obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2020:poznamky_k_prednaskam

Etnické minority

Portugalsko

Féničané - v době svého největšího rozkvětu mezi lety 1100 a 200 př. n. l. se fénická civilizace rozkládala ve Středomoří od Kypru až po Pyrenejský poloostrov.

upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_thumb_a_a9_griechischen_und_ph_c3_b6nizischen_kolonien.jpg_1280px-griechischen_und_ph_c3_b6nizischen_kolonien.jpg

Římská říše - Lusitania

Tordesillaská smlouva 1494

Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarves

Tento státní útvar vznikl za neobvyklých okolností během napoleonských válek, kdy se portugalská královská rodina a vláda přestěhovaly do Brazílie, aby unikly francouzským invazním silám. Tento krok následoval po ultimátu Napoleona Bonaparta, které požadovalo, aby Portugalsko uzavřelo své přístavy před britským obchodem. Když portugalský princ-regent Jan (budoucí král Jan VI.) odmítl toto ultimátum, v roce 1807 do Portugalska vpadly francouzské síly pod vedením generála Junota.

Přestěhování královského dvora do Brazílie: V reakci na francouzskou invazi se portugalský královský dvůr pod ochranou britského námořnictva přestěhoval do Rio de Janeiro, což z Brazílie učinilo de facto sídlo portugalské monarchie.

Vznik Spojeného království: V roce 1815, v období po porážce Napoleona, bylo vyhlášeno Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarves. Brazílie byla povýšena ze statusu kolonie na království rovnocenné s ostatními částmi portugalské koruny. Tento krok odrazil vzrůstající důležitost a bohatství Brazílie a měl stabilizovat portugalskou monarchii.

Konec Spojeného království: Toto unikátní uspořádání skončilo v roce 1822, když brazilský princ Pedro vyhlásil nezávislost Brazílie a stal se prvním císařem nezávislého Brazilského císařství. Tím se Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarves rozpadlo.

Algarve, region na jihu Portugalska, byl v historických dokumentech a titulech často zmiňován odděleně, což odráželo jeho významnou roli a historický status v rámci Portugalského království. Když bylo v roce 1815 vyhlášeno Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarves, zahrnutí Algarves do názvu odráželo tradici a důležitost tohoto regionu.

Algarve má bohatou historii a byl důležitým centrem během období portugalských objevitelských cest. Byl jedním z posledních území na Pyrenejském poloostrově, které bylo dobyto zpět z muslimských Maurové během reconquisty, a formálně se stal součástí Portugalského království v 13. století. Tato reconquista byla dokončena v roce 1249, kdy byl Algarve připojen k Portugalsku, a od té doby byl Algarve považován za důležitou součást portugalského státu.

Vzhledem k jeho poloze u moře a přístavům, jako je Faro a Lagos, hrál Algarve klíčovou roli v raných portugalských průzkumných a obchodních výpravách, což přispělo k významu Portugalska jako námořní mocnosti v 15. a 16. století. Jeho strategická a ekonomická hodnota, spolu s kulturním bohatstvím, způsobily, že Algarve byl historicky a symbolicky významným regionem pro Portugalsko.

Titul „Království Algarves“ se proto používal ve spojení s portugalskými králi, aby zdůraznil jejich panování nad tímto konkrétním regionem, a v době vyhlášení Spojeného království v roce 1815 byl jeho status jako součásti portugalské koruny zdůrazněn zahrnutím do oficiálního názvu společně s Portugalskem a Brazílií.

Portugalské kolonie

Dřívější kolonie se nyní nachází v 50 zemích světa.

400

Mezi bývalé portugalské kolonie v Africe patří Angola, Mosambik, Guinea, Kapverdské ostrovy u pobřeží Mauretánie a Senegalu a Svatý Tomáš a Princův ostrov, ostrovy v Guinejském zálivu.

Albuquerque obsazením Goa a Malakky natrvalo upevnil portugalskou přítomnost v Asii a položil základy pro další expanzi do jihovýchodní a východní Asie. Když v roce 1515 u pobřeží Goa zemřel, stalo se Portugalsko asijskou velmocí.

Dne 20. prosince 1999 se Portugalsko vzdalo poslední kolonie svého kdysi rozsáhlého zámořského impéria. Macao, nejdéle trvající evropská osada v Asii, připadlo po 442 letech portugalské nadvlády Číně.

Jediné zámořské državy, které zůstaly pod portugalskou nadvládou, Azory a Madeira, měly převážně portugalské obyvatelstvo a Lisabon následně změnil jejich ústavní status ze „zámořských provincií“ na „autonomní oblasti“.

Gibraltar

gibraltar-znamka.jpg

Španělsko

worldinmaps.com_wp-content_uploads_2020_08_countries-where-spanish-is-a-official-language-scaled.jpeg

Ceuta a Melilla

ceuta_a_melilla.jpg

ceuta_a_melilla-znamky.jpg

Ceuta a Melilla jsou dvě španělské enklávy na severním pobřeží Afriky, sousedící s Marokem. Tyto městské enklávy mají složitou historii, která sahá až do starověku. Vznikly v různých obdobích a za různých okolností, ale obě se staly důležitými vojenskými a obchodními stanovišti během rozšiřování evropského vlivu ve Středomoří.

Ceuta

Ceuta byla původně osídlena Féničany a později Římany, kteří ji využívali jako obchodní stanici. Po pádu Římské říše město přešlo pod kontrolu Vizigótů a později bylo obsazeno Maury v 8. století, což znamenalo začátek dlouhého období islámské vlády. V roce 1415 byla Ceuta dobyta Portugalci v rámci rozšiřování portugalského impéria a mořeplaveckých výprav do Afriky. Město bylo považováno za strategický bod pro kontrolu vstupu do Středomoří ze strany Atlantského oceánu. V roce 1580, když se portugalské a španělské království spojily pod španělskou korunou, Ceuta, ačkoli původně portugalská, zůstala pod španělskou kontrolou, i když Portugalsko v roce 1640 získalo nezávislost.

Melilla

Melilla byla založena jako fénická a později římská osada. Podobně jako Ceuta, i Melilla prošla různými vládami, včetně Vizigótů a Maurů. Španělsko dobylo Melillu v roce 1497, kdy rozšiřovalo svou moc v Severní Africe jako součást širšího konfliktu s muslimskými státy v regionu. Obsazení Melilly bylo motivováno snahou chránit španělské pobřeží před piráty a posílit španělský vliv v Středomoří.

Současnost

Dnes jsou Ceuta a Melilla součástí Španělska, ale jejich geografická poloha v Africe a historický vývoj vedly k tomu, že mají pestré kulturní složení. Maroko považuje obě města za okupovaná území a požaduje jejich navrácení, což je zdrojem politického napětí mezi Marokem a Španělskem. Obě enklávy mají autonomní status, což jim umožňuje určitou míru samosprávy, ale v některých aspektech, jako je obrana a zahraniční věci, jsou stále závislé na španělské vládě.

Baskové

4_3_1_t.jpg

Občanská válka ve Španělsku (Stream - Den, kdy padl Madrid (28. březen 1939))
Ernest Hemingway – Komu zvoní hrana
George Orwell – Hold Katalánsku
Pablo Picasso – Guernica
wallpapertag.com_wallpaper_full_c_2_f_546169-guernica-wallpaper-2816x1584-for-desktop.jpg
Picassova nástěnná malba Guernica, inspirovaná bombardováním baskického města, je jednou z nejznámějších protiválečných maleb v historii.
Picasso byl pověřen vytvořením nástěnné malby pro pavilon a již dříve v roce 1937 začal pracovat na sérii protinacionalistických obrazů nazvaných Sen a lež o Frankovi. Poté, co si přečetl zprávy o útoku Frankových spojenců na Guernicu, začal pracovat na obraze, který měl symbolizovat širší boj proti fašismu. Podle historika umění Fernanda Martína Martína „bylo poprvé v novodobých dějinách války vyhlazeno město a jeho civilní obyvatelstvo jako zastrašovací taktika i jako způsob testování válečné mašinérie“. Říká, že to byl „okamžik, kdy Picasso věděl, co bude námětem jeho nástěnné malby pro pavilon“.
Jeho obraz Guernica není v Mayoralu vystaven (je vystaven v madridském Muzeu Reina Sofía) - ale jsou zde k vidění informace o jeho vzniku, včetně fotografií, které pořídila Picassova tehdejší přítelkyně Dora Maar. Fresku dokončil za něco málo přes měsíc. Během malování vydal Picasso prohlášení, aby se bránil pomluvám, že podporuje nacionalisty: „Na panelu, na kterém pracuji a který nazvu Guernica, a ve všech svých nedávných uměleckých dílech jasně vyjadřuji svůj odpor k vojenské kastě, která potopila Španělsko do oceánu bolesti a smrti.“

Salvador Dalí – Měkká konstrukce s vařenými fazolemi (Předtucha války)

Joan Miró - Žnec (španělsky „El segador“, anglicky „The Reaper“), známý také jako Katalánský rolník ve vzpouře (El campesino catalán en reb eldía„) je rozměrná nástěnná malba, kterou vytvořil Joan Miró v Paříži v roce 1937 pro pavilon Španělské republiky na Mezinárodní výstavě v Paříži v roce 1937. Jedná se pravděpodobně o jedno z Miróových největších děl, které bylo v roce 1938 zničeno nebo ztraceno a z něhož se dochovalo pouze několik černobílých fotografií.

Irsko

 • 5. století – křesťanství
  • irské kláštery – misie na pevninskou Evropu (podíl při vzniku románské a gotické kultury)
   • 9. století – Vikingové
   • 12. století – Anglie (součást anglické koruny)
   • 16. století – Jindřich VIII.
   • 17. století – odchod hrabat z Ulsteru, masakry

Hybernové (irští františkáni v pobělohorském období)

ulster.jpg

ulster2.jpg

 • 18. a 19. století – bramborový hladomor (pokles významu irštiny)
 • 1921 (1922) – osamostatnění Irska (ČBSN), po 2. světové válce úplná samostatnost
 • ústava Irské republiky z roku 1937 (která je platná dodnes) uvádí, že území Irska zahrnuje třicet dvě hrabství, i když je to ústava státu s dvaceti šesti hrabstvími
 • irština a angličtina

Identita Irů

 • Keltové (vyčleňování se vůči Británii)
 • Irové (dnes)
  • křesťanství (sv. Patrik)

Gaeltacht

irsko.jpg irsko2.jpg

Přistěhovalci

 • Angličané
 • Poláci (2,5 % populace, 2016)
 • Pobaltí
 • Nigérie

Shelta

:-)

 • Jeden porod každých 8 minut
 • Jedno úmrtí každých 16 minut
 • Jeden čistý migrant každých 90 minut
 • Čistý přírůstek jedné osoby každých 14 minut

 • Irský původ: 84,5 %
 • Ostatní běloši: 9,1 % (celkem bělochů: 94,3 %)
 • Asiaté: 1,9 %,
 • černoši: 1,4 %
 • ostatní: 0,9 %
 • irští kočovníci 0,7 %
 • neuvedeno: 1.6% (2011)

Velká Británie

 • Rozloha: zhruba 3 x větší než ČR (243 610)
 • 66 mil. obyvatel (2017)
 • Vznik r. 1707.
 • 1807 - Spojené království

Termín „Spojené království“ je nejvíce spojen s oficiálním názvem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, což je státní útvar, který vznikl postupným sjednocením několika historických království a teritorií na Britských ostrovech. Tento proces sjednocení zahrnoval následující kroky:

1. Anglické království a Skotské království byly formálně sjednoceny pod jednoho panovníka v roce 1603, když Jakub VI. Skotský nastoupil na anglický trůn jako Jakub I. Anglický, ale plné politické sjednocení obou království do jediného státu přišlo až s Aktem o unii v roce 1707, čímž vzniklo Království Velké Británie.

2. Království Velké Británie a Království Irska byly sjednoceny Aktem o unii z roku 1800, čímž vzniklo Spojené království Velké Británie a Irska. Toto sjednocení následovalo po povstání v roce 1798 a bylo částečně motivováno snahou o stabilitu a zajištění politické kontroly.

3. Spojené království Velké Británie a Irska se změnilo na Spojené království Velké Británie a Severního Irska v roce 1922 po irské válce za nezávislost, kdy byla většina Irska vyčleněna jako Irský svobodný stát (dnes Irsko), zatímco Severní Irsko zůstalo součástí Spojeného království.

islam_v_evrope.jpg
Skotsko

 • 78 772 km2
 • 5,5 milionu obyv.
 • Římané – Kaledonie (Caledonia)
 • Scotia – spíše Irsko
 • šlechta – bardi
 • od 9. století Vikingové, Piktové
 • od 13. století Anglie
 • začátek 18. století Velká Británie
 • bitva u Cullodenu (1746)
 • od roku 1999 má Skotsko vlastní parlament a vládu
 • vlastní měna

Podle legendy měl část ostatků apoštola Ondřeje přenést do Skotska Řek sv. Regulus ve 4. století na místo, kde je dnes město St Andrews, dřívější královský burgh (autonomní jednotka, osada) Kilrymont. Na tomto místě vznikl významný klášter (jednalo se o dobu, kdy vládli ve Skotsku piktští králové).

pecet-skotsko.jpg

skotsko-vlajka.jpg

Wales

Vyšší propojenost Walesu s Anglií (a Británií) ve srovnání s ostatními samosprávnými částmi Velké Británie (Skotskem a Severním Irskem) je patrná v mnoha ohledech – například většina statistik se uvádí společně pro Anglii a Wales a odděleně pro Skotsko a Severní Irsko. Wales nemá vlastní měnu, jako je tomu například ve Skotsku a v Severním Irsku.

 • 20 760 km2 (zhruba čtvrtina rozlohy České republiky)
 • Římská nadvláda od 1. do 5. století
 • Normané
 • Anglie – 13. století
 • sv. David, pórek

Anglická vláda ve Walesu (podobně jako ve Skotsku) byla legitimizována i prostřednictvím legend, které se udržely až do novověku. Geoffrey z Monmouthu již v první polovině 12. století v kronice Dějiny britských králů vytvořil nejen příběh artušovského čaroděje Merlina, ale také vlivný mýtus o Brutovi (pravnukovi trojského Aenea), jenž přistál pod Albionem a založil království, které rozdělil třem svým synům: nejstarší obdržel Anglii, mladší Wales a nejmladší Skotsko.

 • 19. století industrializace (významná ložiska uhlí)
 • 1925 vznikla politická strana Plaid Cymru, (Velšská strana) – snaha o obnovu/udržení jazyka
 • od roku 1999 má Wales vlastní parlament a vládu

llan.jpg
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch [Llan-vire-pooll-guin-gill-go-ger-u-queern-drob-ooll-llandus-ilio-gogo-goch] – Kostel svaté Marie v roklině bílých lísek poblíž prudkého víru a kostela svatého Tysilia z červené jeskyně.

Severní Irsko

Rozloha: 14 130 km2

Obyvatel: 1 903 100 (2021)


Ostrov Man a Normanské ostrovy

Severské státy

Kalmarská unie

Personální unie Dánska, Norska (s Islandem) a Švédska (s Finskem), uzavřená roku 1397 v Kalmaru na podnět dánské královny Markéty I. Unie byla považována za věčný politický svazek, který měl zachovávat vnitřní samostatnost jednotlivých zemí pod vládou stavů. Byla výsledkem společného švédského a dánského postupu a vůdčí silou byla dánská šlechta. Formálně trvala do roku 1523, ale již od roku 1448 se od ní reálně oddělilo Švédsko.

Dnes: různé členství v mezinárodních organizacích (EU, NATO - od roku 2023 fakticky všechny státy členy), ale hluboká vnitřní spolupráce.

Historie


Danelow (9. století)


Knut Veliký, 11. století

Obyvatelstvo

Dánsko

Spory s Německem o Šlesvicko, před sjednocením Německa součást Pruska, v roce 1920 referendum - plebiscit.

Faerské ostrovy

Grónsko

Island


Cizinci na Islandu

Norsko


Cizinci v Norsku

Švédsko


Cizinci ve Švédsku

Finsko


Cizinci ve FinskuSeverní Ingrie

Finsko bylo v rámci ruské říše, která se svého času rozkládala na třech kontinentech (Evropa, Asie a Severní Amerika), velkoknížectvím a těšilo se určité míře autonomie.
Dne 6. prosince 1917, krátce po Říjnové revoluci v Rusku, vyhlásilo Finsko nezávislost na Rusech. Po krátké občanské válce ve Finsku mezi rudými (bolševiky) a bílými (protibolševiky) zasáhli Němci, kteří vyhlásili Finsko protektorátem Německé říše. Po porážce Německa v 1. světové válce v listopadu 1918 se Finsko stalo nezávislou demokratickou republikou a první parlamentní volby se konaly 3. března 1919.

Severní Ingrie (finsky Pohjois Inkerin a švédsky Ingermanland) je oblast v okolí Sankt Petěrburgu (tehdy Petrogradu) a na severu, která se nachází mezi Ladožským jezerem a Finským zálivem. Většina obyvatel měla silnou kulturní a jazykovou příbuznost s Finskem. Po revoluci a následné nezávislosti Finska se obyvatelé vzbouřili proti revoluční vládě Ruska.

Vzhledem k tomu, že bolševici bojovali po celém Rusku o upevnění moci, bylo mnoho Finů v oblasti Severní Ingrie vysídleno. Mnozí z uprchlíků zorganizovali v červenci 1919 Dočasný severoingrijský výbor, který měl bojovat proti rostoucí moci rudých v severní Ingrii a nakonec se sjednotit s Finskem. Finská vláda tuto skupinu podporovala a dokonce poskytla zbraně na podporu jejich „sebeobrany“. Finům by to pomohlo vytvořit nárazníkové pásmo mezi Finskem a Ruskem v probíhající finské válce za nezávislost.

Dne 23. ledna 1920 byla vyhlášena Severoingerská republika (Pohjois Inkerin tasavalta), kterou měl bránit severoingerský pluk. Ačkoli sny byly velké, ve skutečnosti bylo území kontrolované plukem poměrně malé. Finsko sice Severní Ingrii nikdy „oficiálně“ nepodporovalo, aby si nerozhněvalo Rusy, ale podporovalo hnutí kontrolou hranic a finanční podporou.

Když ruské bolševické síly upevňovaly moc, jejich pozornost se obrátila na sever a severoingerský pluk byl silnějšími ruskými silami přemožen. Uprchlíci v oblasti utíkali na sever do Finska, stejně jako ustupující severoingerský pluk. Ve stejné době Finové od července 1920 vyjednávali s Rusy o hranicích a 14. srpna 1920 byla podepsána smlouva v Tartu. Hranice dohodnuté ve smlouvě přenechávaly Rusům Severní Ingrii a Aunus a také rozdělily oblast Karélie.

Dne 6. 12. 1920 byla spuštěna vlajka Severoingerské republiky a severoingerský pluk se stáhl do Finska, kde byl odzbrojen. Smlouva z Tartu nabyla konečné platnosti 31. prosince 1920.


Mapa 1809-1917, vyznačena finsko-ruská jazyková hranice ve východní Karélii1)Zimní válka


Karélie


Dělení Polska


Polsko před trojím dělením


Polsko po trojím dělení


Úřední jazyky v Polsku

Německojazyčné státy

Německo


Sjednocené Německo 1871


Německý celní spolek 1834–1919


Německá říše 1871-1918

danzig7.jpg
Gdaňsk


Velkoněmecká říše 1944


Německé okupační zóny

saargebiete.jpg
Sársko jako součást Německa, ale fakticky pod francouzskou správou (v meziválečném období)

saar-olympiada-v_helsinkach.jpg
Sársko na olympiádě v Helsinkách

 • Frísové
 • Dánové
 • Dolnoněmci
 • Lužičtí Srbové
 • Poláci

Po pádu komunisty vedené vlády ve východním Německu se po sjednocení Německa 3. října 1990 bývalé východoněmecké státy připojily ke Spolkové republice Německo.

Rakousko


Deutschösterreich

images.jpg images2.jpg

Lichtenštejnsko

Švýcarsko

26 kantonů, nejvíce německojazyčných

Lucembursko

Belgie

Mrkněte na film o uspořádání Belgie


Němčina na místní úrovni – Itálie, 2 obce na Slovensku, Polsko, Dánsko, Francie

Trianon

Pobaltí

Litwa Środkowa

20. léta 20. století

grafik.rp.pl_g4a_873305_449706_9.jpg

Ukrajina, Bělorusko

Rusko, 9. století Kyjevská Rus (Varjagové / Normani), Mongolové, Litva a Polsko.
Bělorusko (území) je po rozpadu Kyjevské Rusi součástí Litvy (i v soustátí s Polskem) Kozáci – tatarští bojovníci najímaní Poláky k ochraně hranic. 17. století – autonomie (výhrady Polska, levobřežní Ukrajina součástí Ruska)
Dělení Polska – zcela ruský vliv.
V carském Rusku vlast pro většinu židovského obyvatelstva.

Ukrajina v meziválečném období – vznik ze tří států, snaha o samostatnost.

Balkán

Jugoslávie

Jugoslávie

Začátek rozpadu Jugoslávie – v 90. letech 20. století, ale náznaky již v 80. letech (velké rozdíly v životní úrovni)

Rumunsko

Moldávie

Samostatné knížectví na území dnešního Rumunska a Moldávie (republiky)

Besarábie (mezi Dněstrem a Prutem) – po 1. světové válce spory mezi Rumunskem a SSSR

Etnicky pestré území. 


Počet shlédnutí: 26

ls2020/poznamky_k_prednaskam.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1