obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2023:zaklady_antropologie

Základy antropologie ZS 2023

https://www.czu.cz/cs/r-7214-mezinarodni-vztahy/r-7737-aktuality-mezinarodni-vztahy/buddy-czu.html

Konečné pořadí z kvízů po přednášce 22. 12. 2023 (včetně zkouškové bonifikace) ZDE

Zlaté pravidlo

Ještě k diskusi na přednášce, která se týkala subjektivity a objektivity při použití Zlatého pravidla.

V naší diskusi jsme se zabývali otázkou subjektivity a objektivity v aplikaci Zlatého pravidla v etice a rovnováhou mezi absolutními hodnotami a morálním (kulturním) relativismem. Byl zmíněn význam univerzálních morálních principů, které překračují kulturní a individuální rozdíly, a potřebu etických zásad založených na spravedlnosti a empatii. Diskutovali jsme o důležitosti rozlišení mezi základními etickými hodnotami a soutěžními situacemi, a poukázali na specifická omezení Zlatého pravidla v různých kontextech. Diskuse také zdůraznila význam kritického myšlení v etickém rozhodování, aby se předešlo slepému následování většinového názoru, což bylo ilustrováno na příkladu holokaustu. Závěr zdůrazňuje, že etické rozhodování přes svoji stabilitu vyžaduje neustálé přehodnocování a diskusi, a že Zlaté pravidlo slouží jako cenný, avšak někdy nedostačující nástroj pro etické chování.

Hlavním bodem bylo, zda přijmout etiku jako absolutní hodnotu vs. morální (případně kulturní) relativismus:

 • Etika by měla být zcela nepodmíněná, protože existují určité univerzální morální zásady, které jsou platné nezávisle na kultuře nebo většinovém názoru.
 • Morální (ale i kulturní) relativismus naopak tvrdí, že morální hodnoty a pravdy jsou výsledkem sociálních, kulturních nebo individuálních faktorů.

Podpora teze, že etika vyžaduje hlubší základ než pouhý společenský konsenzus: Je důležité, aby se etické diskuse zaměřovaly na principy jako je spravedlnost, empatie a lidská práva, které přesahují okamžité názory nebo politické rozhodnutí. (Zazněla i otázka „co je to vlastně spravedlnost“, na kterou jsem odpovídal, že se jedná o soulad s „přirozeným mravním zákonem“. Přirozený mravní zákon je koncept založený na předpokladu, že existují určité morální pravdy nebo principy, které jsou nedílnou součástí lidské přirozenosti a jsou objektivně rozpoznatelné. Tento názor je často spojen s klasickou filozofií, zvláště s myšlenkami Tomáše Akvinského a Aristotela.).
Pokud by etika nebyla oproštěna i od všeobecného konsensu, museli bychom například holokaust označit za etický ve své době, protože s tím většina společnosti (opět ve své době) souhlasila. Příklad holokaustu ukazuje, jak je důležité kriticky přemýšlet o etických rozhodnutích a ne se řídit většinovým názorem nebo autoritativními příkazy. To zdůrazňuje potřebu etických principů, které stojí nad momentálními názory nebo politikami.

Aplikace „Zlatého pravidla“ v etice, které zní „Chovej se k druhým tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě,“ může být zavádějící, pokud ji interpretujeme v extrémních situacích a odsouváme stranou pochopení hlubšího záměru a kontextu pravidla.
Argument jednoho z diskutujících, (že by se nemohl hlásit na přijímací zařízení na vysokou školu, aby tím nezarmoutil ty, které by při přijímačkách přeskočil) míchá dvě zcela odlišné kategorie - základní etické hodnoty a soutěžní nebo výkonnostní situace (jako jsou přijímačky na vysokou školu).
Zlaté pravidlo se primárně vztahuje na zacházení s ostatními s respektem a empatií, a proto, kdo bude lépe připraven, měl by být přijat. Nespravedlnost a špatnost v tomto ohledu nenastává - ta by nastala, pokud by někdo byl přijat například na základě podvodu.
Podobně jako jsem na minulé přednášce zdůrazňoval při definici člověka rozdíl mezi stejností a rovností, tak v tomto případě můžeme například rozlišovat mezi nevýhodou a škodou (třeba vás napadne ještě výstižnější dvojice). Nevýhodu může mít houslista, který se hlásí do filharmonie, ale je přijat někdo jiný, kdo umí hrát lépe, zatímco škodu by utrpěl ten, kdo umí hrát lépe, ale na základě machinací by byl přijat někdo méně schopný. Zlaté pravidlo nevyžaduje, abychom se vzdali všech forem soutěže nebo výkonů, které by mohly někomu způsobit zklamání. Místo toho podporuje férovou hru a etické chování v rámci těchto soutěží.

Pak se objevil další argument - pokud je situace v soutěžích jiná, jak je to pak v soutěžích, kde se soutěží přímo o život, jako třeba gladiátorské hry v Římě.
Diskuse o gladiátorských hrách v kontextu Zlatého pravidla přináší důležitou dimenzi do debaty o etice a morálce v soutěžních situacích, zvláště když jsou ve hře lidské životy. Gladiátorské hry v antickém Římě byly extrémní formou zábavy, kde se často soutěžilo na život a na smrt. (Podobnou „zábavou“ byla třeba ruská ruleta, hra, ve které účastníci střídavě střílí u své hlavy z revolveru s jedinou nábojnicí). Tato zábava vychází z jednoznačného popření definice člověka na základě lidské důstojnosti. Pokud nebudeme respektovat všeobecnou lidskou důstojnost, pak ztrácí smysl i Zlaté pravidlo. Obě formy „zábavy“ předpokládají, že lidský život může být předmětem hazardní hry nebo zdrojem zábavy pro ostatní. Toto je v přímém rozporu s myšlenkou, že každý člověk má nezcizitelnou hodnotu a důstojnost.

Mohli bychom zde samozřejmě diskutovat o dalších nuancích aplikace zlatého pravidla (vojáci ve válce, souboje ze cti). V těchto případech existuje určitý sociální, politický nebo kulturní kontext, který může Zlaté pravidlo zdánlivě relativizovat. Například, vojáci ve válce mohou bojovat z pocitu povinnosti chránit svou zemi nebo společnost, což přináší otázky o povinnosti, odvaze a oběti, které jsou komplexnější než jednoduchá logika hazardních her s lidským životem. Ale i u těch válek a soubojů se nakonec dostaneme k tomu, že válka a zabíjení jsou mnohem více negativní, než by měly hodnotu pozitivní.

Je tedy třeba zdůraznit roli kontextu v etickém rozhodování. I když se Zlaté pravidlo může zdát jako univerzální nástroj, jeho aplikace v různých situacích vyžaduje citlivost k kontextu, který může zahrnovat řadu výše uvedených faktorů. Omezením Zlatého pravidla mohou být i naše vlastní představy o tom, co bychom chtěli pro sebe, které nemusí nutně odrážet to, co je nejlepší nebo etické pro druhé. Tady mohu zopakovat ten příměr s kuchyní, který jsem říkal na přednášce - Zlaté pravidlo v kuchyni zcela uplatňovat nelze :-)
Mrkněte třeba sem: Ve vyprávění „Spejbl a Hurvínek - Vánoční dárek“ se hlavní postavy rozhodnou darovat si na Vánoce dárky, které by sami ocenili. Tento způsob výběru dárků však vede ke vzájemnému zklamání, protože dárky nesplňují přání a potřeby toho druhého. Nakonec si dárky prohodí, což vede k obecné spokojenosti, protože každý od Ježíška dostane to, co si opravdu přál.

Jako shrnutí považuji za důležité zdůraznit, že etika a morální rozhodování jsou komplexní procesy, které vyžadují pečlivé zvážení kontextu, individuálních rozdílů a univerzálních morálních principů. Zatímco Zlaté pravidlo poskytuje cenný obecný rámec pro etické chování, jeho aplikace může být výzvou v různých situacích a kontextech. Klíčem k etickému jednání je empatie, spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti, s neustálým přehodnocováním a diskusí, aby naše morální usuzování zůstalo relevantní a citlivé na různorodost lidských situací a hodnot.

Antropologové od 19. století

antropologove.jpg


Přednášky

Výuka v pátek:
Přednáška 12:15-13:45 v PEF EV (Seminář PEF E423 14:00-15:30)

 1. přednáška 6. 10. 2023
 2. přednáška 13. 10. 2023
 3. přednáška 20. 10. 2023
 4. přednáška 27. 10. 2023
 5. přednáška 3. 11. 2023
 6. přednáška 10. 11. 2023
 7. přednáška 17. 11. 2023 Státní svátek
 8. přednáška 24. 11. 2023
 9. přednáška 1. 12. 2023
 10. přednáška 8. 12. 2023
 11. přednáška 15. 12. 2023
 12. přednáška 22. 12. 2023

Semináře

 1. Seminář
  • Lichý 6. 10. 2023
  • Sudý 13. 10. 2023
 2. Seminář
  • Lichý 20. 10. 2023 Řečtí filosofové
  • Sudý 27. 10. 2023 Řečtí filosofové
 3. Seminář
 4. Seminář
  • Lichý 17. 11. 2023 Státní svátek
  • Sudý 24. 11. 2023 Přednáška v EV od 14:00
  • Lichý 1. 12. 2023
  • Sudý 8. 12. 2023
 5. Seminář - Čtení na poslední seminář (Morgan, Marx, Engels) - Vědecká a filosofická krise současného marxismu
  • Lichý 15. 12. 2023
  • Sudý 22. 12. 2023

Zápis na eseje

Odevzdání: jak jsem říkal na přednášce, je to do 31. 12. 2023

Řečtí filosofové

Antropologie a věda

Evoluční teorie a evolucionismus aplikovaný na kulturu

Marxismus

Kvízy

Konečné pořadí z kvízů po přednášce 22. 12. 2023 (včetně zkouškové bonifikace) ZDE

27. 10. 2023

 1. Martina Opletalová
 2. Richard Klepáč
 3. Artem Tarakanov
 4. Táňa
 5. Jiří Procházka
 6. Adéla Randáková
 7. oleksii
 8. Šupka
 9. Filip Hübsch
 10. Nadyrova Arina
 11. Shorban Yuliia
 12. Denisa Kokešová
 13. Brejchová
 14. Adam Ucháč
 15. Natalie Zátková
 16. Kryštof Pospíšil
 17. Aleksandra Manakova
 18. duch antonín
 19. Barbora Šindelářová
 20. Nikola Žáková
 21. Sára Hrdličková
 22. Pavel Havlina
 23. Alina Ziiatdinova
 24. Vuová
 25. natalie minarikova
 26. Kateřina Kličková
 27. Eliška Kořínková
 28. Eliška Kodýtková
 29. Hana Vávrová
 30. Anita Ondráková
 31. Klára Šafránková
 32. Daria Horbik

3. 11. 2023

 1. Filip Hübsch
 2. Jakub Lhota
 3. Adéla Randáková
 4. Oleksii Serbin
 5. duch antonín
 6. Nela Bártová
 7. Natalie Minarikova
 8. Adam Ucháč
 9. Thuy Trang Vuová
 10. Sára Hrdličková
 11. Eliška Kodýtková
 12. Anita Ondráková
 13. Eliška Brejchová
 14. Šupka Štěpán
 15. Klára Šafránková
 16. Hana Kutová
 17. Aneta Maňasová
 18. Jiří Procházka
 19. Artem Tarakanov
 20. Mariia Kostyleva
 21. Natalie Zátková
 22. Tatyana Trifonova
 23. Pavel Havlina
 24. Kryštof Pospíšil
 25. Alina Ziiatdinova
 26. Horbik Daria
 27. Aleksandra Manakova
 28. Nadyrova Arina
 29. Denisa Kokešová
 30. Richard Klepáč
 31. Hana Vávrová
 32. Kamila Mandová
 33. Yuliia Shorban
 34. Kateřina Kličková
 35. Barbora Šindelářová
 36. Daniela Vávrová
 37. Adlet Tulepbergenov

10. 11. 2023

 1. Kodýtková Eliška
 2. Opletalová Martina
 3. Ucháč Adam
 4. Minaříková Natálie
 5. Maňasová Aneta
 6. Vuová Thuy Trang
 7. Brejchová Eliška
 8. Kokešová Denisa
 9. Šafránková Klára
 10. Zátková Natálie
 11. Procházka Jiří
 12. Randáková Adéla
 13. Kutová Hana
 14. Kličková Kateřina
 15. Žáková Nikola
 16. Hübsch Filip
 17. Duch Antonín
 18. Lhota Jakub
 19. Klepáč Richard
 20. Mandová Kamila
 21. Ondráková Anita
 22. Horbik Daria
 23. Ziiatdinova Alina
 24. Šupka Štěpán
 25. Bártová Nela
 26. Kostyleva Mariia
 27. Hrdličková Sára
 28. Havlina Pavel
 29. Šindelářová Barbora
 30. Manakova Aleksandra
 31. Nadyrova Arina
 32. Vávrová Daniela
 33. Vávrová Hana
 34. Serbin Oleksii
 35. Trifonova Tatyana
 36. Shorban Yuliia

24. 11. 2023

 1. Lhota Jakub
 2. Hübsch Filip
 3. Ondráková Anita
 4. Šafránková Klára
 5. Brejchová Eliška
 6. Klepáč Richard
 7. Ziiatdinova Alina
 8. Opletalová Martina
 9. Randáková Adéla
 10. Duch Antonín
 11. Serbin Oleksii
 12. Manakova Aleksandra
 13. Zátková Natálie
 14. Kličková Kateřina
 15. Vávrová Hana
 16. Žáková Nikola
 17. Kokešová Denisa
 18. Kostyleva Mariia
 19. Nadyrova Arina
 20. Minaříková Natálie
 21. Trifonova Tatyana
 22. Kutová Hana
 23. Procházka Jiří
 24. Horbik Daria
 25. Havlina Pavel
 26. Vávrová Daniela
 27. Bártová Nela
 28. Vuová Thuy Trang
 29. Shorban Yuliia
 30. Ucháč Adam
 31. Šupka Štěpán
 32. Tulepbergenov Adlet
 33. Šindelářová Barbora
 34. Kořínková Eliška
 35. Tarakanov Artem
 36. Kodýtková Eliška
 37. Pospíšil Kryštof
 38. Mandová Kamila

1. 12. 2023

 1. Kokešová Denisa
 2. Procházka Jiří
 3. Nadyrova Arina
 4. Maňasová Aneta
 5. Ondráková Anita
 6. Vuová Thuy Trang
 7. Minaříková Natálie
 8. Hübsch Filip
 9. Ziiatdinova Alina
 10. Opletalová Martina
 11. Randáková Adéla
 12. Brejchová Eliška
 13. Trifonova Tatyana
 14. Mandová Kamila
 15. Hrdličková Sára
 16. Klepáč Richard
 17. Ucháč Adam
 18. Žáková Nikola
 19. Pospíšil Kryštof
 20. Tulepbergenov Adlet
 21. Vávrová Hana
 22. Vávrová Daniela
 23. Bártová Nela
 24. Kostyleva Mariia
 25. Tarakanov Artem
 26. Zátková Natálie
 27. Šafránková Klára
 28. Lhota Jakub
 29. Šupka Štěpán
 30. Kořínková Eliška
 31. Horbik Daria
 32. Duch Antonín
 33. Manakova Aleksandra
 34. Šindelářová Barbora
 35. Shorban Yuliia
 36. Serbin Oleksii
 37. Kutová Hana

Kuru

Nemoc spojená s priony, která je zároveň spojena s rituálním kanibalismem, je Kuru. Kuru je smrtelná neurodegenerativní nemoc, která byla zjištěna mezi lidmi Fore v Papui-Nové Guineji. Tato nemoc byla šířena primárně skrze rituální kanibalismus, při němž členové kmene konzumovali tkáně mozku zemřelých příbuzných během pohřebních obřadů. Mozek je obzvláště bohatý na infekční priony, což vedlo k šíření onemocnění v populaci. Po zakázání kanibalismu v této oblasti došlo k významnému poklesu případů Kuru.
Počet shlédnutí: 12

zs2023/zaklady_antropologie.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:41 autor: 127.0.0.1