obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ukoly_uzbekistan_2012

Úkoly Uzbekistán 2012

Otázky:
Jak je transformace v Uzbekistánu deklarovaná především? (ekonomicky, politicky, nacionalisticky…)
Jaký vliv má deklarovaná transformace na kulturu (způsob života) a jak ji přetváří?
Jaké je hodnocení úspěšnosti transformace z hlediska různých typů hodnotitelů?

Uzbekistán

Základní klimatické charakteristiky

Stručný historický přehled a politická situace

Období do roku 1917

Sovětské období

The 1937 Census and the Limits of Stalinist Rule

Rudolf Švec

Plánovaná struktura:

 • Revoluce a nezávislost Turkestánu (Rada muslimských národů v Kokandu)
 • Džadídisté (u moci 1920-23) 1) a basmači (cca 1910 až cca 1945) 2)
 • Vznik SSSR (1922)
  • Změny hranic, vznik Uzbecké SSR (1924-26) - obavy z velkého Turkestánu
  • Problémy s okolními republikami („nadržování“ Uzbekům oproti jiným okolním republikám - Tádžiky vzali úplně hákem)
 • Rusifikace (jazyk) - zmínit i vznik nové abecedy - z arabského písma latinka, pak azbuka 3)
 • Industrializace (1930´) 4)
 • Tlak na islám skrz vědecký ateismus (1921-27) a perzekuce (od 1928, mimo období války)
 • Migrace (industrializace 20´-30´, spjatá s válkou, poválečná - předěl r. 1975, postsovětská) - Taškent město válečných uprchlíků 5)
 • Stalinský teror (1928-41)
  • Tady je třeba rozlišit jednotlivé etapy násilností - I. v občanské válce, válečný komunismus, II. pak první rozkulačování, III. k druhému docházelo později v rámci násilné kolektivizace, IV. pak stalinské čistky ve 30. letech (včetně přesunu mnoha národů do Střední Asie, a tedy i na území dnešního UZB - Korejci, Meschetští Turci…)
 • Válka (1941-45)
 • Poválečný stalinismus (1945-53)
 • Chruščovova éra (1953-64) - tzv. OTEPLENÍ
 • Brežněvova éra (1964-82) tzv. ZLATÝ VĚK + Šarafa Rašidov (1960´ a 1970´)
 • Gorbačov - perestrojka, dvojitá změna vládnoucích klanů
 • Karimov tajemníkem
 • Rozpad SSSR a přechod k republice a diktatuře prezidenta Karimova

Samostatný Uzbekistán

Klára Felkelová (politická situace)

Plánovaná struktura:

 • Problémy, se kterými se Uzbekistán v počátku své samostatnosti potýkal – hledání národní identity, přechod od centrálního řízení státu, hospodářské změny apod.
 • Současné politické uspořádání - ústava, prezident, parlament, parlamentní a prezidentské volby
 • Spektrum politických stran od vzniku samostatného Uzbekistánu do současnosti – rozdělení na provládní strany a opoziční hnutí
 • Ideologie, které se začaly uplatňovat – především islamismus (existence islamistických skupin a jejich role v politickém dění, batkenské války a atentát na prezidenta, postoj režimu k této problematice), nacionalismus
 • Zahraniční politika Uzbekistánu - postoj k sousedním státům včetně zapojení do tamních konfliktů, vztah k velmocím (Rusko, USA), členství v mezinárodních organizacích

Obyvatelstvo

Uzbeci za hranicemi Uzbekistánu

Uzbeci v Kazachstánu

6)

Uzbeci v Tádžikistánu
Uzbeci v Kyrgyzstánu

8) Podle této mapy to vypadá, že je Uzbeků v Kyrgyzstánu jenom pár, ale nenechte se mapou zmást - ukazuje jen místa, kde Uzbeci tvoří většinu. Jinak jih Kyrgyzstánu je zhruba půl na půl (Kyrgyzové / Uzbeci).

Národnostní menšiny v Uzbekistánu

Korejci

Появление корейцев в Узбекистане и Казахстане http://www.all-lims.ru/publ/3-1-0-4

Корейские диаспоры Центральной Азии http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/korejskiediasporycentralxnojazii.shtml

10 лет спустя. Ассоциация корейцев Узбекистана http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/2030-3.shtml

Religiozita v procesu transformace uzbecké společnosti

Původní náboženské systémy na území dnešního Uzbekistánu

Islamizace

Tomáš Obruba

Situace v období SSSR

Ida Pětioká

Současná náboženská situace (islám v politice)

Eva Bosáková

Uzbecká literatura, eposy

Pavla Fajfrlíková

Rodinná obřadnost

Manželství a uzavírání sňatků

Tomáš Obruba

Narození dítěte

Ida Pětioká

Úmrtí člověka a pohřeb

Klára Felkelová

Dělba práce v rodině

Tomáš Obruba

Způsoby obživy

Andrea Štolfová

osnova:

1) ekonomicko-statistická data, pro vhled do tématu - počet obyvatel, % zastoupení pracujících v primárním, sekundárním, terciárním sektoru, nezaměstnanost, HDP, surovinová základna, průmysl, vývozní komodity, zemědělské oblasti a pěstované plodiny

2) vymezení témat týkající se způsobu obživy, které budu dále rozebírat – současná zemědělská produkce, vysoké procento pracujících v primárním sektoru, které se promítá do osídlení venkov x město, řešení nezaměstnanosti/ financí – pracovní migrace

3) zemědělství – historie produkce bavlny – vývoj až do současnosti

4) migrace – historie – zaměření hlavně na poválečnou migraci inteligence po rozpad SSSR, vnitřní migrace - osídlení venkov x město, proč nyní žije 60 % lidí ve venkovských oblastech, vnější (současná) migrace – důvody,(dopady?), současná (ne dost dobře možná) vertikální migrace spojená s chudobou

Současný Uzbekistán a změny v kultuře

Poznámky a odkazy

Statistika Uzbecké SSR z roku 1959 (počty obyvatel podle okresů) - http://www.webgeo.ru/db/1959/uzbek.htm

poznamky z cest - Svec: poznamky_z_cest_svec.doc

Poznámky z cest - 2. skupina ( Felkelová, Obruba, Pětioká): poznamky_z_cest_-_2.sk.doc

poznamky z cest - Stolfova uzbekistan_kazachstan_andrea_stolfova.doc

Узбекистан: рождение нации - http://magazines.russ.ru/nz/2011/4/ha5.html 


Počet shlédnutí: 5

1)
džadídistické hnutí je záležitostí ještě předbolševickou, přímo u moci jako takoví fakticky nebyli, to spíše někteří členové hnutí podporovali bolševiky, jiní dž. zase proti nim bojovali
2)
basmačské hnutí je záležitostí boje proti bolševikům, ve 40. letech už určitě nebylo, k likvidaci došlo už v polovině 30. let.
3)
probíhala zároveň i uzbekizace - nejznámější je to asi u Tádžiků, ale mám příběhy Ujgurů, kteří se raději hlásili a zapisovali jako Uzbeci, aby měli možnost kariérního růstu
4)
plány jsou už ve 20. letech
6) , 7) , 8)
ukoly_uzbekistan_2012.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:40 autor: 127.0.0.1