obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minority-por

PORTUGALSKO

Základní informace

Portugalsko je nejzápadnějším státem Evropy a nachází se na Pyrenejském poloostrově, z něhož zabírá přibližně pětinu. Jediným jeho pevninským sousedem je Španělsko, s nímž hraničí na severu a na východě. Západní a jižní břehy země omývají vody Atlantského oceánu. Pobřeží, které je dlouhé 848 km, je velmi členité a tvoří jej jak příkré skály, tak i písečné či oblázkové pláže. Portugalsku dále náleží souostroví Azory a Madeira.

Název země vzešel z římského označení Portus Cale. Cale bylo označení původní osady v ústí řeky Douro. Toto území získali kolem roku 200 př. n. l. Římané od Kartága v průběhu druhé punské války. Vizigóti pak ve středověku upravili název území na Portucale, které později dalo vzniknout jménu Portugale čili Portugalsko. V devátém století pojem Portugalsko zahrnoval území cca mezi řekami Minho a Douro. Z názvu Portugalsko bylo jeho zkrácením odvozeno taktéž dnešní jméno města nacházejícího se na místě původní osady Cale, tedy Porta.

Pro obyvatele Portugalska má velký význam Atlantský oceán, který byl od nepaměti zdrojem obživy ať už pro rybáře, nebo pro námořníky či obchodníky. Obrovskou úlohu také sehrál v období objevných cest, kdy jej portugalské lodě musely překonávat jako velkou překážku při získávání koloniálního panství. Kromě toho velmi výraznou měrou ovlivňuje klimatické podmínky na pobřeží i ve vnitrozemí, kde má vliv jak na zemědělství, tak i na průběh turistické sezony.

Na území Portugalska se za posledních 3000 let vystřídalo mnoho civilizací. Féničané, Keltové, Řekové, Kartáginci, Římané i Arabové pozměnili a poznamenali vývoj této části Evropy. Ve 14. a 15. století to byli naopak Portugalci, kteří svými zámořskými objevy změnili tvář celého světa.

Za posledních 30 let urazilo Portugalsko dlouhou cestu. Je těžké uvěřit, že v roce 1974 se v této malé zemi valily ulicemi tanky, a národ, který se právě rozloučil s poslední diktaturou v západní Evropě, stál na pokraji revoluce.

Roku 1974 v Portugalsku došlo k tzv. karafiátové revoluci, která znamenala definitivní konec Salazarovy vlády. António de Oliveira Salazar byl v letech 1932-1968 předsedou vlády. Toto období lze označit diktaturou, kdy se Portugalsko značně politicky vzdálilo demokratické části Evropy. Když roku 1968 zemřel Salazar na mrtvici, dostal se do funkce jeho následovník Marcelo Caetano, který zde nevydržel dlouho. Roku 1974 byl proveden mírový převrat, později pojmenovaný Karafiátová revoluce (vítězní vojáci si karafiáty zastrkávali do hlavní svých pušek. Dodnes jsou karafiáty národním symbolem svobody. Konec Salazarovy vlády znamenal pro zemi začátek prudkého růstu ekonomiky, ale i zlepšení sociální a politické situace. (Pro srovnání: HDP na hlavu v Portugalsku dnes představuje 70 % průměru EU, zatímco před vstupem do EU v r. 1968 to bylo 53 %). Doba rychlého vzestupu však skončila v r. 2000, kdy se Portugalsko dostalo do hospodářské krize. Statistiky ukazují 6 let zvyšující se nezaměstnanost s velmi malým růstem (někdy poklesem) HDP a zvětšujícím se deficitem veřejných financí.

• Míra nezaměstnanosti: 7 %

• 20 % obyvatel žije pod hranicí chudoby.

Oficiální název (česky): Portugalská republika

Název (anglicky): Portugal

Originální název: Republica Portuguesa

Státní zřízení: republika

• Portugalsko je parlamentní republikou. Demokratický systém se v Portugalsku usadil až po pádu salazarismu v roce 1974 (Karafiátová revoluce) a zejména po prvních demokratických volbách v roce 1976. V čele státu stojí prezident, volený přímou volbou. Zákonodárnou moc má shromáždění republiky - Assembleia da República (parlament) v čele s předsedou. Výkonnou moc má vláda v čele s premiérem.

• Hlavou státu je prezident republiky. Současný prezident Aníbal Cavaco Silva byl zvolen v prvním kole voleb, které se konaly 22. 1. 2006 a do funkce byl uveden 9. 3. 2006. Během své politické kariéry byl mj. předsedou portugalské vlády.

• 5 regionů (Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa, Region Norte), 28 subregionů a dvě autonomní oblasti (ostrovy Azory a Madeira)

Správní členění

1. Lisabon

2. Leiria

3. Santarém

4. Setúbal

5. Beja

6. Faro

7. Évora

8. Portalegre

9. Castelo Branco

10. Guarda

11. Coimbra

12. Aveiro

13. Viseu

14. Bragança

15. Vila Real

16. Oporto (Porto in Portuguese)

17. Braga

18. Viana do Castelo

—-

Hlavní město: Lisabon (683 000 obyv.)

Počet obyvatel: 10 523 000

Rozloha (km2): 92 391

Hustota osob/km2: 113,9

Umístění: Jižní Evropa

Sousedi: Španělsko

Gramotnost: 87,7 %

Náboženství: katolíci 97 % (praktikujících asi 50 %), 2 % bez vyznání, zbytek protestanti různých denominací, muslimové, hinduisté, nepatrná židovská komunita.

Měna: euro (EUR) = 100 centů

Kurz (Kč): 1 euro = 29,700 (25. 8. 2005)

Časové pásmo: UTC 0, GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time)

Mezinárodní zkratka: PRT

Doména (internet): .pt

Předvolba (telefon): 00351, 0035121

mobil: 003519

Ekonomika: Inflace 2,8 %, nezaměstnanost přes 5 % , zahr. dluh až 212 mld. USD.

Hlavní odvětví ekonomiky: průmysl

HDP (USD): 182,45 mld.

HDP (na 1 obyv. v USD): 18 100

Vodní plocha (km2): 440

Velká města: Poto, Amodora, Setúbal, Faro

Hlavní řeky: Tejo, Douro, Minho

Moře: Atlantský oceán

Používané jazyky

Úřední jazyk: portugalština

Další běžně užívané jazyky – francouzština, španělština, angličtina;

  1. přistěhovalci z Afriky mluví crioulo aj. místními jazyky podle země původu.
  2. dále mirandština (mluví jen 10 000 lidí),
  3. galicijština (sever Portugalska),
  4. kalo – převzata nějaká slova i z romštiny

(více se používá v portugalsky mluvících zemích: Brazílie, Zair, Belg.Kongo)

• V zemi se lze velmi dobře dohovořit kromě portugalštiny i anglicky a francouzsky, a to zvláště na státních úřadech a s partnery zvyklými na komunikaci s cizinci. Španělština je – navzdory pověstem – přijatelná jako komunikační jazyk, většina Portugalců jí přinejmenším rozumí. Snaha cizince pohovořit portugalsky je velmi vítána a někdy i vyžadována.

Po celém světě hovoří portugalsky více než 210 milionů lidí. Portugalština patří mezi 10 nejrozšířenějších světových jazyků.

Národnostní složení

Portugalsko je národnostně velice homogenní zemí.

Národnostní složení: Portugalci (99 %)

• Složení obyvatelstva prošlo za několik posledních desetiletí dramatickými změnami. Množství portugalských emigrantů patří dlouhodobě k nejvyšším v Evropě. V cizině žije odhadem 5 milionů Portugalců, každým rokem jich emigruje zhruba 100 000 – mnozí se však vracejí.

• Přistěhovalectví zaznamenalo obrovský nárůst v polovině 70. let, když sem emigrovalo zhruba 500 000 až 800 000 afrických uprchlíků (tzv. retornados) z bývalých portugalských kolonií. Všeobecně se do portugalské společnosti začlenili dobře, mnozí našli práci ve stavebnictví, které v té době vzkvétalo. Jejich kultura a hudba ovlivnila portugalskou tvorbu, např. africké rytmy jsou nesmírně populární v afrických klubech.

• Později přicházeli uprchlíci z válkou zmítané Angoly a Mosambiku, následováni dalšími z Guiney-Bissau a ostrovního státu Svatý Tomáš a Princův ostrov.

• Oficiálně bylo v r. 2006 v Portugalsku přes 400 000 legálních přistěhovalců – většinou z Afriky – plus mnoho ilegálních imigrantů.

Afričané tvoří největší etnickou menšinu v Portugalsku (včetně 68 000 Kapverďanů), s obzvláště velkými komunitami v Lisabonu.

• Další skupinu uprchlíků z bývalých portugalských kolonií tvoří Brazilci, někteří zde již zapustili kořeny.

• Malou část obyvatel tvoří Romové.

• Zvyšuje se počet dělníků přicházejících ze střední a východní Evropy – zejm. z Ukrajiny, spolu s 43 000 Ukrajinci, kteří již v Portugalsku žijí.

• V posledních letech také přibývá přistěhovalců ze západní Evropy, kteří sem přijíždějí za sluncem, kupují si nemovitosti a usazují se v jižních oblastech.

Portugalsko patří mezi země s nejnižším procentem otevřeného rasismu v EU, ale čas od času se v hlavním městě rasistické útoky objeví.

Napětí mezi angolskými a kapverdskými gangy tu již několikrát vyústilo v prudké střety. Těžké životní podmínky v chudinských čtvrtích, kde žije mnoho přistěhovalců, vypovídají o naprostém nedostatku pozornosti, kterou stát věnuje této afro-portugalské komunitě.

• Ve venkovských oblastech se někdy objevují nepříliš jasně vyhraněné předsudky proti lidem odjinud, zejména Romům, ačkoli někteří obyvatelé malých měst mohou být obezřetní i vůči turistům.


Otázky týkající se minorit v Portugalsku:

Jaké hlavní etnické (kulturní) minority jsou v Portugalsku?

Oficiálně bylo v r. 2006 v Portugalsku přes 400 000 legálních přistěhovalců – většinou z Afriky – plus mnoho ilegálních imigrantů.

Afričané tvoří největší etnickou menšinu v Portugalsku (včetně 68 000 Kapverďanů)

• Další skupinu uprchlíků z bývalých portugalských kolonií tvoří Brazilci, někteří zde již zapustili kořeny.

• Malou část obyvatel tvoří Romové.

• Zvyšuje se počet dělníků přicházejících ze střední a východní Evropy – zejm. z Ukrajiny, spolu s 43 000 Ukrajinci, kteří již v Portugalsku žijí.

• V posledních letech také přibývá přistěhovalců ze západní Evropy, kteří sem přijíždějí za sluncem, kupují si nemovitosti a usazují se v jižních oblastech.

Projevuje se soužití většinové společnosti s některými menšinami problémově?

Napětí mezi angolskými a kapverdskými gangy v hlavním městě již několikrát vyústilo v prudké střety. Těžké životní podmínky v chudinských čtvrtích, kde žije mnoho přistěhovalců, vypovídají o naprostém nedostatku pozornosti, kterou stát věnuje této afro-portugalské komunitě.

• Ve venkovských oblastech se někdy objevují nepříliš jasně vyhraněné předsudky proti lidem odjinud, zejména Romům.

Vnímá většinová společnost některé menšiny jednoznačně pozitivně?

• V polovině 70. let do Portugalska emigrovalo zhruba 500 000 až 800 000 afrických uprchlíků (tzv. retornados) z bývalých portugalských kolonií. Všeobecně se do portugalské společnosti začlenili dobře, mnozí našli práci ve stavebnictví, které v té době vzkvétalo.

Jakou hlavní aktivitu tyto minority vyvíjejí (autonomie, spolky, školství, TV, rozhlas, tisk)?

• Kultura a hudba retornados ovlivnila portugalskou tvorbu, např. africké rytmy jsou nesmírně populární v afrických klubech.

• V roce 1996 bylo Portugalsko iniciátorem vzniku Společenství portugalsky hovořících zemí (Comunidade dos Países da Língua Portuguesa - CPLP: Angola, Brazílie, Kapverdské ostrovy, Guinea-Bissau, Mosambik, Portugalsko, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Východní Timor).

Mají tyto minority zaručenou nějakou ochranu podle zákona?

• Ochrana Ústavou a evropskými zákony o menšinách.

V jakých zemích je nejvýraznější Portugalská menšina?

• Brazílie, Švýcarsko (téměř 200 000 Portugalců, z toho dvě třetiny v západní části země, kde tvoří nejpočetnější menšinu), severní Amerika, Argentina, bývalé portugalské kolonie, Havaj

Má tato Portugalská menšina podobná práva jako menšiny v Portugalsku?

• Vše záleží na daném státu, ale prakticky se postoj k menšinám v Portugalsku příliš neliší od postoje k portugalským menšinám žijícím v jiných zemích.

Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních:

EU

NATO

OSN

CE

OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě)

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

Těžištěm zahraniční politiky Portugalska jsou tři hlavní priority

• účast na evropské integraci reprezentovaná členstvím v Evropské unii

• pevná transatlantická vazba vyjádřená členstvím v NATO

• velmi úzké vztahy s portugalsky hovořícími zeměmi.

Portugalsko je členem zhruba 90 mezinárodních organizací. Je zastoupeno ve všech významných mezinárodních organizací v systému OSN, je členem nejvýznamnějších mezinárodních ekonomických organizací, jakož i organizací s působností na evropském kontinentu. Kompletní přehled mezinárodních organizací a úmluv, jejichž je Portugalsko členem, lze najít na internetové stránce portugalského ministerstva zahraničních věcí www.min-nestrangeiros.pt/politica/multilateral.

Historicky podmíněnou je orientace portugalské zahraniční politiky na oblasti, jež s Portugalskem spojuje společný jazyk i historie. Společně se Španělskem je aktivním účastníkem ibero-americké spolupráce. V roce 1996 bylo Portugalsko iniciátorem vzniku Společenství portugalsky hovořících zemí (Comunidade dos Países da Língua Portuguesa - CPLP: Angola, Brazílie, Kapverdské ostrovy, Guinea-Bissau, Mosambik, Portugalsko, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Východní Timor).

Zajímavosti:

Ženy v Portugalsku nemohly volit až do r. 1975, bylo zde tedy všeobecné volební právo uznáno jako v jedné z posledních zemí na severní polokouli (pro srovnání: ženy v Afghánistánu získaly právo volit v r. 1963). Tato skutečnost byla neblahým dědictvím Salazarovy vlády. Kromě toho neměly ženy pravomoc spravovat svůj vlastní majetek nebo opustit zemi bez svolení manžela či otce. Pokud se žena provdala za cizince, automaticky přišla o své občanství a dědictví.

• Paradoxně Portugalsko jen těsně minulo evropské prvenství, když se r. 1980 stala předsedkyní vlády žena – Maria de Lourdes Pintassilgová (1930 - 2004), pouhé tři měsíce předtím, se to podařilo Margaret Thatcherové.

Teprve od r. 1969 smí mít vdaná žena pas nebo odjet do zahraničí bez svolení manžela. Rovnost je dnes přímo zakotvena v občanském zákoníku. V r. 2005 tvořily ženy 56 % studentů zapsaných na vysokou školu a 47 % všech pracujících. I když dosud nedosáhly rovného postavení v odborných profesích, situace se postupně zlepšuje. Podle posledních údajů bylo 40 % lékařů a právníků ženského pohlaví. Současný právní systém zajišťuje ochranu žen v případě znásilnění, domácího násilí a sexuálního obtěžování na pracovišti. Díky tradičně vžitým názorům však zneužívané ženy nenacházejí dostatek odvahy, aby se obrátily na soudy, a domácí násilí je stále značně rozšířené.

• Vědci Navarské univerzity ve Španělsku provedli nedávno výzkum ke studii sedavého způsobu života. Touto studií byli Portugalci prohlášeni nejlínějším národem v EU.

• Podle francouzského průzkumu jsou Portugalci největšími alkoholici na světě. Každým rokem se v tomto kraji vypije 11,2 litru čistého alkoholu na osobu.

Kontakty na úřady

Portugalsko: ambasáda, zastupitelský úřad země v ČR:

Ambasáda Portugalské republiky,

Pevnostní 9,

160 00 Praha 6,

tel: 257 311 230, 257 311 231,

fax: 257 311 234,

e-mail: embport@mbox.vol.cz,

úřední hodiny: 09.00 - 15.00

Zastoupení ČR v zahraničí:

Embaixada da República Checa, Rua Pero de Alenquer 14, 1400-294 Lisboa, Portugal,

tel: 00351/21/3010487, 00351/21/3001010,

fax: 00351/21/3010629,

e-mail: lisbon@embassy.mzv.cz,

web: http://www.mzv.cz/lisbon/

Honorární konzulát Porto, Rua Senhora do Porto, 930, Porto 4200-453,

tel: 0035122/8342545,

fax: 0035122/8342611, e-mail: porto@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát Funchal, Rua Dr. José Joaquim de Freitas, 24, Funchal 9060-143,

tel: 00351/291-228-654,

e-mail: funchal@honorary.mzv.cz

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví České republiky (Embaixada da República Checa)

Adresa: Rua Pero de Alenquer, 14, 1400-294 Lisboa (Restelo) tel.: 00351-21 301 04 87, 21 301 35 29

po prac. době (od 16:30 do 08:00 hod.) + so a ne: pohotovostní mobil pro občany ČR v nouzi - 00351-91 931 94 22

fax: 00351- 21 301 06 29

e-mail: lisbon@embassy.mzv.cz

e-mail OEÚ: Commerce_Lisbon@mzv.cz

web strana: http://www.mzv.cz/lisbon

Na velvyslanectví se z centra (z Cais do Sodré na jižním konci zelené linky metra) dostanete autobusem č. 741. Z letiště žádný přímý spoj neexistuje, doporučujeme proto využít taxislužbu, která je v Portugalsku relativně levná.

Honorární konzulát ČR v Portu (Consulado Honorário da República Checa)

Rua dos Arrependidos, Quinta do Cisne, Laborim de Baixo, 4430-099 Vila Nova de Gaia

tel.: 00351-252 85 33 51

fax: 00351-22 834 26 11

e-mail: porto@honorary.mzv.cz

HK Porto je pro veřejnost otevřen pouze v pondělí a ve středu od 10:00 do 12:00 hod. Mimo tuto dobu nelze honorárního konzula ani žádného jiného pracovníka v kanceláři HK zastihnout. Jiná oficiální čísla HK mimo uvedenou pracovní dobu nejsou k dispozici. Před každou návštěvou doporučujeme nejdříve kontaktovat HK telefonicky a sjednat si schůzku.

Honorární konzulát ČR ve Funchalu
(Madeira)

Rua Dr. José Joaquim de Freitas, 24, 9060-143 Funchal

tel. 00351-291.228.654

e-mail: luisdelgado@netmadeira.com

HK Funchal prozatím nemá stanoveny pevné hodiny pro veřejnost. Doporučujeme vždy dojednat dobu a místo schůzky nejprve e-mailem nebo telefonicky.

Klub Čechů a Slováků v Portugalsku

Velvyslanectví České republiky v Lisabonu informuje, že v srpnu 2003 vznikl

Klub Čechů a Slováků v Portugalsku

Bližší informace o jeho činnosti a akcích můžete získat na internetové adrese: http://kcsp.estec.com.pt/

nebo od paní Lenky Fernandes - tel. +351.21.086.50.63, e-mail: lenka@netvisao.pt

—-


Použité zdroje:

[1] Wikipedie, otevřená encyklopedie. Portugalsko, [online]. 2008 [cit. 2008-04-08]. Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko>.

[2] Dohledat

[3] ST LOUIS, Regis. LANDON, Robert. Portugalsko z řady průvodců Libely Planet. Kultura. První vydání. Praha: Svojtka & Co, s.r.o., 2007. 527 s. ISBN 978-80-7352-678-8

[4] Průvodce na cesty – Portugalsko. Všeobecné informace – základní-informace o zemi. První vydání. Praha: freytag & berndt. 160 s. ISBN 80-86236-02-1

[5] ST LOUIS, Regis. LANDON, Robert. Portugalsko – z řady průvodců Libely Planet. Aktuálně. První vydání. Praha: Svojtka & Co, s.r.o., 2007. 527 s. ISBN 978-80-7352-678-8

[6] ST LOUIS, Regis. LANDON, Robert. Portugalsko z řady průvodců Libely Planet. Dějiny – Od revoluce k demokracii. První vydání. Praha: Svojtka & Co, s.r.o., 2007. 527 s. ISBN 978-80-7352-678-8

[7] Velvyslanectví České republiky v Portugalsku. Klub Čechů a Slováků v Portugalsku, [online]. 2008 [cit. 2008-04-08]. Dostupné z <http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ParentIDO=2677&ido =12526&amb=45&idj=1>.
Počet shlédnutí: 314

minority-por.txt · Poslední úprava: 30. 03. 2022 (18:41) autor: kokaisl