obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls_2008

Geografie náboženství

Ukázky literární rešerše *.doc - někdy se místo literární rešerše píše KRITICKÉ ZHODNOCENÍ LITERATURY A PRAMENŮ, to hodnocení by se tam v nějaké podobě mělo objevit.
Ukázka citace 1)
Nebo 2)
Jak správně citovat (včetně citací z internetových stránek) je na http://www.citace.com/moduly.php
Ukázka citace z internetu:
Bez autora (je znám pouze název článku)
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2008 [citováno 2. 06. 2008]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrkev_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_Krista_Svat%C3%BDch_posledn%C3%ADch_dn%C5%AF&oldid=2593539>
S autorem:
NOVÁK, J. Mormoni v ČR [online] Česká zemědělská univerzita, 2008 [citováno 2. 06. 2008] Dostupný z WWW: http://czu.cz/mormoni

Do wiki dávejte citace do dvojitých závorek 3) (na další řádce je to naznačené, jak a kam se ty závorky píší:

Do wiki dávejte citace do dvojitých závorek ((celý odkaz včetně formátování např. //kurzívou//))

Nezapomínejte na správné psaní čárek ve větě (naučte se počítat slovesa), ale také na to, že PŘED tečkou, čárkou a závorkou nemá být mezera, zatímco ZA tečkou, čárkou a závorkou se mezera píše.

Špatně: U nás ale existují teprve od první republiky(oficiálně)a… Špatně: U nás ale existují teprve od první republiky( oficiálně )a… Správně: U nás ale existují teprve od první republiky (oficiálně) a…

Doporučuji podívat se na typografické zásady: typografie.pdf

Někdo nesprávně používá slovo viz. Viz není zkratka (za slovem se tedy uprostřed věty nedělá tečka), viz je rozkazovací způsob od slovesa vidět.

Poměrně ČASTOU CHYBOU bývá, že jako výsledek vašeho výzkumu prezentujete jen přepis rozhovorů. Pište to tak, že už to čtenáři předkládáte upravené (co vám respondenti řekli, tím to můžete velice vhodně prokládat).
Dávejte pozor na strukturu práce a také na to, abyste začínali obecnými věcmi a od nich se dostali k věcem speciálnějším (ne naopak). Při tom je třeba dbát na to, aby postup nebyl kostrbatý. Rozhodně by to nemělo vypadat třeba takhle:

Vodu rozeznáváme pitnou a minerální. Minerální se vyskytuje v Poděbradech, jež jsou nazvány podle Jiřího Poděbradského. Když Jiří poznal, že to s Matyášem nepůjde po dobrém, vytáhl proti němu do pole…4)

Ani takhle:

Svatý Václav byl zavražděn svým bratrem Boleslavem. Po něm vládl později Ferdinand Dobrotivý…5)


1. kruh

Hare Krišna6)Pravoslavní7)Římskokatolocká církev8)Judaismus9)Islám10) Adventisté 7.dne11)
HajasPekBoškováPanskáPatočkováSáblíková
BenešHajnýKrálíkováBednaříkováŠnajberkováPodrápská
BoháčekDoležalŠulákováŽidkováZelenkováKopfsteinová
MatiášekFelkelováMidlochováŠafaříkováBubákNádvorníková
Kristová

2. kruh

Hare Krishna12)Islam0813)Judaismus200814)Pravoslavná církev15)Protestantství16)
Jan DobrovskýŠtolfováTóthováKrejčováBäumelová
Ondřej HolubBrabcováCihlářováŠislerováPipková
Marek ImlaufKunzováKohoutováStaráProcházková
David VálaPernikářováHejdukováKochmannŠrubařová
ValešováProcházková J.
Tůma

3. kruh

Buddhismus17)HareKrišna18)Svědkové Jehovovi19)Judaismus20)CJKSPD21)
NěmečkováMrázováHruškováIlievováTereza Novotná
KrejčováKrčilováPištěkováPětiokáZuzana Kohlová
KalčicováŠindelářováEbertováKožúrik TomášKateřina Pipková
DěťákováHandlováSalačováDrbout JaroslavKateřina Tomková
ChudlařskáCajthamlová Tomáš ObrubaDagmar Nováková
Počet shlédnutí: 7

1)
NOVÁK, J. Úvod do geografie náboženství. Praha: ABC, 2007, s. 17-20.
2)
NOVÁK, J. Úvod do geografie náboženství. Praha: ABC, 2007. 278 s.
3)
celý odkaz včetně formátování např. kurzívou
4) , 5)
ŽÁK, J., RADA, V. Študáci a kantoři. Praha: Československý spisovatel, 1989, s. 72.
6) , 17) , 21)
OK
7)
NE: Ještě zůstal drobný překlep - cestu , nesou. Hlavně ta literární rešerše je pořád úplně mimo. Ještě k tomu úvodu - ať se v této kapitole čtenář dočte, o čem práce je. Úvod do problematiky pravoslaví bych doporučil dát až za metodologii a literární rešerši.
8)
NE: Vadí mi formální stránka: překlepy - čárky, mezery - např. bůh ,když nebo jedna,ale; psaní velkých písmen - Římskokatolická církve; Užíváš Antikoncepci; jednou máte Bůh, jinde bůh… Odkazy - zvláště internetové - nejsou podle normy.
9)
NE: formální stránka - odkazy jsou už lepší, ale pořád je to dost halabala - kurzívu dáváte velmi libovolně; překlepy - např. schruntí, Konvertista; dělejte tečky na konci vět, mezery - např. 1rok; závorky, dvojtečky
10)
NE: obsahově v pořádku, formálně méně. Literární rešerše by měla být úplně obráceně - nepsat nejprve název knihy a pak poukazovat na jednotlivá témata, ale předložit téma nebo témata a k nim určité knihy. Formální stránka - psaní čárek a mezer (např. křesťané , na; Poznání , článek. Odkazy jsou už lepší, ale pořád je to dost závislé na vaší libovůli - kurzívu dáváte, jak vás to zrovna napadne, o internetových odkazech ani nemluvím. Podívejte se na arabský výraz pro půst - máte Sawn (možná je to jedna z možných forem psaní), myslel jsem, že má být Sawm.
11)
Pořád tam máte nesprávně velká písmena u příslušníků náboženství, některé věty nedávají smysl - Tuto 184stránkovou knihu sestavil bratr Loughborough většinu důležitých otázek. Nepište Celou ústavu najdeme na tomto internetovém odkaze www.casd.cz/wpimages/other/ustavacasd.pdf, ale napište tam řádný odkaz. V seznamu literatury citace používáte nesprávně. U poslední citace určitě není název článku www.casd.cz, ale Postoj adventistů… NE: Obsahově pěkné, ale je třeba dotáhnout formální stránku. Velká písmena - např. mladými Adventisty, odkazy - na správné místo kurzívu (viz norma).
12)
ta literární rešerše nestačí, jak jsem psal již před týdnem
13)
odkazy nejsou podle normy - odkazy „pod čarou“ - číslované - jsou celkem dobře, jen na správných místech chybí kurzíva.
14)
Už je to OK, jen se podívejte na překlep publikace se z částí nabízí recepty
15)
stále neupraveno
16)
chybí mi tam ti další autoři v literární rešerši a také seznam literatury podle normy
18) , 19) , 20)
hodnoceno
ls_2008.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:38 autor: 127.0.0.1