obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2019:americky_difusionismus_boas

Americký difusionismus (Boas)

Primitivní umění (Primitive art): Dílo, kde psal o zdvojeném zobrazování, nastínil témata, kterými se obor následně zabýval: definice umění, otázky virtuóznosti tvůrce, symetrie, rytmu, symboliky, ale i definování stylu jako výsledku interakcí mezi opracovaným médiem, nástroji, a „kulturně definovanými hnutími“, která náčiní užívají. Primitivní umění“ je pokus o analytický popis základních rysů primitivního umění. Základní rysy primitivního umění, zkoumá symboliku a styl objektů a literatury, hudby a tance. Boas čerpá především z jeho rozsáhlé terénní práce mezi Indy amerického severozápadního pobřeží, kromě odkazování na artefakty a zvyky z celé Ameriky, Afriky a jižního Pacifiku. Více než 323 fotografií, kreseb a schémat totemů, košů, masek a dalších ozdobných předmětů ilustruje tuto velmi studovanou a životně důležitou práci.

Nejvíce nás zaujala kapitola o symbolismu, kde Boas popisuje různé symboly a jejich význam. Boas říká, že v umění primitivních lidí rozlišujeme symboly, které jsou pro zábavu, a které nesou nějaký význam. Symboly mají často geometrické tvary. V knize je mnoho názorných obrázků. Najdete zde například symbol netopýrů (černé trojúhelníky), dámská zástěrka (bederní rouška), ryby, včely a další. Některé symboly mají realistické formy, to jsou například vosí hnízda,netopýři nebo vzor hadí kůže. Mnoho symbolů nalezneme na košíkářských výrobcích Indiánů z britské Guyany - např.: had pronásledující žábu, člověk, pes, atd.. Zjistil, že vysoce rozvinutý symbolismus je u severoamerických Indiánů (čejenů), kde se vyskytují i magické symboly na přivolání deště, také geografické symboly jako řeky, stezky, hory, jeskyně, atd.. Význam mají i barvy: bílá - sníh, malé tmavěmodré obdělníky - znak prosperity. Symboly se často objevují na výšivkách a tetováních. V naší civilizaci také najdeme mnoho symbolů. Je to např. národní vlajka, která symbolizuje národní hodnoty. Dalšími známými symboly jsou také Davidova hvězda (symbol židovství) nebo hákový kříž (symbol nacismu).

Kniha vychází z faktů a archeologických poznatků.


Počet shlédnutí: 70

zs2019/americky_difusionismus_boas.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)