obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2019:antropologie-klatovy

Antropologie Klatovy 2019

Pokyny k psaní zápočtové práce v případě absence na přednášce

Prezenční listina: bude doplněna po 17. 2. 2019

Absence:

2x: Kateřina Funfálková
1x: —


 • Rozsah práce: 5 nebo 10 stran textu podle doby absence (1 den nebo oba dny)
 • Termín odevzdání - pokud to nestihnete do zkoušky, můžete na ni přijít, ale zkoušku je možné zapsat až po získání zápočtu. Nejzazší termín odevzdání práce: do 30. 4. 2019.
 • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Práce musí mít strukturu odborného textu – podrobněji viz Doporučení

Témata

 • Koncept přirozeného mravního zákona
 • Koncept ideální společnosti (od Platóna přes T. Mora a jeho Utopii k novodobým konceptů)

Zapište se po 17. 2. 2019 do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.
Ukázka zápisu:

 1. Standa Říha - Antropologie města


Takto je to třeba zapsat:

 
 - Standa Říha - [[ls2019:Antropologie města|Antropologie města]]

 1. Kateřina Funfálková - Koncept přirozeného mravního zákona

Odkaz vedle vašeho jména bude také nejprve červený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

Pak už odkaz nebude červený, protože bude platný:

Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.

Před odevzdáním zkontrolujte:

 • Má práce hlavu a patu, nebo je to jenom změť kopií z Wikipedie?
 • Má práce všechny formální náležitosti? (nadpis, struktura práce, průběžné citace (do dvojitých závorek), samostatná kapitola „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“ – kde jsou ty zdroje seřazené abecedně)? Blíže viz Doporučení
 • Zkontrolovali jste překlepy?
 • Je každý průběžně citovaný zdroj i v kap. „SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ“? (a naopak?)
 • Máte všechny citace (jak průběžné, tak i v seznamu citací) podle normy (včetně kurzívy)?

—-

Počet shlédnutí: 2

ls2019/antropologie-klatovy.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1