obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2017:duchovni_kultura_evropy

Duchovní kultura Evropy 2017

Vycházka po Praze s průvodcem - představení stavebních slohů:

DOPLATEK ČINÍ NA OSOBU 75 KČ, PŘINESTE NA PŘEDNÁŠKU NEBO SEMINÁŘ!!!

Blíží konec možnosti vkládání otázek do Moodle pro zápočtový testík!!!

TERMÍN PROHLÍDKY - UMĚLECKÉ SMĚRY JE 11. 12. ODPOLEDNE MEZI VAŠÍM VYUČOVÁNÍM (14. 15 - 17 HODIN)!!!

místo srazu: 14 hodin u Národního divadla (Piazzetta u Nové scény)

Snažte se dorazit, jak to půjde nejdříve, trasa vypadá zajímavě lákavě!!!

Na místě se bude vybírat ještě doplatek za prohlídku - cca 70 - 80 Kč.

 • Barbora Náglová
 • Zlata Kopecká
 • Aneta Tellingerová
 • Kristýna Nitschová
 • Braun Mariia
 • Ionova Naděžda
 • Rahmanova Irada
 • Dvoryadkina Valeriya
 • Adéla Maťáková
 • Tereza Aišmannová
 • Tereza Pekárková
 • Lucie Křížová
 • Zuzana Godočíková
 • Aneta Veselá
 • Adéla Kubešová
 • Tereza Neuwirthová
 • Nikola Šticová
 • Julie Severová
 • David Augustin
 • Matz Tomáš
 • James Hron
 • Martin Procházka
 • Michaela Drozdová
 • Anna Boykova
 • Markéta Hlaváčová
 • Tereza Plochová

* Evgeny Provotorov

Další možnost poznávání: Zvu zájemce na návštěvu dominikánského kláštera s prohlídkou kostela a části kláštera a besedou s mladým dominikánským mnichem!

Prostor bude i na Vaše zvídavé otázky!!!

Kdy: 18. 12., sraz 14 hodin Husova 8, Praha 1

ZÁPOČTOVÝ TEST PŘIHLAŠTE SE DO TESTOVACÍHO CENTRA! MŮŽETE HO PSÁT OD 20. 12. DO 22. 12. V TC!!!

Podmínky ke složení zkoušky:

 • zápočet
 • 3 průběžné testy po 10 bodech, minimální počet bodů ke zkoušce je 22.

Průběžné testy: 27. 10., 24. 11., 15. 12. 2017

 • písemná zkouška 24 bodů (24 otázek po 1 bodu)
 • ústní zkouška (pro zájemce o vylepšení známky a pro všechny, kdo mají 46 a méňe bodů)
 • k ústní zkoušce nemusí ti, kdo mají alespoň 47 bodů, tedy jedničku

Hodnocení: celkem můžete získat 30 bodů za průběžné testy, 24 za zkouškový - tedy dohromady 54.

1: 54 - 47

2: 46 - 39

3: 38 - 31

4: 30 a méně

Podmínky pro zápočet:

 • maximálně jedna absence
 • prezentace na vybrané téma, nahrát do wiki!!!
 • zápočtový testík z prezentací

Ve skupince připravíte prezentaci na vybrané téma (viz seznam pod rozdělením seminářů) a do Moodle vložíte každý 2 otázky pro své kolegy (nejlépe hned po prezentaci, nejpozději do 8. 12.), se kterými je také seznámíte v rámci Vaší prezentace. V Moodle bude pod rozpisem přednášek pod názvem Vkládání testových otázek pro zápočtový test pro tento účel vyhrazen prostor. Ke konci semestru pak z těchto otázeček napíšete krátký a rychlý zápočtový testík. :)

Hesla v Moodle pro vstup studentu je dle skupin:

lichý týden 12,15-13,45 - heslo „lichy12“

sudý týden 12,15-13,45 - heslo „sudy12“

Přednastavení v Moodle:

„Vložte dvě otázky týkající se Vaší prezentace, včetně třech možností odpovědí a zřetelně označte správnou:“

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ:

• UKONČENÍ VKLÁDÁNÍ OTÁZEK NA ZÁPOČTOVÝ TESTÍK JE PRO VŠECHNY PREZENTUJÍCÍ SKUPINY 8. 12. !!!

Seznam témat na semináře - Duchovní kultura Evropy ZS 2017:

1.seminář 5. 10., 12. 10. 2017

 1. Rozdělení témat na semináře a prezentace
 1. Debata na téma: Kořeny evropské duchovní kultury – kulturní revoluce, totalita, multikulturní svět

Vzor zápisu k jednotlivým seminářům:_

Lenka Ditrichová, Arnošt Fousek: Soupeření mezi Evropou a Asií.
Ve WIKI to bude vypadat takto:

Lenka Ditrichová, Arnošt Fousek: [[ZS2016:Soupeření mezi Evropou a Asií|Soupeření mezi Evropou a Asií]]

Rozpis dalších seminářů a jejich náplně v ZS:

2. seminář

lichý týden 19.10 - Aišmannová Tereza, Augustin David, Matz Tomáš: Starověká, středověká a renesanční móda - její přesah a uplatnění v dnešní době

Barchánková Karolína, Maťáková Adéla: ​Jak ovlivnila kultura starověku kulturu dnešních evropských národů

sudý týden 26. 10. Procházka Martin, Drozdová Michaela, Čelustková Hana: Role islámu v dějinách Evropy - jeho přínos

Mikulenková Kristýna, Pekárková Tereza: Starověká, středověká a renesanční móda - její přesah a uplatnění v dnešní době

3. seminář

lichý týden 2.11. Neuwirthová Tereza, Plochová Tereza, James Hron Snaha o vykořenění křesťanské minulosti v době komunismu v Československu

Jakub Jelínek, Michal Kříž: Starověk a středověk v ústní tradici – jak dějiny ovlivnily ústní slovesnost

sudý týden 9. 11. Laho David, Kolářová Kateřina,Strnadova Adela Irsko jako kolébka křesťanství v Evropě

Barbora Náglová, Kristýna Nitschová Starověk a středověk v ústní tradici – jak dějiny ovlivnily ústní slovesnost

4. seminář

lichý týden 16. 11. Junková Karolína, Kubešová Adéla Role středověkých eposů a legend při utváření evropského kulturního dědictví a kulturních a duchovních hodnot

Godočíková Zuzana, Hlaváčová Markéta, Šimonová Kateřina Irsko jako kolébka křesťanství v Evropě

sudý týden 23. 11.

Anna Boykova, Irada Rahmanova, Evgeny Provotorov: Jak ovlivnila kultura starověku kulturu dnešních evropských národů

Tereza Zobánková, Nicola Bíbová: Barokní lidová zbožnost a její přesah do dnešní doby

5. seminář

lichý týden 30. 11. Adéla Bydžovská, Michael Řehák, Petra Wernerová: Role islámu v dějinách Evropy – jeho přínos

Braun Mariia, Nadezda Ionova, Valeriya Dvoryadkina: Utopické romány na rozhraní středověku a novověku (Thomas More)

sudý týden 7. 12.

Aneta Veselá, Lucie Křížová: Utopické romány na rozhraní středověku a novověku 2. skupina (Thomas More)

Marek Brzák, Jan Hořenín: Role středověkých eposů a legend při utváření evropského kulturního dědictví a kulturních a duchovních hodnot

6. seminář

lichý týden 14. 12. Šticová Nikola, Severová Julie: Role mnišství u zrodu středověké Evropy

sudý týden 21. 12. Tellingerová Aneta, Kopecká Zlata: Snaha o vykořenění křesťanské minulosti v době komunismu v Československu

Literatura pro prezentace na seminářích:

1. Jak ovlivnila kultura starověku kulturu dnešních evropských národů?

DAHLHEIM, Werner. U kolébky Evropy, odkaz antického Říma. Vyšehrad. ISBN 80-7021-728-6.

BAUER, Jan a VOLNÝ, Zdeněk, ed. Toulky minulostí světa. Druhý díl, [Zlatá éra dějin: starověké Řecko]. 1. vyd. Praha: Baronet, 2000. 222 s. ISBN 80-238-5708-8.

BAUER, Jan a VOLNÝ, Zdeněk, ed. Toulky minulostí světa. Třetí díl, [Zlatá éra dějin: starověký Řím]. 1. vyd. Praha: Via Facti, 2001. 222 s. ISBN 80-238-7462-4.

VONDRUŠKA, Vlastimil. Intimní historie: od antiky po baroko. Vyd. 1. Brno: MOBA, c2007, 238 s. ISBN 978-80-243-2672-6.

2. Starověk a středověk v ústní tradici – jak dějiny ovlivnily ústní slovesnost

FUČÍK, B., POKORNÝ, J. Zakopaný pes, aneb, O tom jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví. 2., dopln. vyd. Praha: Albatros, 1992, 253 s. ISBN 80-00-00294-9.

SCHNEEBERGER, Vilém. Začněme u Adama, aneb, Okřídlená biblická rčení. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2003. 181 s. ISBN 80-7255-090-X.

3. Role mnišství u zrodu středověké Evropy

NOVOTNÝ, Jiří. Mnišství na Blízkém východě: krátký dějinný přehled. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012, 357 s. ISBN 978-80-7412-124-1. V knize WOODS, Thomas E. Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Vyd. 1. Praha: Res Claritatis, 2008, 206 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-904143-0-3. najdete kapitolu zabývající se počátky mnišství.

MATĚJEK, Marek. Benediktini ve středověku. Vyd. 1. Třebíč: Vivat Academia, 2011, 285 s., [20] s. obr. příl. ISBN 978-80-87385-10-4.

KAMENÍK, Milan. Burgundsko – kraj mnichů (Citeaux a Bernard z Clairvaux). Vyšehrad. 2002. ISBN 80-7021-423-6.

NECHUTOVÁ, Jana. Caesarius z Heisterbachu. Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2009. 368 s. Edice Kulturní historie, sv. 12. ISBN 978-80-7021-980-5. (Kniha je psána formou rozhovorů mezi novicem a mnichem, psána na počátku 13. století, zobrazuje středověké myšlení a život.)

4. Role islámu v dějinách Evropy – jeho přínos

EL-SAID, Issam a Ayşe PARMAN. Geometrická koncepce v islámském umění. Praha: Argo, 2008. ISBN 80-7203-911-3.

MENDEL, Miloš, OSTŘANSKÝ, Bronislav, RATAJ, Tomáš. Islám v srdci Evropy : Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha : Academia, 2008. 504 s. ISBN 978-80-200-1554-9.

KROPÁČEK, Luboš. Islám a západ: historická paměť a současná krize. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 197 s. Moderní dějiny; sv. 3. ISBN 80-7021-540-2.

VERNET, Juan. Arabské Španělsko a evropská vzdělanost. Brno : L.Marek, 2007. 392 s. ISBN 978-80-86263-99-1.

KAUFMANN, Hans. Maurové a Evropa. Praha : Panorama, 1982. 182 s.

některá z knih Lukáše Lhoťana o islámu

5. Role středověkých eposů a legend při utváření evropského kulturního dědictví a kulturních a duchovních hodnot

Béowulf. Vyd. 1. Překlad Jan Čermák. Praha: Torst, 2003. 343 s. ISBN 80-7215-199-1.

Píseň o Rolandovi

Píseň o Cidovi

Píseň o Nibelunzích

VORAGINE, Jacobus de. Legenda aurea. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2012, 444 s. ISBN 978-80-7429-237-8.

KOLÁR, Jaroslav a Miroslav HROCH. Středověké legendy o českých světcích. 2., upr. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 261 s. Česká knižnice (NLN, Nakladatelství Lidové noviny). ISBN 80-710-6280-4.

6. Irsko jako kolébka křesťanství v Evropě

CAHILL, Thomas. Jak Irové zachránili civilizaci: neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy. Překlad Pavel Toman. Praha: Pragma, 1998, 231 s., [8] s. obr. příloh. ISBN 80-720-5497-X.

LAWHEAD, Stephen R. Patrik, syn Irska: životopisný román o irském patronovi. Překlad Josef Orel. Praha: BB art, 2004. ISBN 80-7341-153-9.

BEDA VENERABILIS (Beda Ctihodný). Církevní dějiny národa Anglů. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008, 404 s. Memoria medii aevi. ISBN 978-80-257-0023-5.

7. Utopické romány na rozhraní středověku a novověku

MÉNISSIER, Thierry a Yves Charles ZARKA. Machiavelliho Vladař: nové umění politiky. Přeložil Martin Pokorný. Praha: OIKOYMENH, 2015. Filosofické interpretace. ISBN 978-80-7298-434-3.

ROTTERDAMSKÝ, Erasmus, přeložil a poznámkami opatřil Daniel Korte. O výchově křesťanského vladaře = Institutio principis Christiani. Praha: Občanský institut, 2009. ISBN 9788086972473.

SVOBODA, Bohumil. Thomas More: světec a utopista. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-726-2.

MORE, Thomas. Utopie. online

CAMPANELLA, Tomasso. Sluneční stát. Rovnost, Praha 1951, přeložili Jiřina a Otakar Mohylovi, znovu Mladá fronta, Praha 1970 a 1979.

KOMENSKÝ, Jan, Ámos. Labyrint světa a ráj srdce - původní verze

KOMENSKÝ, Jan, Ámos. Labyrint světa a ráj srdce - verze v dnešní češtině

9. Barokní lidová zbožnost a její přesah do dnešní doby

MIKULEC, Jiří. Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3698-3.

TUŠL, Jiří. Nástin dějin evropského umění II. – období renesance a baroka. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2010, 215 s. ISBN 978-807-3730-864.

Pořádání poutí a procesí oblíbený světec Jan Nepomucký – Navalis (historie slavností - https://www.youtube.com/watch?v=u4GgG7qgOPI) Svatojánský spolek, z.s.,Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město, tel.: +420 776 776 779, email: info@navalis.cz

svátek svatého Václava (státní svátek) - národní pouť Stará Boleslav (význam patronů pro společnost)

selské baroko – jihočeské vesnice

křížky, Boží muka, křížové cesty, pašijové hry

10. Starověká, středověká a renesanční móda - její přesah a uplatnění v dnešní době

SKARLANTOVÁ, Jana. Od fíkového listu k džínům. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 228 s., [16] s. obr. příl. ISBN 8071697850.

ONDRUCHOVÁ, Lada. Móda za vlády faraónů. Co jsme se naučily od Egypťanek? [online] 11.8. 2011 [cit. 26. 5. 2015] CzechNetMedia, s.r.o.topzine.cz, ISSN 1803-9235. Získáno přes: http://www.topzine.cz/moda-za-vlady-faraonu-co-jsme-se-naucily-od-egyptanek

ONDRUCHOVÁ, Lada. Móda po vzoru antického Řecka. Pozor! Bez spodního prádla. [online] 5.10. 2013 [cit. 27. 5. 2015] CzechNetMedia, s.r.o.topzine.cz. ISSN 1803-9235. Získáno přes: http://womanonly.topzine.cz/moda-po-vzoru-antickeho-recka-pozor-bez-spodniho-pradla/

BALVÍNOVÁ, Petra. Módní styl antického Řecka. [online] 24.07.2000 [cit. 27. 5. 2015] Získáno přes: http://m.ceskenoviny.cz/archiv/zpravy/modni-styl-antickeho-recka/10541

11. Snaha o vykořenění křesťanské minulosti v době komunismu v Československu

Milada Horáková, Josef Toufar

Kamínky 1, 2, 3 – drobná svědectví o pronásledování křesťanů

BABJAK, Ján, SJ. Zostali verní. Osudy gréckokatolických kňazov 4. Slovo. Košice 1999.

BABJAK, Ján, SJ. Zostali verní. Osudy gréckokatolických kňazov 5. Slovo. Košice 1999. 


Počet shlédnutí: 5

zs2017/duchovni_kultura_evropy.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1