obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2017:komunikace_mezi_kulturami

Podmínky zápočtu

 • docházka (povolena jedna absence)
 • ppt budou prezentovány 30.11. (lichý), 7.12. (sudý) (prezentuje aspoň 1 člen týmu), ppt na 10 minut
 • seminární práce, L- týden odevzdává pouze na wiki (žádná papírová podoba) 30.11. (23:59), S-týden 7.12. (23:59)
 • plnit dú vždy do středy vašeho cvičení 23:59
 • test na cvičení NEBUDE (zkouška už ale ano)

udělení zápočtu

 • probíhá od 14.12.
 • KH v E321 čt: 16:15 - 17:15h; pá: 8:00 - 9:00

Osnova seminární práce

 • Úvod - proč jste si vybrali téma
 • Cíl práce - otázka
 • Teoretická část (Literární rešerše) - aspoň jeden zdroj z odborných databází - http://infozdroje.czu.cz
 • Metodologie
 • Praktická část práce (vlastní práce)
 • Diskuse a závěr
 • Seznam literatury
 • Přílohy

Informace k předmětu

KH: E321 čt: 16:15 - 17:15h; pá: 8:00 - 9:00 - na KH se objednávejte prosím přes email stolfova@pef.czu.cz

Užitečné odkazy

Skupiny

Materiály ze cvičení

Domácí úkoly

 • z prvního cvičení - vytvořit si skupinu, vybrat téma práce, vymyslet výzkumnou otázku → vše vložit na wiki do příslušných týdnů
 • z druhého cvičení - upravit výzkumnou otázku (je-li třeba); napsat 1/2 úvodu (důvod vybrání tématu); teoretická část - shrnout a odcitovat alespoň jeden odborný databázový článek z infozdroje.czu.cz; metodologie - charakterizovat kvalitativní a kvantitativní výzkum, napsat klady a zápory u obou
 • z třetího cvičení - (1) dopsat teoretickou část - Hofstede dimenze obecně + vztáhnout k vámi vybrané zemi; (2) opravit části v teoretické části, které nesouvisí s výzkumnou otázkou (=cílem práce) tak, aby bylo čtenáři jasné, proč daný odborný článek použil; (3) citovat všechny použité zdroje a odkazovat na ně v textu (ne pouze v závěru); (4) Praktická část - rozpracovat - psát jako plynulý text v logických celcích, ne přesný přepis otázka →odpověď; (5) Dát do přílohy strukturu otázek
 • z čtvrtého cvičení - (1) dokončit praktickou část, (2) Prezentace na max. 15 min., prezentuje aspoň 1 člověk z týmu (nepovinná struktura: Proč vybrali téma, Cíl výzkumu (výzkumná otázka), Koho zkoumali, Na jakých dimenzích zkoumali, Co vyšlo, Shrnutí a porovnání s teorií Hofstede)
Počet shlédnutí: 7

1)
text
zs2017/komunikace_mezi_kulturami.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1