obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cestovani_po_stredni_asii

Cestování po Střední Asii

Úvod

Střední Asie je místem, kde lze nalézt mnoho zajímavých míst, která stojí za to navštívit. Pro náš referát jsme tedy zvolily téma Cestování po Střední Asii,kde se pokusíme vyzdvidnout zajímavosti jednotlivých zemí.

Kyrgyzstán

Hlavním městem Kyrgyzstánu je Biškek. Sousedí s Čínou, Tádžikistánem, Uzbekistánem a Kazachstánem. Kyrgyzstán je jednou z bývalých republik Sovětského svazu. Ekonomika státu stojí především na zemědělství a průmyslu. Těží se zde především ruda, černé uhlí, rtuť, zlato, ropa a zemní plyn, pěstuje se především bavlna, pšenice, ječmen, kukuřice a tabák, chovají ovce, kozy a skot, ale i koně. V kyrgyzstánu je mnoho zavlažovacích systému díky vodě z tajících ledovců. Největší kyrgyzská řeka je Naryn, která se vlévá do Syrdarjy.
Úředním jazykem je kyrgyzština, což je západoturkický jazyk. Západoturkické jazyky patři do skupiny turkických jazyků, které se řadí mezi jazyky altajské. Nejprve se kyrgyzština zapisovala arabštinou, poté přešli na latinku a pod vlivem SSSR na cyrilici. Ruština je v této zemi také úředním jazykem.
Převládajícím náboženstvím v Kyrgyzstánu je islám, zhruba 80% obyvatelstva se k tomuto náboženství hlásí. Kyrgyzští muslimové se hlásí především k sunnitskému islámu, asi 1000 obyvatel se hlásí k šiítskému. Dalším zastoupeným náboženstvím v Kyrgyzstánu je pravoslavné křesťanství, a to hlavně v severokyrgyzských městech, kde je početná ruská menšina. K pravoslavné církvi se hlásí zhruba 17% obyvatel. Velmi malé zastoupení má i římskokatolická církev, evangelicko-luteránská.
Co se týče kulturních rozdílu v rámci Kyrgyzstánu, nejvýznamnější je rozdíl mezi severem a jihem země. Tyto části země se liší i dialektem a způsobem života.

Biškek

Hlavní a také největší město Kyrgyzstánu bylo založeno jako ruská pevnost Pišpek. Město leží v údolí řeky Ču. Centrem města je náměstí Ala-Too, kde se nachází pomník a také historické muzeum. Za muzeem stála až do roku 2003 socha Lenina. Asi 40 km od města se nachází přírodní rezevace Ala Archa, kde lze najíst zalesněná údolí a řeky s vodopády. Nadmořská výška se pohybuje od 1500 m.n.m. a nejvyšší bod je ve výšce 4895 m.n.m. V rezervaci se nachází několik vzácných druhů živočichů, například jalovce a sněžného leoparda. Východně od města leží slané jezero Issyk-kul, které se nachází 1600 metrů nad mořem a je obklokeno pohořím Kungay Ala-Too. Název jezera v kyrgyzštině znamená „Teplé jezero“, během zimy nezamrzá a je to druhé největší vysokohorské jezero na světě (po jezeru Titicata v Jižní Americe). 2,5 metru pod hladinou jezera leží starobylé město ze 12.století. U tohoto jezera leží také lázeňské město Cholpan-Ata, kde se dříve scházeli komunističtí pohlaváři. V okolí jezera je možné vidět kozorožce ibexy, sněžné leopardy, velekury himalájské nebo ovce Marca Pola.

Karalol

Karakol je čtvrtým největším městem Kyrgyzstánu. Nachází se zde dřevěná mešita postavená čínským řemeslníkem mezi lety 1907 a 1910. Nedaleko města se nachází hrob Przewalskeho. Na východ od města se nachází tzv. „Zlaté prameny“, Altyn Arašan. Je to oblast, kde vyvěrají teplé i studené prameny v prostoru horského kaňonu.

Hlavní město jihu země, kde se nachází kyrgyzské i uzbecké obyvatelstvo. Hlavním turistickým lákadlem je místní bazar, který je jeden z největších ve střední Asii. U města se nachází Šalamounova hora, na které má být pohřben tento král a údajně i zakladatel města.

Uzgen

Severně od města Oš leží město Uzgen, kde se nachází mauzoleum, ve kterém má ležet tělo národního hrdiny Manasa.

Věž Burana

Věž leží na severu Kyrgyzstánu nedaleko města Tokmak. Leželo zde významné město Balasagun, které bylo opuštěno v 15.století, zůstala zde věž Burana, která byla původně minaretem. Původní výška věže byla 45 metrů, nyní zbylo již jen necelých 25 metrů.

Uzbekistán

Hlavním městem Uzbekistánu je taškent. Stát sousedí s Afghánistánem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem a Turkmenistánem a je také jednou z bývalých rpublik Sovětského svazu. V Uzbekistánu žije 27 milionů lidí a je tak nejlidnatějším státem Střední Asie. Uzbekistán pěstuje a vyváží bavlnu a těží zlato, měď, zemní plyn, uran, stříbro a uhlí. Pro zemi je typické nerovnoměrné rozmístění řek, chudá na vodu je především v rovinatých částech, kde řeky často vysychají a končí slepým ústím. Naopak více řek je v horách. Zhruba 88% obyvatel se hlásí k sunnitskému islámu, 9% obyvatel k pravoslavnému křesťanství. Malé zastoupení zde má také katolické křesťanství, šiítský islám nebo buddhismus. Státním jazykem je uzbečtina, což je také západoturkický jazyk. Rozšířená je zde také ruština. Uzbečtina používá k zapisování jak cyrilici tak latinku. Taškent Hlavní město Uzbekistánu bylo dříve významné obchodní centum. Dnes je spíše vyvíjejícím se městem s malým množstvím památek. Lze zde spatřit medresu Kukeldoš ze 16.století, která dnes slouží jako významné islámské učiliště. Vedle této školy je Chosru bazar. Ve městě se nachází také několik muzeí, například literární muzeum Ališira Navoiho, kde se nachází uzbecké literární památky. Samarkand Samarkand byl založen v 7.století. Centrem tohoto města je náměstí Registan. Stojí zde tři medresy, Ulughbekova, která je z roku 1420 a Tillókórí a Šír Dór, které vznikly o 250 let později. Za vlády Timura (dobyvatel ze 14.století) bylo město centrem říše. Z jeho doby zde vznikla například mešita Bibi-Khanum, která měla být největší mešitou na světě. Ve městě je i hrobka Timura Gúr-e Emír, kde je pohřben nejen on, ale i další významné osoby této doby. Město bylo v roce 2001 zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Buchara Město, které je od roku 1993 také na Seznamu světového dědictví UNESCO, bylo oficiálně založeno v roce 500 př.n.l. a leží na Hedvábné stezce. Centrem starého města je náměstí Kalján, které je nazvané podle nejvyššího minaretu ve městě. Stojí zde i nejvýznamnější medresa Mir-e Arab. Z první poloviny 10.století se dochovalo Sámánovské mauzoleum, nejstarší památka východoislámské architektury, která se později pro Střední Asii stala typickou. Itchan Kala Itchan Kala je historické centrum staré oázy Khiva, což je tradiční zastávka karavan po cestě do Íránu. Centrum je ohraničeno desetimetrovými zdmi. Mezi památky místní islámské architektury patří mešita Djuma, madrasy. Nachází se zde také paláce z 19.století. Chiva Vnitřní město Chivy je jediné dochované opevněné středověké město ve Střední Asii. Město bylo v 17. století zničeno Íránci, v 18. století byly znovu vystaveny hradby a domy a to podle půvoních plánů. Hlavní náměstí starého města sloužilo jako tržnice. Mezi nejstarší památky patří pevnost Kunya Ark, která byla používána jako palác již od 4. století. Ze 6.století pochází věž Ak Sheikh Bobo, která je součástí městských hradeb. Zhruba 100 km od města se nachází stará pevnost Ayaz Kala, jejíž historie sahá až k počátku letopočtu. Nedaleko se nachází také slané jezero. Rezervace Chatkalsky V této rezervaci, která se nachází v horách Tian Schan zhruba 100 km od Taškentu, žije například vzácný sněžný tygr, šedý medvěd nebo orel bergutský.

Tádžikistán

Tádžikistán oplývá velkým historickým dědictvím, jedinečnou kulturou a rozmanitou přírodou, unikátními přírodními monumenty. To vše vybízí k rozvoji cestovního ruchu, jak domácího, tak zahraničního. Vládní program pro rozvoj cestovního ruchu Tádžikistánské republiky pro období 2010 – 2014 určil strategii, klíčový směr vývoje, předmět a způsob realizace vládní politiky v cestovním ruchu pro středně-dlouhé období. Od roku 2008 se zúčastňují tádžikistánské cestovní agentury různých mezinárodních cestovatelských veletrhů, výstav aj. V souvislosti se zatraktivněním Tádžikistánu pro turisty vznikl i klip („reklama“), dostupný na You Tube.com: http://www.youtube.com/watch?v=8HvsMWN2Z7Y&feature=player_embedded Pro vstup do Tádžikistánu je nutné zřídit si vízum.

Vízum lze získat na všech velvyslanectvích Tádžikistánu. Nejblíže ČR se nachází tádžikistánská ambasáda v Berlíně či Vídni. Získat vízum je také možné na letišti v Dušanbe. Turistická víza pro individuální turisty si vydávají max.na dobu 30 dní. V Tádžikistánu platí přihlašovací povinnost, pokud se turista ubytuje v hotelu, tuto povinnost za něj plní hotelový personál. Vízum nelze prodloužit, k jeho získání je nutné předložit vyplněný formulář ve dvou kopiích, fotografii, pas musí být platný min.ještě 6 měsíců po plánovém odjezdu ze země, přikládá se potvrzení od cestovní kanceláře nebo pozvání. Cena se pohybuje od 40 – 115 €. Záleží na délce pobytu a rychlosti vyřízení. Krom víza existuje ještě zvláštní povolení, které je nutné mít, pokud turista míří do oblasti Horního Badachšánu, oblasti jezera Sares, Fanské hory lze již navštívit bez tohoto zvláštního povolení. Do Tádžikistánu se doporučuje očkování proti žloutence typu A,B, vzteklině a břišnímu tyfu. V oblastech do 2 000 m n.m. je riziko výskytu malárie. Před odjezdem je nutné zkontrolovat, zda je platné očkování proti spalničkám, záškrtu a tetanu. Návštěva Tádžikistánu je vhodná zejména pro milovníky přírody. Tádžikistán nabízí nespočetné množství jezer, velehory. Hlavní město Dušanbe je uměle vybudované, nenachází se zde žádné historické jádro města. Za povšimnutí stojí tradiční zelený trh, místní tržiště.

Podél hlavní tepny města – Rudaki Avenue (pojmenované po tádžikistánském básníkovi) – se nachází většina důležitých kulturních budov: Národní muzeum, Opera, knihovna, Prezidentský palác. V Dušanbe se nachází mešita Haji Yakoub:

Pouze 30 km od Dušanbe leží pevnost Hissar, která byla postavena v 16.století, nyní je částečně zrekonstruována. V objektu se nachází stará i nová madrasa, karavanseráj, mešita, mauzoleum Mahdumi Abzama a muzeum. Pevnost sloužila jako sídlo bucharského emíra. Uvnitř objektu bývala zahrada a bazén. Do současnosti se z pevnosti zachovaly až metr silné zdi a brána s dvěma věžemi. Fanské hory se rozprostírají přes takřka celou Střední Asii. Většinou své rozlohy leží v Tádžikistánu. Fanské hory jsou známé pro své smaragdově zelená a tyrkysová jezera (přes 30 jezer s rozdílnou velikostí a tvarem). Nejvyššími vrcholy Fanských hor jsou Chimtarga (5 487 m), Chapdara (5 050 m), Bodkhona (5 138 m), Zamok (5 070 m), Maria (4 970 m), Mirali (5 120 m) a Zindon (4 800 m). Fanské hory jsou bohaté na faunu i floru. Z flory se jedná o více než 2 000 druhů rostlin,fauna je zastoupena sněžným tygrem, medvědy, horskými kozami, orly aj. Nejvhodnější doba na výlet do Fanských hor je období od června do října. V zimních měsících hrozí nebezpečí lavin. Čimtarga:

Pohoří Pamír („Střechy světa“) se chlubí nejvyššími a nejkrásnějšími vrcholy světa. Pamír zabírá část území Tádžikistánu, Číny, zároveň zasahuje i do Uzbekistánu, Afghánistánu a Kyrgyzstánu. Rozloha Pamíru činí 92 000 km2 a leží mezi Hindu Kush, Himalájem a Tien Shan. Nejvyšší hora na území Tádžikistánu se jmenuje Peak Communism (7 495 m):

Jezero Sarez je největším přírodním dílem, které vzniklo zemětřesením v roce 1911. Jedná se o nejmladší jezero na světě, je dlouhé 28 km, široké až 1,5 km a hluboké až 279 m.

Jezero Iskanderkul je dlouhé 2,5 km, široké až 1 km a hluboké až 72 m. Voda v jezeře obsahuje vysoký podíl minerálních látek, proto se v jezeře nevyskytuje téměř žádný vodní život. Jezero je pojmenováno po Alexandrovi Velikém, který údajně okolo jezera jel do Indie. Iskander je perský výraz pro Alexandra, kul znamená v turkických jazycích „jezero“.

Nedaleko od jezera tvoří řeka Iskanderdaria vodopády známé jako „Niagárské“.

Turkmenistán

Turkmenistán je druhá nejrozlehlejší země ve Střední Asii.

Národnostní složení: Více než 100 národností, z toho 77 % Turkmenů, 9,2 % Uzbeků, 6,7 % Rusů, 2 % Kazachů, po 0,8 % Arménů, Ázerbájdžánců a Tatarů, 0,5 % Ukrajinců.

Náboženské složení: Islám - převážně - 90 %, pravoslavní 7 %, ostatní 3 %.

Měna: Turkmenský manat

Občané ČR musí být při cestách do Turkmenistánu vybaveni vízy. O udělení víza lze požádat na velvyslanectvích Turkmenistánu. Na hraničním přechodu na letišti v Ašchabátu lze vízum získat pouze po předchozím souhlasu Ministerstva zahraničí Turkmenistánu a po předložení jím potvrzeného zvacího dopisu, a to na max. 10 dní - v tomto případě je ale třeba předem ověřit, zda konkrétní aerolinky přijímají na palubu turisty vybavené pouze zvacím dopisem.

K žádosti o udělení víza je třeba přiložit cestovní pas nebo jiný cestovní doklad platný nejméně 6 měsíců ode dne podání žádosti (a déle než požadované vízum), 2 fotografie a pozvání fyzické či právnické osoby ověřené na Ministerstvu zahraničních věcí Turkmenistánu, popř. voucher cestovní kanceláře certifikované MZV Turkmenistánu. Od obchodníků se často požaduje potvrzení relevantního ministerstva. V případě žádosti o dlouhodobé vízum (k pobytu přesahujícímu 3 měsíce) je třeba předložit potvrzení o negativním vyšetření na HIV a některé další doklady. Turistické / návštěvní vízum se uděluje během 5-20 dnů na dobu, která je uvedena v pozvání. Expresní vyřízení víza do 24 hodin je možné za příplatek cca 150 USD.

Při cestě do Turkmenistánu není povinné žádné očkování. Doporučeno je očkování proti: břišnímu tyfu, malárii, tetanu, vzteklině, žloutence typu A a B.

Bezpečnostní situace: Turkmenistán je sám o sobě stabilní země a místní úřady navíc vzhledem ke špatné bezpečnostní situaci v jiných státech regionu (především v sousedním Afghánistánu) zavedly velmi přísná bezpečnostní opatření. Přesto ale nelze vyloučit pronikání extremistických skupin z Afghánistánu na turkmenské území. Z tohoto důvodu doporučujeme zvýšenou opatrnost, cokoli podezřelého je vhodné ihned ohlásit místním bezpečnostním složkám. Je také třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření proti kriminalitě (krádeže apod.), i když tato je v Turkmenistánu na poměrně nízké úrovni. Dopravní prostředky – vlastní vozidla: Turkmenistán uznává mezinárodní řidičský průkaz. Při dlouhodobém pobytu je k řízení vozidla potřeba místní řidičský průkaz. Silnice mimo velká města a hlavní tahy jsou ve špatném stavu a zvláště v noci mohou být nebezpečné. Řidiči i chodci často nedodržují pravidla silničního provozu, vyskytuje se i jízda v protisměru. Drogy: Držení jakéhokoli množství drog je nezákonné a trestá se velmi dlouhými tresty odnětí svobody ve velmi drsných podmínkách. Fotografování: Vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením varujeme před fotografováním jakýchkoli objektů, které mohou být vojensky či bezpečnostně důležité (letiště, nádraží, kasárna, úřední budovy vč. Prezidentského paláce atd., tunely, mosty). Pokud si nejste jisti, je lepší se předem informovat, zda je fotografování povoleno. Homosexualita: Mužská homosexualita je nezákonná a může být potrestána odnětím svobody. Ženskou homosexualitu zákon neřeší. V každém případě je ale homosexualita nepřijatelná i společensky. Doporučujeme tedy zdržet se jakýchkoli projevů homosexuality na veřejnosti. Kriminalita: Z hlediska obecné kriminality je Turkmenistán relativně bezpečná země, nelze ovšem vyloučit kapsářství a podobnou drobnou kriminalitu. Proto je potřeba dodržovat základní bezpečností pravidla – dbát na bezpečné uložení peněz a cenností, vyhýbat se osamělým místům zvláště v noci apod. Policejní kontroly: Kontroly osob i vozidel prováděné uniformovanými policisty i policisty v civilu jsou velmi časté. Po celé zemi je vybudována hustá síť policejních stanic a checkpointů. Z tohoto důvodu je potřeba mít při sobě vždy platné doklady - cestovní pas a platné vízum, migrační kartu, doklady od vozidla. Běžné je i monitorování telefonních hovorů a internetového spojení či prohlídky hotelových pokojů, v nichž jsou cizinci ubytováni. Zajímavá místa:

Tolkučka

Před rokem 2011, byla Tolkučka opravdovou turistickou atrakcí. Po její likvidaci v roce 2011 (oficiálně ze sanitárních důvodů) byl na jejím místě vystavěn betonový a nehostinný (a zdaleka tak nevyužívaný) tržní komplex, který však již nestojí za návštěvu. V minulosti bylo možné napsat: jeden z největších současných středoasijských bazarů, tkerý se koná pravidelně v neděli dopoledne od 7 do 13 hodin. Kromě tadičních koberců, látek a šatů zde nakoupíte prakticky všechny od rezavých hřebíků po motocykl.

Ašchabat

Hlavní město Turkmenistánu se rozkládá pod malebnými svahy pohoří Kopet Dag, které odděluje poušť Karakum od Persie. Kopet Dag je doslova „mnoho kopců“, pohoří je dlouhé 250 kilometrů a jeho nejvyšší vrcholky dosahují výšky 2950 metrů. Ašchabad v překladu znamená „město lásky“ Vedou do něj čtyři brány a je to veskrze moderní město, které muselo být po zemětřesení v roce 1948, při němž zahynulo 100.000 lidí, postaveno prakticky celé znovu. Po celém městě lze vidět podobizny Turkmenbašiho. K největším pozoruhodnostem města lze zařadit Oblouk (pomník) neutrality z roku 1998 je vysoký 75 metrů a připomíná spíše raketu, na jejímž vrcholu stojí opět zlatý Turkmenbaši. Tento je vysoký 12 metrů a 24 hodin denně se otáčí za sluncem, dále také prezidentský palác a mešita v ašchabadu, která je pro 15 000 věřících, ale někde jsem se dočetla, že se sem nikdo nechodí modlit.

Nissa

Nisa leží 12 kilometrů od Ašchabadu. První zmínky o tomto místě pocházejí ze 6. století př.n.l. od Achamenejců, po odchodu Alexandra Velikého se stala hlavním městem Partské říše. Parthové učinili Nisu svou metropolí kolem roku 220 př.n.l., v roce 32 př.Kr. proběhla v její blízkosti významná bitva s Římany. Nisa je vystavěna na přírodním kopci a její rozloha je 14 hektarů. Silné městské hradby byly vysoké 20 metrů a 5-10 metrů široké. Bylo v nich celkem 42 obranných věží. Tak vysoký počet věží je ovšem zvláštností a svědčí pouze o bohatosti města. Tato „zbytečnost“ navíc vynikne ještě více, když si uvědomíme, že Nisa je dokonale chráněna horami. Pohoří Kopet Dag mu ovšem kromě obranné funkce poskytovalo také dostatek vody. Jako překlad názvu Nisa se proto taky nejčastěji uvádí „příjemné město“ nebo „příjemné místo k pobytu. Nisu objevili ruští archeologové, dnes zde provádějí rekonstrukce Italové. Cihly se vyrábí původním postupem ze směsi hlíny a slámy. Význam a účel většiny staveb není ovšem znám, proto jsou také jednoduše pojmenovány například čtvercová či kruhová budova. Památkou UNESCO od 2007.

Merv

Celý komplex je vlastně lokalitou, kde se nacházely v různých obdobích hlavní nebo významná města všech středoasijských států. Celá oáza byla hustě osídlená již od antického obdob.

Mauzoleum Sultána Sandžara

Ze zachovalých staveb na první pohled zaujme mauzoleum seldžuckého sultána Sandžara stojící uprostřed rozsáhlých hradeb pevnosti Sultan Kala.Hrobka vysoká 38 m se pyšní revoluční dvojitou kopulí, která se v naší evropské architektuře objevuje až mnohem později. Po obložení kopule tyrkysovými dlaždicemi však už není ani památky. Uvnitř mauzolea se nachází jednoduchý hrob, nicméně sultán Sandžar byl prý nakonec pohřben na úplně jiném, neznámém místě, Chórezmská říše, rovněž známa jako Říše chórezmských šáhů.

Perské pevnosti

Velká a Malá dívčí pevnost (Kyz kala). Jedny z nejvýznamnějších středověkých zámků. Je s nimi spojena legenda o krásných dívkách a mladících, kteří se mohli setkat pouze, když se některé dívce podařilo vlastní silou přehodit jablko do sousední pevnosti.

Brána do pekel

Kráter s hořícím plynem v oáze Darvaza uprostřed pouště Karakum. vzniklo unikátním způsobem před 39 lety. Sovětští geologové zde v roce 1971 prováděli výzkum nalezišť zemního plynu. Při vrtání se propadla půda. Vytvořil se kráter, do kterého vyvěral podzemní plyn. Geologové se rozhodli, že plyn zapálí, protože se domnívali, že zásoby zde nejsou velké a brzy vyhoří. Spletli se opravdu dost, protože plyn hoří už 39 let. Neobvyklý úkaz, vzdálený 320 kilometrů severně od metropole Ašgabatu

Kazachstán

Je stát, který se rozkládá ve střední Asii a částí svého území zasahuje do Evropy a je územně největším vnitrozemským státem. V roce 1997 se stala Astana hlavním městem namísto Almaty (dříve Alma-Ata) – důvod byl položení v blízkosti hranic K, T, U, kde probíhala občanská válka, vyhlásil nezávislost v roce 1991. Obyvatelé vyznávají sunnitský islám, pravoslavní křesťané - Rusové. Zajímavost: muslimové i křesťané zde žijí vedle sebe v míru, shodě a toleranci, možná je to tím, že si zdejší obyvatelé za ta léta zvykli a rodiny jsou natolik propojené, že netvoří samostatné komunity.

Almaty

 • přesto, že už není hlavním městem, stále je hlavním centrem kazašské kultury a financí
 • turistické zajímavosti: na jihu za městem se zdvihají pětitisícové vrcholy Zailiskij Alatau, jež tvoří severní část pohoří Ťan-šan, o pár desítek kilometrů dál jsou vrcholy vyšší např. Zhengis Shingy 7 439 m n. m.)
 • architektura města: jsou to většinou nevzhledné betonové budovy, ale jsou zde i historické budovy, za návštěvu stojí zejména pravoslavné kostely Svatého nanebevstoupení a Svatého Mikuláše, nedaleko odtud stojí památník kazašských vojáků padlých během 2. světové války
 • mešity: největší z nich je tzv. Centrální, nechal jí postavit současný prezident (Nazarbajev) v roce 1999
 • návštěvník nesmí vynechat tržiště – tzv. Zelený bazar, dá se zde koupit skoro všechno, jednotlivé druhy zboží jsou rozděleny do „sekcí“, i tady se smlouvá, ale prodavači nejsou vůbec agresivní a vlezlí

Karaganda

 • je městem kazašského hrdiny Nurkena Abdirova (byl to pilot, zemřel u Stalingradu), jeho socha se nachází v centru města
 • je průmyslovým městem
 • Památky: Hornický palác
 • město bylo také centrem kazašského gulagu (hlavní správa nápravných pracovních táborů)

Astana

 • moderní město s výraznými prvky socialistické výstavby
 • v centru města vyrůstají moderní prosklené mrakodrapy
 • staré a historické budovy zde budete hledat marně, je totiž jedním z měst, na kterém se nejvíce podepsal vliv sovětské éry
 • Pyramida míru a souladu: nalezneme v ní ubytování pro různá náboženství, operní dům, muzeum, knihovnu
 • Khan Shatyry: obří průhledný stan – zábavní centrum
 • Věž Bajterek: neslavnější orientační bod, tato věž má představovat topol, na který kouzelný pták Samuruk položil své vejce, na kouli na vrcholu Bajtereku je otisk ruky prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva

Bajkonur

 • je město v Kazachstánu
 • leží v Kyzylordské oblasti, ale je do roku 2050 společně se stejnojmenným kosmodromem pronajato Ruské federaci a je tedy pod její správou, pronajatá oblast má tvar elipsy s velkou osou o délce 90 kilometrů ve východozápadním směru a malou osou o délce 85 kilometrů v severojižním směru, ve středu území leží samotný kosmodrom
 • Kosmodrom Bajkonur: je hlavní ruský kosmodrom, používaný od počátku kosmické éry
 • z kosmodromu jsou a v minulosti byly vypouštěny všechny sovětské a ruské pilotované kosmické lodě typů Vostok, Voschod a Sojuz
 • Příroda: cestovatelé si ho za cíl vybírají nejčastěji kvůli přírodě, na západě se rozkládá Kaspické moře, neboli největší vnitrozemské jezero světa, na severu leží nížiny, na východě se nachází poušť Kyzylkum („rudé písky“), ta pomalu přechází v hory, které leží na východě a jihovýchodě země, ve středomoří jsou pouště, polopouště a stepi
 • Kazachstán je velmi bohatý na jezera a řeky, jezer je tu na 48 tisíc, většina z nich ale má rozlohu větší jak jeden kilometr čtvereční
 • řek se v Kazachstánu nachází na 11 tisíc (Irtyš, Syrdarja)
 • jezero Balchaš: je celosvětovým unikátem, neboť obě jeho části, spojené jen mělkým a úzkým průlivem Uzynaral, se výrazně liší měrou slaností své vody. Jezero je tedy z poloviny sladkovodní a z poloviny slané jezero
 • Aralské jezero: je vysychající bezodtoké slané jezero na hranici kazašských oblastí Akťubinské a Kyzylordské a Karakalpacké republiky v Uzbekistánu
 • když byly uvedeny do provozu první zavlažovací kanály a první zemědělské plochy v pouštních oblastech, začalo jezero pomalu vysychat; šlo však o pomalý proces, větší problém než vysychání představovalo znečištění přítoků hnojivy
 • Betpak-Dala: také známá jako severní Hladová step
 • na severovýchodě je Altaj jehož nejvyšší hora Bělucha se nachází v Ruské federaci a měří 4 506 m
 • jižně je pohoří Tarbagataj s nejvyšší horou Tastau (2 992 m)
 • dále pak Džungarský Alatau s nejvyšší horou Besbakan (4 463 m)
 • na jihovýchodě je na hranicích Kazachstánu pohoří Ťan Šan („Nebeské hory“), zde je nejvyšší hora Kazachstánu Chan Tengri, tedy „Vládce duchů“, která měří 7010 m

Zdroje:
Počet shlédnutí: 121

cestovani_po_stredni_asii.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)