obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2015:odevzdane_prace_2._kolo_geo

Vážení studenti,
přestože jsem původně avizoval pouze jednu opravu, rozhodl jsem se ještě dát poslední možnost, protože by jinak zápočtů moc nebylo. Všechny připomínky tedy ještě zapracujte a práce vylepšujte do 29. srpna 2015 26. srpna 2015.
Pak už to začnu opravovat a zapisovat (nebo nezapisovat) do systému. Pokud někdo na práci nic nedělá, tak ho vyškrtněte. Pro lajdáky je to totiž nejlepší způsob, jak je napravit a přivést na lepší cestu.
S případným zápisem do indexu se zastavte (nebo někoho pošlete) podle rozpisu na
http://konzultace.hks.re

Nejčastější chyby, které se stále opakují:

 • literatura není podle normy, neodpovídá uvedená literatura pod čarou a seznam literatury (nebo seznam literatury chybí) NEBOLI všechno, co je pod čarou, musí být v seznamu literatury a musí to platit samozřejmě i naopak!
 • někdy stále chybí použití časopisu z odborné databáze
 • práce obsahují dost překlepů (je třeba provádět základní automatizovanou kontrolu např. ve wordu, pak rozšířenou kontrolu osobně), vyskytuje se i mnoho typografických chyb
 • nesprávně strukturovaná práce (nejdříve mají být obecné věci, pak se máte dostat k věcem konkrétním)
 • práce má být strukturována podle výzkumných otázek
 • každá kapitola i podkapitola musí mít svůj vlastní (mini)úvod.
 • Tři filtry: Ptejte se u každého odstavce, který do vaší práce vkládáte:
  - Má vkládaný odstavec bezprostřední souvislost s vaší výzkumnou otázkou? Pokud si odpovíte, že ano, pak tam ten odstavec s klidným svědomím dejte.
  - Pokud si na předchozí otázku odpovíte, že má, ale ta souvislost není tak úplně zřejmá (vy tam tu souvislost vidíte, ale čtenář by ji nemusel pochopit), pak tam ten odstavec můžete dát, ale musíte čtenářům tu souvislost, kterou vy vidíte, nějak srozumitelně vysvětlit. Čtenář by tedy tu souvislost po vašem vysvětlení měl také pochopit.
  - Pokud si na otázku, zda vkládaná část má souvislost s vaší výzkumnou otázkou, odpovíte NE, pak tam tu pasáž nedávejte.
 • nezapomínejte na propojení kvalitativních a kvantitativních údajů – každá práce by měla obsahovat nějaká čísla (počty) týkající se zkoumaného náboženství v konkrétní zemi
 • do praktické části se nebojte dát i údaje z literatury, napsat jak se sledovaný jev vyvíjel a pak tam dát i váš vlastní příspěvek, tj. nechat promluvit vašeho respondenta
 • závěr musí dávat odpovědi na výzkumné otázky, jedná se o dost důležitou kapitolu, takže není dobré ji nějak odbývat
 • po přečtení vaší práce se zamyslete nad tím, zda byste tuto práci považovali za skvělý zdroj informací, kdybyste něco hledali k vašemu tématu :-)


  Vážení studenti, do opravování prací se pustím od 20. července, kdy mám službu na katedře. Do té doby jsem mimo Prahu.
  Zatím jsem se jen letmo podíval na některé práce a VŘELE DOPORUČUJI, abyste se na to ještě jednou podívali (a do toho 20.7. něco vylepšili), protože NĚKTERÉ práce stále nejsou OK. Hodně z vás podceňuje formální stránku práce a citace, některé práce působí hodně uspěchaně provedené. Podívejte se znovu na červené (a modré) body napsané výše a znovu si to bod po bodu projděte a zkontrolujte.
  Někteří z vás by už mohli mít zkoušku, tak ať o ni kvůli chybějícímu zápočtu nepřijdete.

  Odevzdané práce z Geografie náboženství – 2. kolo (do 19. července)

  1. Člověk je tím, co jí (Bíbová, Fišer, Hoffmannová, Wagnerová) OK 22. 7. 2015 ALE! 1) Proč myslíte, že jsem vám tam psal Publikace ALROY, Odelia E. Kosher wine. je časopisecká – citujte ji tedy jako časopis a na konec dejte dodatek Dostupné z databáze odborných časopisů EBSCO…?2) OK 3. 9. 2015
  2. Hare Krišna v 21. století (Hlaváčková Obermajer, Linka) 3) OK 31. 8. 2015
  3. Buddhistická meditace v ČR a ve světě (Houdek, Kříž, Vymětal) 4) OK 31. 8. 2015
  4. Půst v pravoslavné církvi ☻(Tereza Znamenáčková, Aleksandra Kolbina, Ingeborg Mézlová, Evgeny Provotorov, Daryia Vorobyeva) OK 22. 7. 2015 ALE! 5) OK
  5. Vánoce očima pravoslavných ☻(Zahradníková, Rejzková, Brom Lingan, Sepherteladze) 6) OK 31. 8. 2015
  6. Ramadán, měsíc klidu nebo měsíc hladu? (Kuklíková, Kociánová, Pozníková, Rosenhoferová, Syrová) OK 22. 7. 2015 ALE! 7) OK
  7. Řeckokatolická církev - Velikonoce (Brůžová, Dostálová, Lexová, Soukupová, Vocásková) 8) OK 31. 8. 2015
  8. Košer či nekošer? (Svobodová, Frolíková, Dražková, Křepelová, Blaszczyková) 9) OK 31. 8. 2015
  9. Islám - slavení Eid al-Adha u nás a ve světě (Audesová, Severová, Šticová, Štoger) 10) OK ALE11) OK 2. 9. 2015
  10. Islám - Postavení žen ☻ (Jan Kravka, Michaela Řeháková, Hana Housková, Markéta Sovová, Klára Hašlerová, Michaela Šilarová) OK 23. 7. 2015 ALE! 12) OK
  11. Hare Krišna - Skrze jídlo blíže k Bohu (Hrabě, Lubyanyy, Nekolná) 13) Proč myslíte, že jsem psal: všechno, co je pod čarou, musí být v seznamu literatury a musí to platit samozřejmě i naopak!. 14) Neopraveno 3. 9. 2015
  12. Bratrské církve a jejich odlišnosti ☻(Fiala, Kučerová, Mostýn, Musil, Zobánková) 15) No to jste moc šalamounsky nevyřešili16) OK 2. 9. 2015
  13. Židovský svatební obřad a podoba manželského svazku (Čapek, Kříž, Jelínek, Vrkočová, Zajíček) OK 23. 7. 2015 ALE! 17) OK
  14. Život ze světla (Kopecká, Labuťová, Vozárová) 18) OK ALE19) OK 1. 9.2015
  15. Hinduistické svatební tradice (Semecká, Mrvíková, Vlasáková, Povkhanych, Treichelová) 20) OK 31. 8. 2015
  16. Brána do Thaipusamu ☻ (Haba, Boykova, Katkova, Salkova) 21) Pokud to se zápočtem myslíte vážně, tak musíte něco udělat s citacemi22) OK 31. 8. 2015
  17. Dodržování římskokatolického půstu v současné době ☻(Kouřilová, Beránková, Náplavová) 23) OK 31. 8. 2015 ALE24)
  18. Židovské svátky (Pojer, Yatsko) 25) OK 31. 8. 2015

  —-

  Počet shlédnutí: 6

  1)
  Před příchodem pro zápočet opravte čárky – např. Každý svátek je specifický a musí se jíst, co možná nejlepší jídlo, kterého se připravuje nespočet. a také sjednoťte používání košer vers. kosher – raději používejte v českém článku košer. Publikace ALROY, Odelia E. Kosher wine. je časopisecká – citujte ji tedy jako časopis a na konec dejte dodatek Dostupné z databáze odborných časopisů EBSCO…
  2)
  Rychle to opravte!!!
  3)
  Zatím mimo soutěž – v citacích vůbec nemáte kurzívu; na co se ptáte výzkumnou otázkou 1) Hare Krišna v České republice a ve Velké Británii?; v práci chybí statistické údaje; opravte překlepy – např. České Republice.
  4)
  Jenom proto, že jsem v dobrém rozmaru, tak to máte také mimo soutěž, ale takto by to tedy opravdu nestačilo – citace jsou úplně mimo normu. Asi jste zapomněli zkontrolovat např. všechno, co je pod čarou, musí být v seznamu literatury a musí to platit samozřejmě i naopak; v praktické části vůbec nenecháváte promluvit respondenty, v úvodu (nejen v úvodu) některé věty na sebe nenavazují – např. Tato práce se zabývá buddhistickou meditací, která je důležitou a nedílnou součástí buddhistického učení. Přesný počet lidí hlasící se k buddhismu se nedá s úplnou přesností odhadnout.; psaní velkých písmen – O Buddhistické meditaci atd. atd. Práci je třeba ještě dost vylepšit.
  5)
  Před příchodem pro zápočet opravte ještě pár drobností - např. nepřesnost Náš další předpoklad spočíval v ovlivnění pravoslaví křesťanstvím, alespoň na území Čech, kde je křesťanství majoritním vyznáním. – pravoslaví podle vás nepatří do křesťanství? Dále eparchie Mučovská-Prešovská s centrem v Mukačevě – proč Mučovská?
  6)
  V práci je třeba upravit ještě poměrně velké množství pravopisných chyb a překlepů a také kapitolu závěr – znovu opakuji (máte to napsané červeně): závěr musí dávat odpovědi na výzkumné otázky, jedná se o dost důležitou kapitolu, takže není dobré ji nějak odbývat.
  7)
  Před příchodem pro zápočet ještě opravte například čárky za slovem AVŠAK a také CITACE, které nejsou tak úplně podle normy – v citacích pod čarou často chybí kurzíva a v seznamu citací často nesprávně citujete internetové zdroje. Např. ne takto:
  MUSLIMSKÁ UNIE, Ramadán. [online]. Dostupné z: http://muslimskaunie.cz/ramadan---------.html
  ale spíše takto:
  Ramadán. [online] MUSLIMSKÁ UNIE. cit. [30. 6. 2015] Dostupné z: http://muslimskaunie.cz/ramadan---------.html
  8)
  V práci není citovaný časopis z odborné databáze. Opravte nějaké překlepy a chyby (velká písmena) – např. Dalšími pokrmy jsou Boršč nebo 5ti… Také vylepšete kapitolu závěr – znovu opakuji (máte to napsané červeně): závěr musí dávat odpovědi na výzkumné otázky, jedná se o dost důležitou kapitolu, takže není dobré ji nějak odbývat.
  9)
  Některé citace – pod čarou i v kap. Zdroje – jsou bez kurzívy. V praktické části, kde se věnujete tématice KOŠER RESTAURACE V ČR, by bylo dobré doplnit nějakou výpověď respondentů. Škoda, že v práci nenecháváte promluvit ty slibované respondenty z Izraele. Také vylepšete kapitolu závěr – znovu opakuji (máte to napsané červeně): závěr musí dávat odpovědi na výzkumné otázky, jedná se o dost důležitou kapitolu, takže není dobré ji nějak odbývat.
  10)
  Už minule jsem psal, že chybí citace časopisu z odborné databáze. Chybí pořád. Také jsem psal, že chybí nějaké kvantitativní údaje. Sice jste připsali, že v ČR je muslimů méně než 0,1% z celkové populace, ale přes chabost takovéto statistiky navíc chybí odkaz. Kde jste nechali promluvit vaše respondenty? Na jediném místě promlouvá pan Sáňka. Pořád máte v textu nějaké překlepy – např. Tato tradice je známá ve všech muslimských zemí nebo ale i přes to se slaví ve všech muslimských zemí. Kapitola závěr – znovu opakuji (máte to napsané červeně): závěr musí dávat odpovědi na výzkumné otázky, jedná se o dost důležitou kapitolu, takže není dobré ji nějak odbývat. Takhle bychom se nedomluvili.
  11)
  Opravdu jste chtěli sdělit, že v ČR žije přes 2/3 turkických muslimů (sunnitů)? Doposud jsem si myslel, že v ČR žije většina Čechů. Píšete: Podle dat z roku 2009 jsou v ČR zastoupeny následující subcivilizace:
  turkická sunnitská (67,9 %),
  arabská sunnitská (21,9 %)
  12)
  Před příchodem pro zápočet opravte CITACE! V seznamu je nemáte pod sebou, ale vedle sebe, a navíc vám tam chybí kurzíva (tu ale máte správně v průběžných citacích pod čarou).
  13)
  Citace (především internetové) jsou mimo normu! Proč myslíte, že červeně píšu: nejčastější chyby, které se stále opakují – literatura není podle normy, neodpovídá uvedená literatura pod čarou a seznam literatury (nebo seznam literatury chybí) NEBOLI všechno, co je pod čarou, musí být v seznamu literatury a musí to platit samozřejmě i naopak! Podívejte se také na typografické zásady, jak psát %.
  14)
  Proč jste dali úplně pryč tu citaci Bůh je vegetarián…, namísto toho, abyste ji zařadili na správné místo?
  15)
  Nějak jste podcenili citace – asi jste si zapomněli přečíst: všechno, co je pod čarou, musí být v seznamu literatury a musí to platit samozřejmě i naopak! Práce je oproti minule podstatně lepší, jen některé věci jste si mohli napsat lépe – není moc vhodné spojení díky smrti, spíše asi kvůli smrti: Naopak díky smrti Jana Husa povstalo nové hnutí (již zmíněné husitské). Pak píšete jak z nějakého jiráskovského pamfletu: Mezi největší úspěchy husitské revoluce patří osamostatnění měst, zavedení češtiny jako úředního jazyka ve městech a ztráta moci katolické církve v českých zemích. To rozhodně nebylo tak růžové, někteří historici považují husitskou dobu naopak za nejvíce devastující pro České země – mezinárodní izolace, obrovské kulturní škody, hospodářský propad, občanská válka…
  16)
  Vy jste ten (z mého pohledu) sporný oddíl Mezi největší úspěchy husitské revoluce patří osamostatnění měst, zavedení češtiny jako úředního jazyka ve městech a ztráta moci katolické církve v českých zemích. jednoduše vyškrtli, namísto toho, abyste čtenáři ukázali i ten druhý, „nejiráskovský“, pohled. Rychle to spravte.
  Ve spoustě odkazů pod čarou chybí kurzíva.
  17)
  Před příchodem pro zápočet opravte uvozovky na české: “vyvoleným národem“, opravte ještě pár hrubek v psaní i a y a pak nepřesnost: Židovská, stejně tak jako křesťanská náboženská tradice ​rozvod ​nezakazuje. Křesťanská tradice je vůči rozvodům podstatně nesmlouvavější. V jedné citaci vám chybí kurzíva.
  18)
  Předpokládám doplnění na základě konzultací.
  19)
  Ve spoustě odkazů pod čarou chybí kurzíva, všechny citace ještě překontrolujte (i v seznamu citací.)
  20)
  V práci není citovaný časopis z odborné databáze. Dál jsem se už nedíval.
  21)
  Citace absolutně mimo normu. Navíc dávat do citací jako odkaz ČZU multidata. je mimořádně hloupé, protože podle toho nikdo konkrétní publikaci nemůže najít. Citovat musíte konkrétní časopis. Kap. Závěr – znovu opakuji (máte to napsané červeně): závěr musí dávat odpovědi na výzkumné otázky, jedná se o dost důležitou kapitolu, takže není dobré ji nějak odbývat. Mám štěstí, že trochu umím anglicky i rusky, takže jsem cizojazyčným výpovědím v textu porozuměl, ale v českém textu musíte psát česky (podobně asi v anglickém textu nebudete dávat citaci v češtině). Pro přesnost to můžete dát v cizím jazyku do poznámky pod čarou, ale v textu to musí být česky. Takže buď výrazné změny, nebo se moc nedomluvíme.
  22)
  Citace máte naprosto špatně, kurzívu nedáváte nikam nebo jinde zase všude. U internetových citací pletete název článku a vydavatele. Podívejte se na Doporučení k psaní odborného textu, kde jsou i citace popsané.
  23)
  Citace jsou mimo normu. Kap. Vlastní výzkum je strašně nevybalancovaná – příliš postavená na jednom respondentovi, kterému jste dali celou kapitolu. To, co Radim říká, je velice zajímavé, ale podobný rozsah bych čekal i u ostatních respondentů. Strukturace práce pořád není nic moc. Navíc, pokud se nepletu, v práci vůbec nezaznívá rozšířený geografický aspekt. Takhle by to tedy nestačilo, a to už je druhý pokus!
  24)
  S těmi respondenty to pořád není žádná sláva, představoval jsem si, že je (jejich odpovědi) mnohem lépe zakomponujete do vlastního textu, a ne je jenom nafrkat pod sebe. Zkuste to ještě proložit nějakým pěkným textem.
  25)
  V práci není citovaný časopis z odborné databáze, neodpovídá uvedená literatura pod čarou a seznam literatury NEBOLI všechno, co je pod čarou, musí být v seznamu literatury a musí to platit samozřejmě i naopak!
 • 2015/odevzdane_prace_2._kolo_geo.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)