obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


evropske_mensiny-ls2010

Etnické minority 2010

Seznam studentů

Zpracovávané minority podle kruhů:

Harmonogram dle seminářů:

1. seminář-L 16.2.2010,S 23.2.20102. seminář-L 2.3.2010,S 9.3.20103. seminář-L 16.3.2010,S 23.3.20104. seminář-L 30.3.2010,S 6.4.20105. seminář-L 13.4.2010,S 20.4.20106. seminář-L 27.4.2010,S 4.5.20107.seminář-L 11.5.2010
1. kruh - UT 12:15S minorita-jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studentaminorita-jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studentaminorita-jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studentaTurci v Rumunsku - Harmáčková, Melicharová, Pilná, Šanderová, Šrámková, Švec , Němci v Polsku - Jirešová, Macalová, Sataryová, JanskáPoláci- Brejchová, Čapková, Knytlová, Kolářová, Tománková, Zýmová, Němci v Maďarsku - Bosáková, Hulová, Röschl, Rákosníková, Kocourková Keltové ve Skotsku - Vojtech Václavík, Lucie Holečková, Adéla Rysová jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta
2. kruh - UT 12:15L Němci ve Švýcarsku - Rybková, Rybka, Šimsa, Baštová, Holečkováminorita-jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studentaminorita-jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studentaminorita-jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studentaIndové ve Velké Británii- Charvátová, Kloubková, Parkánová, Petrášová, PojerováKatalánci - Drážďanská, Fajfrlíková, Zelinka, Zvelebil, Hladková, Pekný Rusové na Ukrajině - Benátská, Jíchová, Kelnarová, Vávrová
3. kruh - UT 14:00L minorita-jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studentaminorita-jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studenta, jméno studentaMaďaři na Slovensku-Pillmaierová, Mesteková, Rozenská, Štelciková, PéterKatalánci-Šimková, Kváčová, Kokešová, Růžičková, Šliková, StarkováPoláci na Těšínsku - Lebedová, Pokorná, Pavlova, Mináříková, Kanciánová, Jahodová Rusové - Chválovský, Brožková, Aušprunk, Vavřinová, Graffneterová, Benešová

Odevzdané práce

Dávejte sem prosím odkaz, aby na to šlo rovnou kliknout a zároveň aby bylo patrné, od koho to je. Např.:

 1. Jan Novák - Rusové na Krymu

Jakmile budete mít práci opravenou, tak to tam prosím připište, abych věděl, na kterou práci se mám podívat.

Jinak konzultační hodiny budu mít v pondělí 13. září 2010 od 8:40 do 11 hod. V tuto dobu mohu zapisovat i chybějící zápočty (na které vznikl nárok):-)

 1. Charvátová, Kloubková, Parkánová, Pojerová, Petrášová - INDOVÉ VE VELKÉ BRITÁNII1) - opraveno. 30. 8. 2010 OK
 2. Václavík, Holečková, Rysová - Keltové-2)opraveno 3)
 3. Aušprunk, Brožková, Chválovský, Vavřinová, Graffneterová, Benešová - Rusové v Čechách4) opraveno. 5) 6) opraveno
 4. Šimková, Kváčová, Kokešová, Růžičková, Šliková, Starková - Pomaci7) 8) 3. 9. 2010 OK
 5. Drážďanská, Fajfrlíková, Zelinka, Zvelebil, Hladková, Pekný - Katalánci9) OK
 6. Pillmaierová, Mesteková, Rozenská, Štelciková, Péter -Maďaři na Slovensku10) - opraveno 31. 8. 2010 OK (o knihovnách se opravdu v literární rešerši nepíše)
 7. Kelnarová, Benátská, Vávrová, Jíchová - Rusové na Ukrajině 11) opraveno 11. 9. 2010 OK - s výhradou! 12)
 8. Brejchová, Čapková, Knytlová, Kolářová, Tománková, Zýmová - POLÁCI V ČESKÉ REPUBLICE 13) OK
 9. Lebedová, Pokorná, Pavlova, Mináříková, Kanciánová, Jahodová - Poláci na Těšínsku14) 15) opraveno 11. 9. 2010 OK
 10. Eva Jirešová, Kristýna Sataryová, Kristýna Janská, Adéla Macalová - Němci v Polsku 16)OPRAVENO OK 13. 9. 2010
 11. Harmáčková, Melicharová, Pilná, Šanderová, Šrámková, Švec - Turci v Rumunsku 17)
 12. Rybková, Rybka, Šimsa, Baštová, Holečková - Němci ve Švýcarsku 18) opraveno 9. 9. 2010 OK - s výhradou!19)
 13. Bosáková, Hulová, Röschl, Rákosníková, Kocourková - Němci v Maďarsku - opraveno 20) 9. 9. 2010 OK - ALE! 21)
Počet shlédnutí: 57

1)
Práce je to velmi pěkná, ale pár maličkostí tady mám: Je hloupé mít překlep hned v prvním odstavci :-( (a pak i dále). Psaní čárek: Především se ale zaměříme na to jak onu identitu vnímají sami nebo lidé, kteří tyto dokumety vytvořili se danou problematikou zabývali - kromě překlepu i ty čárky atd. atd. Tečky na konci vět. Psaní geografických názvů – nepoužívejte anglické názvy tam, kde je používaný český pojem (Gudžarát / Gujarat). Navíc to v textu nemáte jednotně. Buďte opatrní při formulacích – jsou to tedy odborníci v dané tématice a tudíž jsou jimi vytvořené dokumenty kvalitní a jsou zdrojem důvěryhodných informací - souvislost mezi odborností a kvalitou, resp. důvěryhodností není vždy úplně zřejmá. Mohou vytvořit kvalitní dokumenty, ale automatické to není. U toho indického náboženství to čtenáři předložte trochu lidštěji (méně encyklopedicky). Stačí to stručně, ale doporučoval bych uvést, že v Indii je náboženstvích více (proč zrovna zmiňujete sikhismus?). Já to tuším, ale třeba každý čtenář to tušit nemusí. U některých formulací bych se přimlouval za menší změny: např. Ranní angličtí kupci odjíždějící do Indie očekávali… U respondentů je zbytečné několikrát opakovat, že málo nebo špatně reagovali. V práci není moc dobře poznat, které věci jsou převzaté (podle seznamu literatury). Jinak poslední maličkost: seznam literatury se uvádí spíše abecedně.
2)
Doporučil bych přeformulovat: a Kelta obývajícího území dnešního Skotska, jako člověka normálního - jak je to s tou normálností a nenormálností? Formulované podotázky nejsou výzkumné, ale dotazníkové. Dotazníkové se týkají jednoho konkrétního respondenta, výzkumné otázky mají vést ke zevšeobecnění. Ta literární rešerše svoji podstatou (ani provedením) absolutně neplní funkci literární rešerše. Opravte v textu dost chyb týkajících se psaní velkých a malých písmen (jazyk / etnikum). Překlepy: nějáké nebo nění nebo cetru atd. atd. Jak máte kapitolu Keltské kmeny na území dnešního Skotska, tak z toho vůbec nevyplývá datace. Jak máte kapitolu Jídla tehdy, tak by mě (a možná i jiné čtenáře) dost zajímalo, kde jste k tehdejším receptům přišli. Literatura není podle normy. Práce by si zasloužila mnohem více zpřehlednit.
3)
Možná mám špatnou mapu, ale vámi zmiňovaný ostrov Severny Skye nemohu najít. Nepíšete správně % - podívejte se na Doporučení k psaní odborného textu. Některé překlepy jste opravili, nové ale vznikly - během Irsko-skotské mise, dále Ve směs, psaní čárek: Rádi bychom se při našem výzkumu dozvěděli, zda některá z těchto jídel, která jsme objevili na internetu jsou jim povědomá. Docela vesele zní věta: Pro dotazování jsme požili formu standardizovaného dotazníku. Litratura není podle normy, praktická část a závěr čtenáři nedají téměř nic. Metodologie se velmi málo zaobírá adekvací přímo používaných metod (standardizovaný dotazník). V literární rešerši je hodně nešikovné psát Nepodařilo se nám však najít knihu, která by se dotýkala přímo našeho tématu - proto se právě literární rešerše píše.
4)
Formulované podotázky nejsou výzkumné, ale dotazníkové. Dotazníkové se týkají jednoho konkrétního respondenta, výzkumné otázky mají vést ke zevšeobecnění. Psaní velkých písmen – nepište bylo Standardizované interview, když tak to označte jiným typem písma. V metodologii chybí adekvace metod (výhody a nevýhody). Mícháte dohromady metody a techniky. Překlepy – např. národostních nebo Dosupný… Správné psaní mezer! Správné psaní procent (%)! Není moc logické, když píšete: kdy se Rusové jako etnikum nemají potřebu v České republice sdružovat a snaží se splynout s majoritním obyvatelstvem… a pak na jiném místě vypisujete množství ruských spolků v ČR. Doporučil bych jednotlivé části vaší práce více provázat – ať je vždy patrné, jak to souvisí s cílem práce a výzkumnou otázkou. U některých kapitol to patrné je (např. Náboženství , u některých ne (např. Svaz sovětských socialistických republik - vznik nebo Komunistická vláda, ale i třeba kapitola Česká republika. Závěr za moc nestojí. Literaturu řadit abecedně.
5)
No tak to tedy není opraveno! Jenom jsem se podíval na ty podotázky – z těch je patrné, že stále nejsou výzkumné, ale dotazníkové. Znovu píši: dotazníkové se týkají jednoho konkrétního respondenta, výzkumné otázky mají vést ke zevšeobecnění. Dál jsem to už nečetl. Jen jestli neplýtváte zápočtovými pokusy :-(
6)
Literární rešerše je už docela dobrá, ale pouze v části týkající se Ruska. Úplně tam chybí rešeršní část zaměřená na Rusy v ČR. První odstavec kap. Vlastní výzkum se spíše hodí do metodologie. Neobratné formulace: dotazník přeložil do azbuky atd. Zkontrolujte psaní velkých písmen - např. bylo Standardizované interview, dále zájmy Ruské menšiny atd. Psaní %! (Mrkněte na Doporučení k psaní odborného textu). Nepíše se nejen, že, ale nejenže, případně nejen že. Také se nepíše nebo-li.
7)
Pěkná práce (což vidím jako naději pro Pestrou Evropu), ale přece jen něco na zlepšení mám. Úvod je rozepsaný pěkně, jen zkuste zkrátit (rozdělit, zpřehlednit) větu Větší část Pomáků (asi 80%) žije v západní a střední části pohoří Rodopy na jihu Bulharska, na první pohled upoutají pozornost bílé minarety umístěné podél železniční trati, místní lidé, mluví bulharsky a často mají křesťanská jména. Cíl práce je takový podivný - Cílem naší práce bylo dozvědět se o Pomacích jako bulharské menšině více, než jsme doposud věděly. Zkuste napsat něco objektivnějšího. Moc nerozumím větě Do jaké skupiny patří, to ví jen Veškeré teoretické informace. Některé obraty bych doporučil přeformulovat - například a zachovali si třeba jména muslimského systému. Moc nejsem schopný si odvodit věk z vaší formulace: Svatba se koná, pokud nástavající ženich a nevěsta dosáhnou poloviny pozdních dospívajících let. Část kapitoly Cíl práce by se spíše hodila do metodologie. Správné psaní mezer! Správné psaní procent (%)! Překlepy: širšim nebo pomaků nebo nástavající atd. atd. Čárky: … kdy Bulharsko upadlo pod osmanskou nadvládu se prosazují orientální turecké prvky… nebo jen ostatní na ně pohlížejí, jako na Bulhary. atd. atd. Není obvyklé psát PNL. Kapitolu Bulharsko dnes bych doporučil nedělat tak heslovitě. Jak máte rozepsané Bulharsko a pak Turecko, tak bych doporučoval napsat něco, co z toho Pomáci přebírají. U internetových zdrojů chybí údaj o datu citace.
8)
Je to zase o mnoho lepší. Buďte ale důslední v psaní etnonyma – jednou tam máte Pomáci, jednou Pomaci. Psaní velkých písmen! Pomáckými zvyky; Thrácký otrok; O Tureckých menšinách atd. atd… Formulace: pohlíželi na Bulharští muslimy. Překlepy: Během komunistického režimu se postupné rušily… Kapitola Bulharsko dnes je stále nepřirozeně heslovitá. V určitém rozporu je tvrzení v kapitolce Kdo jsou Pomáci?Na tomto místě je třeba poznamenat, že Pomáci je především etnografický název a jako vlastní etnonymum není ze strany bulharofonních muslimů běžně přijímáno oproti tvrzení v závěru − Když se ale zeptáte jakéhokoli Pomáka kam se z hlediska etnického řadí, dostanete jasnou odpověď, že k Pomákům. Oni si jsou jistí svoji identitou, jen ostatní na ně pohlíží jako na Bulhary.
9)
Zdroje, zvláště ty internetové, jsou absolutně mimo normu. Nějaké překlepy a chyby: senkundárních nebo bizardní nebo Po Navarre nebo Katalánci se mohou pyšnit bohatou kulturní tradici atd. Literární rešerši jste nějak zapomněli dopsat – to nemá být jen napsání názvu knihy! Naprosto nedostatečné citování v textu – neodlišujete vlastní a převzatý text: např. Rozsah pravomocí se u každého autonomního společenství poněkud liší a je stanoven v „autonomním statutu“ příslušného společenství - to je z Wikipedie a z fsv.cuni.cz. Přimlouval bych se za stejnou velikost obrázků, které jsou vedle sebe (nebo jejich pěkné uspořádání). Doporučoval bych i více zvažovat nadpisy a podnadpisy – Lektorát katalánštiny v Praze bych spíše doporučil jako podnadpis kap. Katalánština, podobně i kap. shrnutí. Ještě bych doporučil spojit kapitolku shrnutí a ZÁVĚR. Práce obsahově rozhodně špatná není, jen ty formalitky (to citování ale za formalitku nepovažuji).
10)
Překlepy, chyby a psaní čárek: uzváří nebo Budeme se snažit zjistit jakou roli zde hrají jaké prvky. nebo odpověďi nebo medialními, správné psaní mezer (za tečkou, čárkou) atd. atd. Chtěl jsem se zeptat, co vás vedlo k formulování otázky Vnímáte Maďary na území Slovenska jako hosty - Maďaři jsou zde přece jako původní obyvatelstvo. V Literární rešerši nemusíte zmiňovat knihovny, ze kterých knížky máte. Jinak OK.
11)
Formulace chce být spíše součástí Evropy je dost nepřesná, protože celá Ukrajina v Evropě je. Napište tedy jaké Evropy. Psaní velkých písmen − rozšíření Ruské menšiny, Stalinským represáliím… Formální stránka − mezery u dvojteček a teček. Překlepy: byly poleženy následující otázky. U zdrojů nepoužívejte překlad (ten můžete dát do závorky) − Zastavnyj, F. D. Naselennja Ukrai'ny. L'viv: MP «Kraj», 1993. (Заставний, Ф. Д. Населення України. — Львів: МП «Край», 1993.) U internetových citací pište [online]. Jinak to máte pěkné, jen trochu ještě rozepište závěr, ten je takový strohý. Ať je to třešinka na celé vaší práci.
12)
Pořád tam u internetových citací nepíšete [online].
13)
Psaní velkých a malých písmen − např. Mluví Poláci žijící v ČR Polsky, jednou píšete Klub Polski, jinde zas Klub polski. Přeformulovat Tam jsem se osobně setkaly… nebo Poláků žijích v ČR atd. Překlepy: Respondeti , dále ve Smolensku v při letecké nehodě… Psaní čárek: Nešlo vlastně o cizince neboť se stěhovali v rámci jednoho státu. Mezery u teček. Nesprávné psaní % a desetinných čísel. Zvažte, zda je na místě přívlastek bigotní u polského faráře (bigotní je přemrštěný, zarytý, zarputilý, pokrytecký…) Neohýbejte číslovky tímto způsobem (30ti lety) Internetové odkazy (citace) absolutně mimo normu. Chybí mi v závěru jednoznačná odpověď na úvodní otázku nakolik je polská identita ovlivněná českým prostředím.
14)
Odkaz nefunguje :-(
15)
Tak odkaz už funguje.:-) Práce je to pěkná, jen tam ještě vychytejte pár maličkostí - třeba psaní velkých písmen - zachycuje Těšínskou lidovou kulturu. Někde nejsou správně čárky - např. Mezi nevýhody, které jsme zjistily až po zodpovězení otázek patří například… nebo …rozhovor, avšak z důvodu velké vzdálenosti nás a respondentů, jsme rozhovor… Některé formulace nejsou příliš šťastně zvolené - (otázek, které nás zajímaly k respondentovi nebo rozšířily náhled nad tímto etnikem. Publikační činnost v rámci místních periodik - periodika oddělujte čárkou, nepište je jako věty (když tam není sloveso). Odkazy, které máte pod čarou, dejte všechny i do seznamu literatury - Zdroje. Chybí tam např. DOČKAL, Vít…
16)
Chybí seznam literatury (na konci). Metodologie postrádá adekvaci (přiměřenost, tj. výhody a nevýhody) metod. Literární rešerše je dost popisná, moc málo se týká přímo výzkumné otázky (od čeho odvozují Němci žijící v Polsku svou etnicitu, co považují za její hlavní atributy). Pokud se Wolffova kniha zabývá se aspekty etnicity a identity v různých zemích Evropy (včetně Polska), tak je třeba ty jeho aspekty nějak čtenáři zpřístupnit. Není moc šťastné používat formulace Spousta informací je dostupná na internetu…, ale lepší je být mnohem konkrétnější. U kap. Dějiny Polska bych doporučil napsat obecné dějiny velice stručně a jinak dějiny zaměřit právě na německou minoritu. Psaní velkých písmen – např. příslušníků Německé minority nebo Těla a Krve páně. Kap. Německá menšina (a další kapitolky) jsou dost heslovitě napsané, zkuste to trochu zlidštit. Věta začínající slovem což - Což samo o sobě značí, že… není vůbec pěkná, protože tady je to jako spojka, a ne jako tázací částice. (Jako částice mohou vystupovat spojky, když nespojují věty – např. Ale to opravdu není pěkné! nebo Což nám nikdy nedá pokoj?) Vlastní výzkum a závěr vyžaduje značné vylepšení.
17)
Nesprávné psaní velkých písmen – např. započítáváme i Turky s Tureckým občanstvím, dále příslušnost k Turkickým národům atd. Psaní % má být s mezerou (naopak před tečkou se mezara nepíše). Některé „věty“ nejsou věty, protože nemají sloveso – Také spory a boje o oblast Dobružie mezi Bulharskem a Rumunskem. Některé ukázky jsou také jen fragmenty – Například RAMET, Sabrina P. Religion and nationalism in Soviet and East European politics. Durham, N.C. : Duke University Press, 1984. (je to useknuté). Bylo by dobré ujednotit pojmy – Informace týkající se našeho námětu práce jsme získali studiem pramenů a dále Tato metoda se nazývá studium dokumentů. V metodologii nemíchejte metody a techniky. Nezačínejte věty spojkami – Nýbrž je možné si vytvořit obecný obrázek o tématu. (Spojky mohou vystupovat jako částice, když nespojují věty – např. Ale to opravdu není pěkné!) Nepište uvozovky jako dvě čárky – ,,Taková skutečnost… V kap. Stručná historie buďte opatrní – jak píšete V roce 1071 zde vznikl první státní útvar tzv. Ikonská říše, tak ať to nevypadá, že to zde se týká území dnešního Rumunska. Rozhodně není pravda, že Istanbul se stal hlavním městem Osmanské říše až do roku 1992. V roce 1992 už Osmanská říše dávno nebyla. Pozor na takové hlouposti! V historii Rumunska raději používejte obrat území dnešního Rumunska, protože Rumunsko v první polovině 15. st. vůbec nebylo. Dobrudža – skloňuje se v Dobrudži, ne v Dobrudžii. Někde máte i Dobružie. Pokud máte v praktické části přepisy rozhovorů, bylo by dobré doplnit to nějakým komentářem. Výsledky výzkumu nemají být jen přepisy rozhovorů :-) Internetové citace – nestačí uvádět URL stránky.
18)
Tak začátek se četl moc pěkně, žádné subjektivní povídačky v úvodu. Za výzkumnou otázkou to už ale začalo drhnout. Ty dotazníkové otázky bych dal do metodologie, literární rešerše neplní funkci, kterou má plnit. V metodologii není uvedena adekvace metod u studia dokumentů. V teoretické části zlidštěte heslovité části Seznámení se Švýcarskem a Seznámení s Německem. Nepište dvě tečky za sebou – buď jednu, nebo tři. Překlepy: císaře Farntiška I., dále historiih atd., psaní %, psaní velkých písmen: švýcarskému ekonomickému území x Švýcarské měnové oblasti, dále pouze Německou marku atd. atd. Useknuté věty – např. Když člověk z Büsingenu projíždějící skrze Německo a vrací se ke svému zaparkovanému autu. (To musí nějak pokračovat, pokud máte na začátku Když. Seznam literatury není zcela podle normy.
19)
pokud si půjdete zapsat zápočet do indexu a nebude správně přidaná kurzíva do seznamu literatury, tak už zápočet nikdy nedostanete!!!
20)
Trochu jste mě zaskočili formulací Maďarsko, dříve Uhersko, bylo součástí dnešního Německa a Rakouska. Mám za to, že součástí dnešního Německa Maďarsko nikdy nebylo. Když už se chcete pouštět do historie, tak tam souvislost s Německem byla se sv. Štěpánem a s německým císařem Konrádem. Nechávám na vašem zhodnocení (souvislost s Německem) vládu Lucemburků :-) Překlepy: Nanebevztoupení nebo Nanebezvstoupení nebo panny Marie atd. Nepište dvě tečky za sebou – buď jednu, nebo tři. Obsahově je to pěkné, jen třeba kap. Svátky a tradice by byla dobrá trochu vylepšit – třeba Biřmování – jak se to liší od biřmování v jiných zemích? Ten popis je celkem univerzální a hodil by se na biřmování kdekoli ve světě. Jak píšete německá národní vláda – můžete o této vládě napsat něco bližšího? Literatura je úplně mimo normu.
21)
Je třeba poopravit výzkumné podotázky (které by měly být zevšeobecňující) - takto jsou to spíše otázky dotazníkové. I v odkazech pod čarou by měla být celá citace, nejen URL stránky. Než si půjdete pro zápočet, tak to poupravte.
evropske_mensiny-ls2010.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)