obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2018:komunikace_mezi_kulturami

Komunikace mezi kulturami ZS 2018

Podmínky zápočtu

 • 1 povolená absence
 • Plnění úkolů ze cvičení na cvičení vždy do středy 23:59
 • Prezentace práce 29.11. (páté cvičení) - prezentuje aspoň 1 člen týmu
 • Odevzdání práce na wiki (pouze elektronicky!) do 6.12. → čekání na opravy

Udělení zápočtu

 • Zápočty pro zasloužilé 13.12. (šesté, poslední cvičení)
 • po 13.12. v KH v E321 čt: 16:30 - 17:13h; pá: 8:00 - 9:00

Osnova seminární práce

 • Úvod - proč jste si vybrali téma
 • Cíl práce - otázka
 • Teoretická část (Literární rešerše) - aspoň jeden zdroj z odborných databází - http://infozdroje.czu.cz
 • Metodologie
 • Praktická část práce (vlastní práce)
 • Diskuse a závěr
 • Seznam literatury
 • Přílohy

Informace k předmětu

KH: E321 čt: 16:30 - 17:30h; pá: 8:00 - 9:00 - na KH se objednávejte prosím přes email stolfova@pef.czu.cz

POKUD VÁM NENÍ COKOLIV JASNÉ, NESTYĎTE SE A PIŠTE EMAIL!!

Užitečné odkazy

Skupiny

Materiály ze cvičení

Domácí úkoly

 • z prvního cvičení - vytvořit si skupinu, vybrat téma práce, vymyslet výzkumnou otázku → vše vložit na wiki
 • z druhého cvičení - do teoretické části najít a odcitovat 1 článek z infozdroje.czu.cz (zatím stačí jen najít a na wiki nakopírovat název článku, autory a anotaci); metodologie - charakterizovat obecně kvalitativní a kvantitativní výzkum, napsat klady a zápory u obou (Hendl, Disman); napsat ½ úvodu - důvod, proč jste si téma vybrali
 • z třetího cvičení - Teoretická část - (1) specifikovat všech 5 dimenzí obecně + dodat, kde se pohybuje Vaše země (jaký má scóre), (2) zařadit odborné články do kontextu teoretické části (tzn. zapracovat nakopírované anotace odborných článků); (3) Vytvořit strukturu otázek (cca 6 otázek) a (4) vložit ji do přílohy na wiki; (5) Provést rozhovor (jen provést) - rozhovor není nutné přepisovat do práce, je ho ale nutné zanalyzovat (tzn. ne otázka a odpověď) - k analýze ještě budu hovořit, není nutné zatím nic psát do praktické část, stačí jen provést rozhovor
 • z čtvrtého cvičení - (1) Zpracovat praktickou část (ne otázka a odpověď) - analyzujte odpovědi respondentů, ty porovnávejte s aspoň jednou dimenzí (či více dimenzemi); (2) Připravit si krátkou prezentaci - není nutný pptx, stačí jen pár bodů - výzkumná otázka, jaké jsou skóry ve Vaší zemi, co vyšlo ve Vašem výzkumu (max. 7 minut); (3) Ke každé skupině jsem na wiki přidala “opravy” - prosím o zapracování do práce;
 • z pátého cvičení - dopsat závěr a finalizovat práci
Počet shlédnutí: 9

zs2018/komunikace_mezi_kulturami.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1