obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vepstina

Vepština

O jazyce

Vepský jazyk (také známý jako vepsian), patří mezi uralskou jazykovou skupinu ugrofinckých jazyků, konkrétně do baltofinské podskupiny.

Podle lokalit, kde se jazykem hovoří, lze jazyk rozdělit do tří hlavních dialektů: severní vepština (u jezera Onega jižně od města Petrozavodsk, na sever od řeky Syväri, včetně bývalých vepských autonomních oblastí), centrální vepština (v Petrohradském regionu a oblasti kolem města Vologda ), a jižní vepština (v Petrohradském regionu). Severní dialekt je odlišný od ostatních dvou dialektů; nicméně je stále snadné pro mluvčí jednoho dialektu porozumět těm druhým. Mluvčí severního dialektu se označují jako „Ludi“ (lüdikad), nebo lüdilaižed.

Překlad

Siloi Iisus sanui heile ozoitezstarinan: 4. „Ku kenel-se teišpäi om sada lambast i üks’ segoib, ka ei-k hän jäta nenid ühesadkümned ühesad omaluižele rahvahatomaha maha i ei-k lähte ecmähä sidä segoinut, kuni löudab sen? 5. Konz hän löudab lambhan, hän ihastusiš otab sen sel’ghä, 6. i kodihe tuldes hän kucub ičeze sebranikoid i susedoid i sanub heile: Olgat ihastusiš ühtes minunke! Minä löuzin ičein lambhan, kudamb oli segoinu. 7. Minä sanun teile: muga om taivhas-ki. Ühtele grähkhižele, kudamb käraudase grähkišpäi, ihastuba sigä enamban mi ühesalekümnele ühesale hüväle mehele, kudambile ei pida kärautas. 8. Naine-ki, kudambal om kümne hobedašt drahmrahad, i ühten hän kadotab, ka ei-k hän virita lampad i ei-k pühkiškande lavad i ei-k eciškande tarkašti sihesai, kuni se raha löudub? 9. I ku hän löudab sen, ka kucub ičeze sebranikoid i susedoid-naižid i sanub: Olgat ihastusuš ühtes minunke! Minä löuzin rahan, kudamban olin kadotanu. 10. Sanun teile, ühtejiččikš ihastudas Jumalan angelad ühten-ki grähkhižen tagut, kudamb käraudase grähkišpäi.“

Zdroj: Igor Brodsky, St.Petersburg Vepsian Society


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

Citace:

Jazyky Evropy: Vepština [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2010. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/vepstina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy


Počet shlédnutí: 52

vepstina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)