obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


polestina

Poleština (полесский микроязык)

3 І расказаў ён ім наступную прытчу: 4 Хто з вас, калі мае сто авечак і згубіць адну з іх, не кіне дзевяноста дзевяць у пустыні і не пойдзе за тою, якая згубілася, пакуль не знойдзе яе? 5 А калі знойдзе, то пакладзе яе на плечы свае з радасцю; 6 І калі прыйдзе дахаты, пакліча сваіх сяброў і сусудзеяў і скажа ім: Парадуйцеся са мною, бо я знайшоў маю авечку, якая згубілася.

Zdroj: Бисюков Дмитрий, Říha Vladimír

Transliterace podle http://cesty.in/ukrajinska_transliterace

3 I raskazau jon im nastupnuju prytču: 4 Chto z vas, kali mae sto avečak i zhubic' adnu z ich, ne kine dzevjanosta dzevjac' u pustyni i ne pojdze za toju, jakaja zhubilasja, pakul' ne znojdze jae? 5 A kali znojdze, to pakladze jae na plečy svae z radascju; 6 I kali pryjdze dachaty, pakliča svaich sjabrou i susudzejau i skaža im: Paradujcesja sa mnoju, bo ja znajšou maju avečku, jakaja zhubilasja.

Transliterace podle http://translit.ru/?direction=be&account=

3 I raskazaw jon im nastupnuju prytchu: 4 Hto z vas, kali mae sto avechak i zgubic„ adnu z ih, ne kine dzevjanosta dzevjac“ u pustyni i ne pojdze za toju, jakaja zgubilasja, pakul„ ne znojdze jae? 5 A kali znojdze, to pakladze jae na plechy svae z radascju; 6 I kali pryjdze dahaty, paklicha svaih sjabrow i susudzejaw i skazha im: Paradujcesja sa mnoju, bo ja znajshow maju avechku, jakaja zgubilasja.


Polešskij mikrojazyk (полесский микроязык), západní polešský literární mikrojazyk, rusínsko-polešský jazyk - kodifikovaný literární jazyk na základě západopolešských nářečí Běloruska, který se pokusilo založit v roce 1990 několik běloruských filologů a literátů.

Řadí se k slovanským mikrojazykům. Lexicky a gramaticky je velmi blízký ukrajinskému jazyku. I když uživatelé západopolešského nářečí se zpravidla s Ukrajinci neztotožňují. Řídké příklady neoficiálního písemného použití místních nářečí jsou zaznamenány v Polessii už v 16. a 17. stol.

Formování bezprostředně polešského jazyka začalo v roce 1988 díky úsilí filologa a básníka Nikolaje Šeliagoviče. Tehdy bylo založeno občansko-kulturní sdružení Polisse a začalo vypracování písemné normy čistě polešského jazyka.

V roce 1990 proběhla zakládající konference, na které se posuzovaly různé etnografické a lingvistické problémy v Polessii a začalo zakládání písemného polešského jazyka.


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

Citace:

Jazyky Evropy: Poleština [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2010. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/polestina


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy
Počet shlédnutí: 10

polestina.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:39 autor: 127.0.0.1