obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2017:evropska_civilizace_a_svet

Evropská civilizace a svět LS 2017

AKTUALITY

TENTO TÝDEN ZÁPOČTOVÉ TESTY: 18. 4. - 21. 4. 2017!

STŘEDA 5. 4. 2017, 10. 30 - 12 hodin, Z 342: Přednáška Martina Fabrice o činnosti Siriri, obecně prospěšné společnosti pomáhající v Africe!

DORAŽTE V HOJNÉM POČTU - JE TO ZA BOD :-) !

Podmínky pro zápočet:

 1. maximálně jedna absence – za plnou docházku + 1 bod
 2. za účast na besedě o LL +1bod
 3. za účast na besedě Siriri +1bod
 4. za účast na exkurzi v Kutné Hoře +1 bod
 5. prezentace na vybrané téma – max. 6 bodů
 6. zápočtový testík z přednesených prezentací – max. 10 bodů
 • Pro získání zápočtu je třeba získat nejméně 15 bodů, celkem možno získat 20 bodů.

Hodnocení prezentace:

 1. Čitelnost, písmo, typografické chyby, pravopisné chyby
 2. Vyrovnaný poměr textu a obrázků
 3. Způsob prezentace – srozumitelnost, záživnost, projev
 4. Shrnutí podstatných informací
 5. Dodržení času – 30 minut
 6. Aktivizující prvky, zapojení posluchačů

Podmínky ke zkoušce:

 1. napsat dva průběžné testy v testovacím centru (4. a 8. týden semestru - 7.3. a 4. 4. 2017) - každý za max. 10 bodů
 2. napsat zkouškový test - max. 25 bodů
 3. ústní zkouška
 4. Body ze všech tří testů se sčítají, maximální počet je tedy 45 bodů.

Hodnocení je následující:

100%-92% 45-42 1

91%-85% 41-39 1-

84%-79% 38-36 2

78%-73% 35-33 2-

72%-67% 32-30 3

<67% <30 4

 • POKYNY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO TESTOVACÍHO CENTRA: tc_student_1516.pdf.
 • Nezapomeňte si s sebou vzít Výkaz o studiu (Index), jelikož bude ověřována vaše totožnost.

Předběžně plánované akce:

 • středa 22.3. povídání o činnosti Likvidace lepry – beseda o zkušenostech z činnosti s aktivním členem LL, bývalým studentem HKS - 10. 30 - 12 hodin, Z 342
 • 27. 3. Kutná Hora – exkurze v Sedlci (Kostnice, chrám v Sedlci – schodiště J. B. Santini Aichela), procházka centrem Kutné Hory, slíbená přednáška Po stopách Moravských bratří u indiánů v Severní Americe
 • středa 5. 4. povídání o činnosti Siriri (Středoafrická republika, projekty Siriri, možnost spolupráce, přínos) - 10. 30 - 12 hodin, Z 342

Rozdělení témat pro prezentace na jednotlivé semináře:

VKLÁDEJTE OTÁZKY, NAHRÁVEJTE PREZENTACE!!!

1. seminář

lichý týden 14. 2. 2017

10:30–12:00

Rozdělení témat na semináře

sudý týden 21. 2. 2017

10:30–12:00

Rozdělení témat na semináře

12:15–13:45

Rozdělení témat na semináře

2. seminář

lichý týden 28. 2. 2017

10:30–12:00

Blaszczyková, Dražková, Frolíková - Rozvojová a humanitární pomoc a projekty 6 BODŮ

Salkova, Vorobyeva, Vozarová - Matka Tereza a její význam pro svět 5 BODŮ

sudý týden 7. 3. 2017

10:30–12:00

Kociánová, Rosenhoferová, Pozníková -Hedvábná stezka - hedvabna_cesta.pptx 6 BODŮ

Houdek, Syrová - Hansenova choroba (lepra a malomocenství) - Evropští misionáři 5,5 BODŮ

12:15–13:45

Řeháková, Kravka - rovojova-a-humanitarni-pomoc-a-projekty-final.pptx 5, 5 BODŮ

Treichelová - konfrontace_evropskych_vlivu_s_puvodnimi_tradicnimi_politickymi_i_kulturnimi_systemy_afrika.pptx 6 BODŮ

3. seminář

lichý týden 14. 3. 2017 SEMINÁŘE PŘELOŽENY NA 11. 4., SEMINÁŘ I PŘEDNÁŠKA ODPADAJÍ, NÁHRADNÍ PŘEDNÁŠKA 22.3. 10:30–12:00

Lexová, Dostálová - Hedvábná stezka

Nechanický, Linka, Kříž - Křížové výpravy

sudý týden 21. 3. 2017

10:30–12:00

Svobodová, Housková - Křížové výpravy krizove_vypravy.pptx

Beránková, Zahradníková, Rejsková projevy_marxismu_komunismu_a_stalinske_represe.pptx

12:15–13:45

Hašlerová, Semecká - hedvabna_stezka.pptx

Vlasáková, Šilarová - Jezuité jezuite.pptx

4. seminář

lichý týden 28. 3. 2017

10:30–12:00

Vítovec, Sovová, Kouřilová- Alexandr Makedonský- Helénizace Východu alexandr_makedonsky.pptx

Audesová, Soukupová, Domkářová - Setkání s jinakostí očima středověku a přínos prvních misionářů – františkánských cestovatelů

sudý týden 4. 4. 2017

10:30–12:00 Hoffmannová, Kuklíková, Wagnerová - Rozvojová a humanitární pomoc a projekty rozvojova_a_humanitarni_pomoc.pptx

Fleková, Fléglová, Šanderová - Rockové koncerty jako pomoc pro rozvojové země

12:15–13:45

Kučerová,Znamenáčková - Setkání s jinakostí (monstra,obludy?) očima středověku a přínos prvních misionářů - františkánských cestovatelů: Doporučuji, online k dispozici: Po stopách bratra Odorika, Vladimír Liščák, https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/2420/1986 setkani-s-jinakosti.pptx

Fiala, Mostýn, Kolbina - Alexandr Makedonský Helenizace východu tazeni_alexandra_velikeho.pptx

5. seminář

lichý týden 11. 4. 2017

10:30–12:00

Lexová, Dostálová - Hedvábná stezka hedvabna-stezka.pptx

sudý týden 18. 4. 2017

10:30–12:00

Kopecká, Labuťová - Obláti oblati-2.pptx

Haba - Premonstráti premonstrati.pptx

12:15–13:45

Mrvíková, Povkhanych - Konfrontace evropských vlivů s původními tradičními politickými i kulturními systémy evropske_vlivy_v_mexiku.pptx

Témata k výběru pro zpracování prezentace

Zápočtový test – pro všechny stejný, ujednotit témata

1. rozvojová a humanitární pomoc a projekty:

 • Lékaři bez hranic
 • Siriri - přislíbena beseda
 • Adra
 • Člověk v tísni
 • Papežské misijní dílo
  • Likvidace Lepry - beseda v jednání
 • Pod sluncem tma (elektrifikace africké vesnice):
 • Rockové koncerty – pro Bangladéš 1971, pro Etiopii Live Aid 1985, Live 8 -2005, Live Earth 2007

2. Setkání s jinakostí (monstra, obludy?) očima středověku a přínos prvních misionářů – františkánských cestovatelů

 • ANTONÍN, Luboš. Bestiář: bájná zvířata, živlové bytosti, monstra, obludy a nestvůry v knižní ilustraci konce středověké Evropy. Praha: Půdorys, 2003. ISBN 80-86018-17-2
 • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s „jinými“: modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. Vyd. 1. Praha: Argo, 2011. 209 s. Každodenní život; sv. 47. ISBN 978-80-257-0399-1.
 • LIŠČÁK, Vladimír. Po stopách bratra Odorika. Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století (s přílohou Biblioteca Odoriciana). Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2014. 647 s. ISBN 978-80-7204-885-4.: https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/2420/1986
 • CESTA BRATRA JANA DE PLANO CARPINIHO KE DVORU KUJUK-CHÁNA 1245–1247 ZDE
 • CESTA BRATRA VILÉMA Z RUBRUKU KE DVORU MANGU-CHÁNA 1253–1255 ZDE
 • RUY GONZALES DE CLAVIJO, komoří J. V. Jindřicha III., krále kastilského. POSELSTVO K TAMERLÁNOVI (1403–1406) ZDE

3. Hedvábná stezka

 • LIŠČÁK, Vladimír. Čína - dobrodružství Hedvábné cesty: po stopách styků Východ - Západ. 1. vyd. Praha: Set Out, 2000, 366 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-86277-11-9.

4. Alexandr Makedonský - helénizace Východu

 • ARRIÁNOS [z řeckého originálu Flavii Arriani Anabasis Alexandri přeložil Jaromír BĚLSKÝ]. Tažení Alexandra Velikého. Praha: Naše vojsko, 2010. ISBN 978-80-206-1166-6.

5. Křížové výpravy a kulturní výměna

 • HROCHOVÁ, Věra. Křižáci v Levantě. Praha: Mladá fronta, 1975.
 • MUNKIZ, Usáma Ibn. Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky. Vyd. v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2009, 344 s. Orient (Academia). ISBN 978-802-0018-144
 • BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0512-9
 • Křížové výpravy očima arabských kronikářů. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010, 336 s. Memoria medii aevi. ISBN 978-80-257-0333-5.

6. Hansenova choroba (lepra, malomocenství) – evropští misionáři

 • ŽALOUDEK, Peter. Otec malomocných a Molokai: po stopách P. Damiána de Veuster. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. 311 s., [24] s. obr. příl. Osudy. ISBN 978-80-7195-158-2.
 • HÜNERMANN, Wilhelm. Otec vyhoštěných. 1946

7. Matka Tereza a její význam pro svět

 • STONE, Elaine Murray. Dobrodružství Matky Terezy. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7195-737-9.
 • MAASBURG, Leo. Momentky ze života Matky Terezy. Překlad Františka Böhmová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015. Osudy (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 978-80-7195-813-0.
 • WATTS, Greg. Temné noci Matky Terezy. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7195-403-3.

8. Důležitost inkulturace v rámci křesťanských misií, působení jezuitů

Společnost Božího slova, veristé (SVD):

Jezuité

 • KAŠPAR, Oldřich. Jezuité z české provincie v Mexiku. Olomouc: Danal, 1999. ISBN 8085973626.
 • SLAVÍČEK, Karel. Listy z Číny do vlasti a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (1716-1735). Praha: Vyšehrad, 1995. ISBN 80-7021-127-X.

Obláti

 • PALÁN, Aleš. Než krokodýl spolkne stín: čtyřicet let Zdeňka Čížkovského v Jižní Africe. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 181 s. Osudy (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 80-7192-883-6

Premonstráti

Werenfried van Straaten - nizozemský premonstrát, zakladatel organizace Kirche im Not, pomoc Němcům po odsunu po 2. světové válce, organizoval pomoc opuštěným a chudým v Latinské Americe a Africe

 • WERENFRIED VON STRAATEN. Slzy Boží. Odkaz: ZDE

Papežská misijní díla:

 • BREINDL, Filip. Papuánská Velká noc: znáte z vysílání Radia Proglas. 1. vydání. Brno:Cesta 2011. ISBN: 978-80-7295-132-1
 • BREINDL, Filip. Za misionáři Amazonie. 1. vyd. Brno: Cesta, 2010, 126 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7295-127-7

Moravská církev:

 • ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Matouš Stach: 1711-1787 : grónský misionář, exulant z Mankovic.
 • ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita. Christian David: 1692-1751: ze života moravského exulanta, zakladatele exulantské obce Herrnhutu v Horní Lužici a spoluzakladatele obnovené Jednoty bratrské. V Suchdole nad Odrou: Moravian, 2012. 348 s. Moravian; sv. 1. ISBN 978-80-904732-1-8.

Presbyteriánská misie v Zairu (Belgické Kongo) a v Brazílii 1953 - 1980:

 • LONG, Paul B. Muž s koženým kloboukem: zážitky misionáře na dvou kontinentech. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2006, 129 s. ISBN 80-7255-140-x.

9. Projevy marxismu, komunismu, stalinské represe

 • KOKAISL, Petr a Amirbek USMANOV. Dějiny Kyrgyzstánu očima pamětníků: 1917-1938. Praha: Nostalgie, 2012, 248 s. ISBN 978-80-905365-0-0. Dostupné online: http://978-80-905365-0-0.hks.re
 • SOLŽENICYN, Aleksandr Isajevič. Jeden den Ivana Děnisoviče. V nakl. Leda vyd. 1. Voznice: Leda, 2011, 166 s. ISBN 978-80-7335-278-3.
 • SOLŽENICYN, Aleksandr Isajevič. Souostroví Gulag: 1918-1956 : pokus o umělecké pojednání. V nakl. Academia vyd. 1. Praha: Academia, 2011, 3 sv. ISBN 978-80-200-1663-8.

10. Konfrontace evropských vlivů s původními tradičními politickými i kulturními systémy

Afrika:

 • NEKOLA, Martin. Diktátoři černého kontinentu. První vydání. Praha: Libri, 2015, 191 stran. ISBN 978-80-7277-537-8.

Amerika:

 • OPATRNÝ, Josef. Mexiko. Praha: Libri, 2003. Stručná historie států. ISBN 80-7277-185-X.
 • OPATRNÝ, Josef. Kuba. Praha: Libri, 2002. Stručná historie států. ISBN 80-7277-089-6.

—-

Počet shlédnutí: 3

ls2017/evropska_civilizace_a_svet.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1