obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2022:antropologie-klatovy

Antropologie – Klatovy 2022

Odkaz na online přednášky a semináře

ABSENCE na výuce

Zápočet je udělován za aktivní účast na přednášce.

Pokyny k psaní zápočtové práce v případě absence na přednášce

 • Rozsah práce: 10 stran textu (18 000 znaků včetně mezer).
 • Termín odevzdání - pokud to nestihnete do zkoušky, můžete na ni přijít, ale zkoušku je možné zapsat až po získání zápočtu. Nejzazší termín odevzdání práce: do 30. 4. 2022.
 • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Práce musí mít strukturu odborného textu – podrobněji viz Doporučení

Témata

 • Koncept přirozeného mravního zákona
 • Osvícenecký koncept chápání vědy
 • Osvícenecký koncept chápání náboženství
 • Koncept ideální společnosti (od Platóna přes T. Mora a jeho Utopii k novodobým konceptů)
 • Ideologie a věda

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.
Zápis:

 1. Monika Kahudová - Koncept ideální společnosti 1) OK 30. 6. 2022 2)
 2. Hana Hermannová - Koncept přirozeného mravního zákona 3) OK 25. 8. 2022 4)
 3. Dominik Duda - Ideologie a věda6)


Takto je to třeba zapsat:

 
 - Standa Říha - [[ls2022:Antropologie města|Antropologie města]]

Odkaz vedle vašeho jména bude také nejprve čárkovaně podtržený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.

Před odevzdáním zkontrolujte:

 • Má práce hlavu a patu, nebo je to jenom změť kopií z Wikipedie?
 • Má práce všechny formální náležitosti? (nadpis, uvedení jména, struktura práce, průběžné citace (do dvojitých závorek), samostatná kapitola „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“ – kde jsou ty zdroje seřazené abecedně)? Blíže viz Doporučení
 • Zkontrolovali jste překlepy?
 • Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“? (a naopak?)
 • Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)?
Počet shlédnutí: 3

1)
Vaše práce se sice snaží být odborným textem (resp. se o to snažíte Vy), ale je strašně heslovitá. Z většiny se jedná o převzaté citace. Proti citacím nelze samozřejmě objektivně nic namítat, v odborném textu jsou nepostradatelné, ale nepíšete encyklopedii, nýbrž odborný text, který má něco sdělovat. Vy to čtenáři musíte připravit tak, aby se v tom neztratil - to nenaplníte tím, že uděláte encyklopedický seznam utopistů. Zkuste to zlidštit.
Na jiném místě se pouštíte do diskuse o konceptu EU, kterou také přirovnáváte k určité formě utopie. Zajímavý nápad! Je třeba ho ale mnohem více rozvést a je na tomto místě místě třeba mnohem více argumentovat (zastánci i odpůrci konceptu EU).
Podívejte se i na to, jak se píše abstrakt - Váš abstrakt tuto funkci tak úplně nenaplňuje.
Jakmile budete mít práci opravenou, dejte vědět.
2)
Zapsal jsem Vám to, po obsahové stránce dobré, ale máte tam na dost místech nesprávně čárky. Rovněž citace nejsou úplně v pořádku.
3)
Zatím nehodnotím obsahovou stránku Vaší práce (tady je třeba práci upravit tak, aby nebyla tak heslovitá - podobně je to i u Vaší spolužačky Moniky Kahudové, viz připomínky), ale pouze jednu věc z formálních záležitostí: máte špatně citace. V jedné práce nelze používat dva citační styly, což právě používáte. Používejte citace pod čarou (v systému WIKI dáte citaci do dvojitých závorek). To někde máte, ale citaci pak máte nesprávně celou v kurzívě.
Část položek uvedených v kap. Zdroje nemáte v práci uvedené jako citace.
4)
Už jsem Vám to zapsal do systému, ale ještě si opravte kurzívu v citacích - teď ji zase nemáte nikde. Ať je to podle normy.
5)
Myslíte to dobře, ale celkově práce působí spíše jako medailonek náhodně vybraných osvícenských postav. Vaše téma je přece Osvícenecký koncept chápání vědy. I ta Vaše velmi stručná definice osvícenství a závěrečné shrnutí jsou dost nepřesné a zavádějící - např. …osobnostmi, které svými objevy vyvrátili, že za vším stojí nějaká vyšší moc… Naopak, řada osobností z osvícenství s nějakou vyšší mocí počítali, řada z nich za tuto vyšší moc považovala Boha. To je třeba zpřesnit a mnohem lépe diskutovat.
Citace nemáte správně - jednak řada z nich není podle normy a pak také musíte mít na zřeteli, že to, co máte citováno pod čarou (vše), musí být v seznamu literatury (abecedně). Vy navíc používáte v jedné práci dva citační systémy.
Až to opravíte, dejte mi, prosím, vědět.
6)
Vaše práce je do značné míry plagiát. Pokud používáte cizí zdroje, musíte je citovat. To neděláte. Například vůbec necitujete https://encyklopedie.soc.cas.cz (Nejsou přímým a bezprostředním odrazem určité základny, ale odrazem zprostředkovaným.) Citovat musíte i tištěné texty.
Podívejte se na http://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu
Více rozdělujte práci na odstavce.
Jakmile budete mít práci opravenou, dejte vědět.
ls2022/antropologie-klatovy.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1