obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2015:komunikace_mezi_kulturami2015

Podmínky zápočtu:

 1. docházka (povolena jedna absence)
 2. seminární práce (včetně její prezentace na cvičení), L- týden odevzdává 16.11. (23:59), S-týden 26.11.
 3. plnit dú do středy cvičení 23:59
 4. test na cvičení NEBUDE (zkouška už ale ano)

Skupiny:

Informace k zápočtům: Zápočty se budou udělovat během následujících cvičení nebo v průběhu konzultačních hodin vyučujících. Andrea Štolfová: úterý 17:30-18:00!! (pouze, ne do 18:30); čtvrtek 16:30-17:30, Pavla Fajfrlíková: čtvrtek 16:30 - 17:30; pátek 9:30 - 10:30.

Užitečné odkazy:

Domácí úkoly

 • odevzdejte vždy do středy vašeho cvičení do 23:59

dú (prvního cvičení 1. a 8.10.)

 • vytvořit skupinu (2-5studentů) a zapsat ji na wiki - viz výše odkaz lichý 17:30 - vpravo nahoře na „upravit stránku“ a přejmenovat či dopsat za X. skupinu - vaše jména
 • zvolit si téma práce (jednu dimenzi z Hofstede a aplikovat ji v podnikatelské/manažerské sféře) a napsat jej k vašim jménům (vaší skupině)
 • vytvořit výzkumnou otázku (cíl práce) a nahrát ji na wiki již do struktury práce vaší příslušné skupiny, u „cíl práce“ stáčí kliknout na odkaz „upravit“, napsat vaší výzkumnou otázku, tj. cíl práce přeformulovat do otázky, a pak dát uložit
 • komu nepůjde úkol uložit, vložit, pošlete mi hotový úkol v emailu

dú (druhého cvičení 15. a 22.10.)

 • přepracování výzkumné otázky (je-li třeba),
 • začít pracovat na literární rešerši (počet tolika zdrojů, kolik je vás ve skupině), pod „užitečnými odkazy“ se skrývá ke stažení ppt, kterou jsem promítala na cvičení (aneb jak najít nejen odborné články)
 • začít pracovat na metodice - obecně popsat kvalitativní výzkum (jaký je rozdíl od kvantitativního, vypsat klady a zápory kvalitativního výzkumu)

dú (třetí cvičení 29.10. a 5.11.)

 • úvod (rozepsat první část - proč jste si téma vybrali, jeho aktuálnost, zasvěcení čtenáře do tématu)
 • metodologie (druhá část - popsat respondenta, popsat průběh rozhovoru, zmínit zajímavé/překvapivé situace rozhovoru)
 • zapracovat doporučení řečené na cvičení

dú (čtvrté cvičení)

 • odevzdat práci (nepiště praktickou část - otázka a odpověď, rozepište to čtivě vlastními slovy, porovnejte to s teorií)
 • L- týden odevzdává 16.11. (23:59), S-týden 26.11.
 • připravit si ppt
  • úvod - proč jste si téma vybrali, co vás na něm lákalo
  • cíl práce, zmínění výzkumné otázky
  • shrnout dimenzi Hofstede, kterou jste se zabývali
  • seznámit posluchače, jak jste nalezli respondenta, jaký byl průběh výzkumu, jestli respodenta překvapili nějaké otázky, …jaký jazyk byl rozhovoru, atd.
  • co jste vyzkoumali - shrnutí rozhovoru a porovnání s Hofstede
  • cca 15 min (jestli najdete zajímavé video k tématu, vložte jej také;)

Osnova seminární práce

 • Úvod
 • Cíl práce
 • Literární rešerše
 • (Teoretická část)
 • Metodologie
 • Praktická část práce (vlastní práce)
 • Diskuse a závěr
 • Seznam literatury
 • Přílohy

Informace k předmětu

 • KH (E321) - úterý 17:30-18:30; čtvrtek 16:30-17:30 - na KH se objednávejte prosím přes email →»> 18.11.-2.12. konzultace pouze po emailu
 • email: stolfova@pef.czu.cz

—-

Počet shlédnutí: 15

zs2015/komunikace_mezi_kulturami2015.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1