obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


kazastina

Kazaština

15.3 Сонда Иса оларға астарлап былай деді:

15.4 — Егер араларыңдағы біреудің жүз қойы болып, солардың бірін жоғалтып алса, ол не істемек? Тоқсан тоғыз қойын далада қалдырып, жоғалып кеткенін тапқанша іздемей ме?

15.5 Оны тауып алған соң, қуана-қуана иығына салып алады.

15.6 Үйіне келгеннен кейін: «Жоғалған қойымды тауып алдым, қуанышыма ортақ болыңдар!» — деп достары мен көршілерін шақырады.

Transliterace (podle http://cesty.in/transliterace):

15.3 Sonda Isa olargha astarlap bylaj dedi:

15.4 — Eger aralaryňdaghy bireudiň žüz khojy bolyp, solardyň birin žoghaltyp alsa, ol ne istemek? Tokhsan toghyz khojyn dalada khaldyryp, žoghalyp ketkenin tapkhanša izdemej me?

15.5 Ony tauyp alghan soň, khuana-khuana iyghyna salyp alady.

15.6 Üjine kelgennen kejin: «Žoghalghan khojymdy tauyp aldym, khuanyšyma ortakh bolyňdar!» — dep dostary men köršilerin šakhyrady.

Podle Bible SOS, Bible translations, Bibles online [online] BibleSOS. Sites Internet - Web Factory, Chemin du Tunnel 1, CH-1185 Mont-Sur-Rolle, Switzerland, E-mail: info @ biblesos . org. Dostupné z: http://www.biblesos.org/kk/bible/kazakh/%D0%BB%D2%B1%D2%9B%D0%B0-14242015001032/


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

Citace:

Jazyky Evropy: Kazaština [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2013. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/kazastina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy 


Počet shlédnutí: 50

kazastina.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)