obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


komunikace-zs2009

Komunikace mezi kulturami - ZS 2009

Doporučení k psaní textu

Konzultace v měsíci lednu (Petr Kokaisl):
14. 1. 15,30 – 16,30
20. 1. 15 – 16
25. 1. 15 – 16
Konzultace v měsíci únoru
3. února 8:45-10; 10. února 13:30-14:30; 11. února 9:30-10:30

Čtvrtek 8:45-10:15 - sudý (podle rozvrhu)

TémaČlenové týmu
Vliv české kultury na slovenskou menšinu Kiktavý Michal, Máchová Kristýna, Slavětínská Zuzana, Šubrtová Veronika
Postoj Čechů k vietnamské menšině v ČRVeronika Kuřinová, Zdeňka Petriláková, Magdaléna Ramešová, Sylva Skřivánková, Tereza Vebrová
Postoj společnosti ke squaterům v ČRPavlína Koppová, Kateřina Mastná, Martina Fantová, Kateřina Fousková
Život muslimů v ČRRadomír Šlechta, Monika Vonšovská, Dominika Šimáčková, Lenka Trtíková

Čtvrtek 8:45-10:15 - lichý (podle rozvrhu) (skupina sl. Bartáčkové)

TémaČlenové týmu
Volyňští Češi, jejich příchod do Milovic nad Labem a jejich začlenění do společnosti v letech 1991 - 2009Sergej Vlačiha, Zuzana Hrušková, Vendula Šnajdrová, Michaela Klimešová
Aspekty života Ukrajinců v České republice Jan Vašík, Zdeněk Kaše, Monika Bartáčková, Ondřej Pejčoch, Martin Kindl
Tělesně handicapovaní lidé a jejich sociální integrace v ČR Olga Kostkanová, Eva Jarošová, Jan Říha, Miroslav Tax, Tomáš Klvaňa, Miroslav Zelenka
Punk's not dead Hollanová Michaela, Janišová Irena, Masopust Tomáš, Zadníček Martin
Kultura cirkusového života v Čechách Samešová Markéta, Uhlíková Tereza, Novák Martin, Kalián Michal, Maháček Pavel, Petrovič Jan

Čtvrtek 12:15-13:45 - lichý (skupina sl. Chvojkové)

TémaČlenové týmu
Úskalí, která překonávají vozíčkáři v PrazeMichaela Petrů, Radka Chvojková, Hanka Přibilová, Pavel Čech
Život mentálně postižených lidí mimo ústavKateřina Drábová, Majla Memiševičová, Lenka Sedláčková, Petra Šupová
Život rumunských Čechů v oblasti BanátuOndřej Štěpánek, Monika Pavlíková, Veronika Krejčí, Nadya Puškina
Registrované partnerství očima veřejnostiTereza Strnadová, Jana Šulcová, Lucie Vokounová
Partnerské soužití Čechů s cizinciDana Černá, Růža Duchková, David Maršálek, Michal Prokop, Josef Voráček
TémaČlenové týmu
Život Srbů v České republice a jejich kulturní a politická integrace do české společnostiLucie Zezulová

Hotové práce k opravení (prosím, dejte sem celý odkaz):

Kultura cirkusového života v Čechách OK1)

Postoj společnosti ke squaterům v ČR2) OK 14. 1. 2010 3)

Život mentálně postižených lidí mimo ústav4)

Postoj Čechů k vietnamské menšině v ČR chyby opraveny 5)

Vliv české kultury na slovenskou menšinu6)

Registrované partnerství očima veřejnosti7)

Život rumunských Čechů v oblasti Banátu hrubka opravena 8)

Punk's not deadchyby opraveny9)

Život muslimů v ČR chyby opraveny10)

Aspekty života Ukrajinců v České republice  8.2. - struktura textu + chyby opraveny OK 12. 2. 2010

Cestování vozíčkářů po Praze11)

Tělesně handicapovaní lidé a jejich sociální integrace v ČR opraveno 12) OK 16. 2. 2010

Volyňští Češi, jejich příchod do Milovic nad Labem a jejich začlenění do společnosti v letech 1991 - 2009 OK 2. 3. 2010

Život Srbů v České republice a jejich kulturní a politická integrace do české společnosti OK 11. 2. 2010

Partnerské soužití Čechů s cizinci OK 2. 3. 2010

OPRAVENÉ PRÁCE:

1)
Je to sice stručné, ale všechny náležitosti práce splňuje. Jen malá připomínka, na konec se ještě dává seznam literatury a zdrojů řazený abecedně. Ve vašem případě to náhodou abecedně také vyšlo. Opravte si ale nějaké hrubky (např. cirkusy… museli) 7. 1. OK
2)
Obsahově máte práci velmi pěkně zpracovanou – za to máte pochvalu. Pár připomínek mám: Příliš nechápu, jaká je souvislost mezi úrovní demokracie a chápáním nějakého společenského jevu – máte to v úvodu i v závěru. Demokracie je přece jen a pouze systém vlády (založený na většinové shodě). Překlepy: objastnit, dále čechů, dále Výzkoumnou, dále spuatingu, dále odsadit/obsadit , psaní velkých a malých písmen, psaní čárek kteří nemají, kde bydlet, Neztotožňují se však s konzumním způsobem života vedeným většinou lidí ve vyspělých státech. atd. atd. Typografické zásady – mezery za tečkami, 20%
3)
sl. Mastná není v systému - nemůžu zapsat zápočet do Hrocha
4)
Obsahově práci velice chválím, jen trochu vylepšete ZÁVĚR – ať tato kapitola má také pěkný začátek. Překlepy a chyby: Práce srovnává život mentálně retardovaných, kteří byli umístěni mimo ústav s ústavním prostředím., psaní %, věta Pojem mentální retardace (oligofrenie) znamená v překladu opožděnost rozumového vývoje byl přejat z mezinárodní lékařské nomenklatury podle návrhu WHO je trochu krkolomná, rodiných, ostaní ústavy, středočeském kraji, které mi nevnímáme atd. (to ještě důkladněji projděte). Odrážky: za odstavcem Služby by měly být nabízeny, aby každý občan
5)
Doporučil bych lépe uspořádat kapitoly (metodologie by měla být určitě před vlastní prací). Literární rešerše by neměla být jen obsahem knih (mluvili jsme přece o kritickém zhodnocení literatury a pramenů) U METODOLOGIE mi chybí adekvace metod, příp. vlastní zkušenosti s použitím uvedených metod. Psaní %, mezery za tečkami, ve větě Zákonem jsou také rozlišováni cizinci, kteří jsou občany Evropské unie, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinné příslušníky, a na cizince ze zemí mimo Evropskou unii neboli cizince ze třetích zemí. není správná vazba větných členů, velká a malá písmena - vietnamců, psaní čárek (Co se týče daňových úniků nelze opomenout) atd. atd. Citace: uvádíte Nekonečný (1997a, s. 223), ale v seznamu literatury tento autor není. Práce není obsahově špatná, možná kdyby byla trochu přehlednější, četlo by se to lépe.
6)
Pěkně zpracovaná práce, měl bych jen pár drobností: Literární rešerše není tou pravou literární rešerší (kritické zhodnocení literatury a pramenů). Většinu údajů z této kapitoly bych doporučil přesunout do kapitol jiných. Kapitolu METODOLOGIE máte pěknou. Překlepy: tyto východiska, psaní %.
7)
Formulace, že Sekundární data budou získávána z literárních a internetových zdrojů. není na jednu stranu špatná, ale na druhou stranu – odkud odjinud chcete sekundární data získávat? Podobně: Získaná data budou dále zpracovávána a tříděna pro účel projektu. - to je snad samo sebou. U metodologie mám trochu výhradu v použití budoucího času – práce je přece již hotová. Chybí mi v této kapitole adekvace metod a vlastní zkušenosti, které jste získali během výzkumu. Překlepy: Wissenschaflich, čárky Jedna žena, která má velice kladný vztah k homosexuálům sdělila atd. V kapitolce Vývoj situace leseb a gayů v Evropě jmenujete státy, které přijaly určité zákony upravující vztahy mezi osobami stejného pohlaví. U roku 1996 máte Maďarsko, u roku 2003 Chorvatsko a pak píšete, že V roce 2006 Česká republika přistoupila k tomuto zákonu jako první z postkomunistických zemí. Pokud pominu specifickou formu komunismu/socialismu v bývalé Jugoslávii, pak Maďarsko do postkomunistických zemí patří naprosto jednoznačně. Některé pasáže textu jsou zcela (doslovně) převzaté odjinud, aniž by byly citovány – např. Registrované partnerství je institut, který má zajistit právní jistotu pro soužití dvojic stejného pohlaví. Zákon má upravovat… - viz www.partnerstvi.cz Hned na začátku semestru jsem varoval před určitou jednostranností v tomto tématu. Chválím vás, že se o to v textu snažíte (alespoň to na mě tak působí), ale přesto je definice některých pojmů spíše jen z jedné strany. U výzkumné části mnohdy vyhodnocujete výsledky kvalitativního výzkumu kvantitativně. Neberte ovšem mé připomínky nijak zle – na práci je velice dobře vidět, že má hlavu a patu.
8)
Hned jak jsem se na to podíval, viděl jsem hrubku - neexistovali podobné programy
9)
Obsahově velmi pěkná práce, ALE: překlepy a chyby - vážě, nebo-li, psaní čárek …který nevznikl v Anglii jak se většina lidí…, psaní čárek před a to, Britští, Američtí, fylozofie, že jsem se dozvěděli atd. atd.
10)
Práce je zpracovaná pěkně, pouze literární rešerše působí trochu chaoticky - doporučuji přRpit, aby se skutečně týkala jen vaší výzkumné otázky. Další věci dejte spíše do oddělených kapitol. Překlepy a chyby: psaní čárek muslimové mají měsíce kratší než jsou běžné měsíce, krále Ašsky - nemělo by být Ašóky?. Dále: které si vdaly za muslima atd. atd.
11)
Tak z tohoto tématu jsem přinejmenším rozpačitý, protože neodpovídá tomu, co jsme si říkali úplně na začátku při výběru témat.
12)
Strašné hrubky a překlepy kazí dobrý dojem z práce - např. lidmy, příčinamy, jedáno, Být soběstačním atd. atd.
13)
už by to bylo dobré, pouze věta Práce se snaží nalézt odpovědi na otázky adaptace mentálně postižených ve společnosti, také připravenost společnosti přijmout mentálně postižené. nějak málo dává smysl. Pak je tu ještě příšerná hrubka od 50 a víš
14)
opravte hrubku které jsme ke konci vyselektovaly
komunikace-zs2009.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1