitativnímu. To znamená, že se pokusíte jít více do hloubky a také se budete ptát PROČ?

Na seminářích jsme se domluvili (aby bylo možné alespoň v určité části provést srovnání různých minorit), že budeme mít 5 společných otázek (1 otázka je dvojitá):

 1. Vyvíjí daná minorita určité snahy o vyšší autonomii (nebo přímo o separatismus)?
 2. Mají příslušníci dané minority pocit diskriminace (znevýhodnění) - pokud ano, v jakém ohledu (zákonodárství, školství…).
  • Mají příslušníci dané minority pocit pozitivní diskriminace (zvýhodňování) - pokud ano, v jakém ohledu (zákonodárství, školství…).
 3. Vlastní vykreslení obrazu příslušníka daného etnika (zvyky, tradice, mýty x realita) - vztáhnout na „sebe“ (tj. na respondenta).
 4. Co převažuje ve vnímání vlastní etnicity.
 5. Jak si myslíte, že vás vnímá majoritní společnost.

Jakub Hajný tyto otázky už dokonce přeložil do angličtiny (má to na Kašuby) - ZDE (KLIKNOUT)

Nenechte se vypsanými pěti otázkami vůbec omezovat - klidně si to můžete podle svých představ a zálib rozšířit o další témata a specifika. LOL


Počet shlédnutí: 8

ukoly_k_minoritam.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:40 autor: 127.0.0.1