obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2022:balicek_karet

Balíček karet

(Rangers)

Povím vám podivný příběh z války, který mi vyprávěl T. T. Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet.

Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se hrstka vojáků dostala konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor.

Druhý den ráno byla neděle, a tak hned ráno někteří vojáci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto vyhledali rychle volná místa, usedli a začali se modlit.

Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou rozkládat jednu vedle druhé.

Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil a přivedl vojáka k veliteli.

„Proč jste přivedl toho vojáka, seržante?“
„Hrál v kostele karty, pane.“

Velitel se udiveně podíval na vojáka.

„Můžeš mi to nějak vysvětlit?“
„Zajisté, pane.“
„V to doufám, protože jinak bych tě musel řádně potrestat.“
„Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a s sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím.“

A s těmito slovy začal voják své vyprávění.

„Podívám-li se na eso, vzpomenu si, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh.

Dvojka mi připomene, že bible má dvě části: Starý a Nový zákon.


Trojka pak trojici Boží.

Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou.

S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistily lampy své. Bylo jich vlastně deset, ale jen pět bylo moudrých, a ty byly spaseny.

Šestka znamená, že za šest dnů stvořil Bůh tuto zemi,

a sedmička den, kdy odpočíval po své práci.

Osmička mi připomene osm lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich tři synové a jejich manželky.

Devítka mi připomene devět malomocných. I těch bylo deset, ale devět z nich Bohu ani nepoděkovalo.

Desítka, ta má stejně bodů jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která se aspoň snažíme plnit.

Král mi opět připomene jediného pána nebes,

královna blahoslavenou Pannu Marii


a spodek, pane, spodek, to je ďábel.

Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako je do roka dnů. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a čtyři barvy jako jaro, léto, podzim a zima.
Jak vidíte, pane, ten balíček karet mi posloužil stejně dobře jako bible, modlitební knížka i kalendář.“

A, přátelé, ten příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. T. Taylor.
Počet shlédnutí: 79

2022/balicek_karet.txt · Poslední úprava: 04. 04. 2023 (09:50) autor: kokaisl