obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minority-de
Minority v Německu

Německo je nejlidnatější zemí Evropy, žije zde 82,5 mil obyvatel. Velkou část obyvatelstva tvoří:

               přistěhovalci okolo 18,6% (15,3 mil)
               cizinci 7,3 mil
               cizinci s německým občanstvím 8 mil 

Migranti:

    Turci (1,8 mil)
    Italové (535 000)
    Poláci (362 000)
    Srbové a Černohorci (317 000)
    Řekové (304 000)
    Chorvati (228 000)
    Rusové (188 000)
    Portugalci
    Španělé
Historie migrace a integrace

Německo je od poválečného období 50. let odkázáno na ekonomické migranty. Stalo se ze země „Gastarbeiterů“ zemí s řízeným přistěhovalectvím. Ekonomické migranty láká Německo na nekvalifikované činnosti (pomocné síly). Ze studií vyplývá, že rodiny migrantů těžko sociálně postupují a zlepšují si ekonomickou situaci.

Problémy s migrací

Přistěhovalectvím vzniká kulturní a etnická rozmanitost. V integraci byl zaznamenán pokrok, ale i tak problémy trvají: jazyková neznalost, nevzdělanost, vytváření paralelních společností a etnických ghett (vytváření opatření proti tomuto trendu).

Otázky

1. Jaké hlavní etnické (kulturní) minority jsou v Německu?

Turci (1,8 mil); Italové (535 000); Poláci (362 000); Srbové a Černohorci (317 000); Řekové (304 000); Chorvati (228 000); Rusové (188 000); Portugalci a Španělé.

2. Projevuje se soužití většinové společnosti s některými menšinami problémově?

Co se týče Turků, tak určitě. Tento vztah by se dal zřejmě přirovnat k soužití Čechů s Romy (o něco klidnější). Ale určitě, pokud je někde více Turků pohromadě, Němci si dávají větší pozor na své osobní věci. Na druhou stranu chudé Berlíňany zaměstnávají Turci ve svých bistrech a rychlých občerstveních, které jsou na každém rohu (dobré a levné jídlo).

3. Vnímá většinová společnost některé menšiny jednoznačně pozitivně?

Německá společnost nemá problém s Italy a Američany.

4. Jakou hlavní aktivitu tyto minority vyvíjejí (autonomie, spolky, školství, TV, rozhlas, tisk)?

Pro Turky existují speciální školy, které jsou ale vnímány jako problém, protože Turci mají problémy s integrací (nechtějí se integrovat) a s němčinou. Za účelem integrace se Turci v některých školách mísili hodně s Němci, to ale vyvolalo odchod německých studentů, protože výuka již nebyla tak efektivní. Vlastní televize mají, ale jen regionálně (např. Berlín). Co se týče čerstvého tureckého tisku, lze ho běžně koupit.

5. Mají tyto minority zaručenou nějakou ochranu podle zákona?

V roce 2005 vznikl zákon usnadňující získání německého občanství. Německé občanství lze získat po 8 letech pobytu (bývalo 15) pro dospělé a pro nezletilé po 5 letech (bývalo 8), děti narozené cizincům dostávají občanství automaticky. Manželé německých příslušníků získají občanství po 3 letech samostatného pobytu a 2 letech manželství. Uchazeč musí prokázat, že je schopen uživit sebe i svou rodinu bez sociální podpory nebo podpory v nezaměstnanosti.

6. V jakých zemích je nejvýraznější německá menšina?

Republiky bývalého Sovětského svazu, Rumunsko, Polsko, USA, Kanada, Austrálie.

7. Má tato německá menšina podobná práva jako menšiny v Německu?

Autorka se domnívá, že SRN je svým přístupem k migrantům jedinečná a že Němci, pokud migrují do zemí běžných evropských norem, nemají problémy s integrací.

Zdroje 1. Kamil Provazník (student mezinárodních vztahů, žil a studoval rok v Německu) 2. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/811.0.html
Počet shlédnutí: 183

minority-de.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)