obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2022:etnicke_minority_ls_2022

Etnické minority v Evropě

LS 2022 Konečné výsledky (po 29. 6. 2022) ZDE

Výsledky po 7. 6. 2022 ZDE

Výsledky po testu 6. 6. 2022 ZDE

Výsledky po 23. 5. 2022 + test 30. 5. 2022 + ústní 31. 5. 2022 etmi_23-5-2022_test30-5-2022_ustni31-5-2022.xlsx

Výsledky po 23. 5. 2022+test 30. 5. 2022 ZDE

Výsledky po 23. 5. 2022 ZDE

Výsledky po 18. 5. 2022 ZDE

Výsledky po zkouškovém testu (17. 5. 2022) ZDE

Výsledky po třetím průběžném testu (20. 4. 2022) ZDE

Výsledky po druhém průběžném testu (1. 4. 2022) ZDE

Výsledky po prvním průběžném testu (9. 3. 2022) ZDE

Úkol: Na Wiki vytvořit vlastní stránku, kde budou výzkumné otázky + začátek literární rešerše.

Do literární rešerše použijte alespoň tři (pět) články z databáze odborných publikací (SCOPUS, Web of Science).

Zde je odkaz na Kelty (čtěte minimálně do s. 22):
http://bit.ly/pevropa2016mono

Rozpis seminářů

Lichý

 1. seminář 9. 2.
 2. seminář 23. 2. - Briceňo, Jarošová, Holzmannová, Matoušková řecká minorita na území České republiky otázky s prezentací
 3. seminář 9. 3. - Ziková, Kopecká, Dvořáková, Kanapleva, Zamorenova Češi a Poláci Prezentace a otázky
 4. seminář 23. 3. - Váňová, Sosnová, Šestáková, Vagenknechtová Návrat české menšiny z Rumunska - Prezentace+otázky
 5. seminář 6. 4. - Žáková, Bílá, Přecechtělová, Fléglová Češi v Chorvatsku - Prezentace + otázky
 6. seminář 20. 4. - Tuikov, Filatova, Kozlova, Nelbasova Tataři na Ukrajině +otázky

Sudý

 1. seminář 16. 2.
 2. seminář 2. 3. - Dangová, Händlová, Vojčová, Ha, Floriánová Vietnamci v Česku a Německu Prezentace+otázky
 3. seminář 16. 3. - Romančáková, Kolesnikova, Šperlová, Nechoďdomová, Hunalová Slováci v Rumunsku - prezentace+otázky
 4. seminář 30. 3. - Shiriaeva, Vasekina, Ehlová, Zemanová Krymští Tataři - otázky a prezentace
 5. seminář 13. 4. - Nemesh, Šušková, Velič, Žampach Ukrajinci v Rumunsku - otázky+prezentace
 6. seminář 27. 4. - Epifanova, Bezborodova, Saranchimeg Korejci v Rusku - prezentace

Výběr minorit

 • Turci
  • v západní Evropě
  • v Makedonii
  • v Srbsku / Kosovu
  • v Řecku
  • v Bulharsku
 • islamizovaní Slované (Pomáci)
  • Řecko
  • Bulharsko
  • Makedonie
 • Tataři
  • v Rumunsku
  • Krymští Tataři Xenia Shiriaeva, Elizaveta Vasekina, Ehlová Šárka, Zemanová Dana
  • na Ukrajině - Kozlova, Tuikov, Filatova, Nelbasova
 • Albánci
  • v Itálii (Arberešové)
  • v Makedonii
 • Baskové
  • ve Španělsku a ve Francii
 • Katalánci
  • ve Francii
 • Slováci
  • v Rumunsku - Romančáková, Kolesnikova, Šperlová, Nechoďdomová, Hunalová
 • Vietnamci
  • srovnání v ČR a Německu Vu Huyen Dangová, Tereza Händlová, Martina Vojčová, Ha, Floriánová
 • Korejci
  • V Rusku - Epifanova, Bezborodova, Saranchimeg
 • Návrat české menšiny z Rumunska - Sosnová, Šestáková, Vagenknechtová, Váňová
 • Češi a Poláci - Ziková, Kopecká, Dvořáková, Kanapleva, Zamorenova
 • Ukrajinci v Rumunsku - Nemesh, Šušková, Velič, Žampach
 • Češi v Chorvatsku - Žáková, Bílá, Přecechtělová, Fléglová

Seznam odevzdaných prací

 1. Ziková, Kopecká, Dvořáková, Kanapleva, Zamorenova Češi a Poláci1)
 2. Holzmannová, Briceňo, Matoušková, Jarošová Řecká minorita na území České republiky2)
 3. Romančáková, Kolesnikova, Šperlová, Nechoďdomová, Hunalová Slováci v Rumunsku3)
 4. Váňová, Sosnová, Šestáková, Vagenknechtová Návrat české menšiny z Rumunska4)
 5. Bílá, Žáková, Přecechtělová, Fléglová Češi v Chorvatsku5)
 6. Dangová, Händlová, Vojčová, Ha, Floriánová Vietnamci v Česku a Německu6)
 7. Shiriaeva, Zemanová, Vasekina, Ehlová Krymští Tataři7)
 8. Epifanova, Bezborodova, Saranchimeg Korejci v Rusku8)
 9. Nemesh, Šušková, Velič, Žampach Ukrajinci v Rumunsku9)

Seznam opravených prací

 1. Romančáková, Kolesnikova, Šperlová, Nechoďdomová, Hunalová Slováci v Rumunsku10) - opraveno OK 29. 8. 2022
 2. Bílá, Žáková, Přecechtělová, Fléglová Češi v Chorvatsku - podruhé opraveno11) OK 1. 9. 2022
 3. Ziková, Kopecká, Dvořáková, Kanapleva, Zamorenova Češi a Poláci OK 24. 8. 2022
 4. Briceňo, Jarošová, Holzmannová, Matoušková řecká minorita na území České republiky OK 1. 9. 2022
 5. Sosnová, Váňová, Šestáková, Vagenknechtova Návrat české menšiny z Rumunska OK 1. 9. 2022
 6. Epifanova, Bezborodova, Saranchimeg Korejci v Rusku OK 6. 9. 2022 ALE!!!12)
 7. Shiriaeva, Zemanová, Vasekina, Ehlová Krymští Tataři OK 6. 9. 2022 ALE!!!13)
 8. Dangová, Händlová, Vojčová, Ha, Floriánová Vietnamci v Česku a Německu OK 6. 9. 2022
 9. Nemesh, Šušková, Velič, Žampach Ukrajinci v Rumunsku OK 8. 9. 2022 ALE!!!14)

Odkazy

1)
Video se mi moc líbilo, bylo to vtipné a bylo vidět, že jste s tím měly dost práce. Jedinou připomínku bych měl ke zpracování těch částí týkajících se LGBT+, potratů: váš úkol není vystupovat v odborné práci jako aktivistky s předem vyhraněným názorem. Musíte zachovat (alespoň na začátku a v průběhu výzkumu) neutrální postoj (to se někdy vyčítá některým moderátorům diskusí, že toho nejsou schopní). Pokud je něco kontroverzní, pak je více než vhodné nechat promluvit zastánce i odpůrce - v řadě věcí to máte, což je skvělé, ale právě tady to chybí (ten zástupce z opačné strany názorového spektra).
Ještě ukončete text na WIKI nějakým pěkným závěrem.
2)
Moc hezké video, jen ještě ukončete text na WIKI nějakým podobně pěkným závěrem. Takhle vám to končí metodologií, což se jeví jako useknuté. Pak ještě přidejte kapitolu Seznam literatury, kde abecedně seřadíte použité zdroje.
Citace máte většinou dobře, někde vám ovšem chybí kurzíva a někde neděláte mezery.
Upravte funkci jednoho z respondentů – garant ústavu řeckých a klasických studií na FF UK: garant čeho? Předmětu, studijního programu…
3)
Kvalitně zpracovaná práce, jen ještě dodělejte pár maličkostí.
Pozor na nepřesnosti: např. Hromadné odchody Slováků a Čechů z jejich území vedly již v 18. století k osidlování rumunských vesnic. – Rumunsko přece v 18. století ještě neexistovalo! (Když nebylo Rumunsko, nemohly být ani rumunské vesnice :-) )
Někde se jedná o slohové neobratnosti – např. Slováci v celkových statistikách z let 2002 a 2011 zabírají desáté místo. Když někdo někde zabírá místo, tak je tam navíc, nepatřičně. Tady by bylo lepší napsat zaujímají.
V práci vám chybí kapitolka Seznam literatury a zdrojů, kde abecedně seřadíte použité zdroje (které už teď máte pod čarou).
Zkontrolujte citace ze slovenštiny - např. Pomali sa tradície začínajú vyrtácať a vymieňať: není vyrtácať, ale vytrácať. Někde chybí diakritika: Ked som bola mala sme viac dodrziavali tradicie a obycaje. V češtině se nepoužívá pojem „chodit do církve“ (s rodinou chodí do církve pravidelně každou neděli…, ale spíše chodit do kostela / sboru.
V metodologii nepište o čtení odborných textů, to se bere jako samozřejmost.
Ještě jednou to projděte, abyste eliminovaly pravopisné chyby – např. psaní čárek Na otázku, zda se během života změnilo dodržování tradic byly odpovědi u většiny informátorů z Rumunska kladné…
4)
O vaší práci jsme si již psali, je to OK, jen se nebojte připsat pod nadpis i vaše jména - je to obvyklé.
Za nadpisy se nedělá dvojtečka (ani tečka).
Na wiki ještě přidejte nějaký pěkný závěr (odpovědi na výzkumné otázky).
Na wiki ještě doplňte seznam použité literatury (samostatná kapitola, jednotlivé položky se řadí abecedně). Literatura by měla být podle normy - vám tam chybí kurzíva.
5)
Přestože je vaše práce zpracovaná docela pěkně, vyžaduje ještě drobné úpravy.
Překlepy – např. Od první poloviny se však počet Čechů žijících v Chorvatsku poměrně snižuje. Od první poloviny čeho?
Pokud máte něco jako výzkumnou otázku, tak to v závěru nemůžete odfláknout jednou větou – Jaký je pohled chorvatské majority na českou menšinu? Chorvaté o české menšině sice vědí, ale moc se o ní nezajímají. Chorvatská majorita, to je i chorvatský stát – bylo by určitě dobré zmínit, že Češi mají se Slováky rezervované jedno místo v parlamentu (přináší jim to něco, nebo je jim to jedno?), když se chystají Dožínky, tak je to akce i pro místní Chorvaty…
V praktické části nedávejte jako názvy kapitol výzkumnou otázku i s otazníkem, ale nějak ji modifikujte, aby to byl normální nadpis. Třeba místo 1. Jak vnímají Češi v Chorvatsku českou a chorvatskou historii? tam dát Vnímání české a chorvatské historii ze strany Čechů v Chorvatsku (nebo nějak podobně).
V metodologii nepište Před samotným výzkumem byla nutnost načíst odbornou literaturu, to se bere při psaní odborného textu jako samozřejmost.
Jak píšete, že byla vytvořena vojenská hranice, tak ona to spíše byla Vojenská hranice – můžete tam aspoň stručně napsat, jaké správní uspořádání tato hranice měla a kdy byla zrušena. On to byl takový stát ve státě.
Chybí kapitola Seznam literatury. To, co je pod čarou (průběžné citace), musí být i v seznamu literatury (abecedně). Citace nejsou podle normy, chybí kurzíva. Odborné časopisy citujte jako časopisy, ne jako webovou stránku. Znovu doporučuji, co jsem vám říkal na seminářích: Doporučení k psaní odborného textu.
V práci nemáte povinné citace z časopisů z odborných databází (SCOPUS, WoS, Proquest…).
6)
Buďte více pečliví ve formální stránce práce - určitě si ještě zkontrolujte pravopis (např. psaní velkých a malých písmen – není na Vietnamskou menšinu, ale na vietnamskou menšinu, není oženil se s češkou, ale oženil se s Češkou atd. atd.
České věty začínají velkým písmenem - tedy ne takto: …desetiletí. dalším handicapem… Berete dost na lehkou váhu shodu větných členů - tedy ne takto Tehdejší Vietnamci byli považováni jako uzavřenou skupinu…, ani takto - Veškeré styky s českými lidmi probíhaly jen na základě pracovních záležitostech.
Ve větách nesprávně píšete čárky - Ovšem znalosti historie a důvodu, proč jsou oslavovány jsou spíše povrchové. atd. atd.
Některé formulace jsou slohově velmi neobratné - např. aby věděli znali obě kultury. Na jiném místě: Z dat Spolkového statistického úřadu žilo v roce 2020 v Německu 103 620 Vietnamců. Vietnamci přece nežijí z dat!
Přečtěte si znovu větu Stanislav Brouček ve svém článku Integrační tendence vietnamského etnika v českém lokálním prostředí dva hlavní póly, kterýma je integrace vietnamského obyvatelstva do většinové společnosti ovlivněna. Chybí tam sloveso, nebo to musíte nějak jinak uspořádat.
Necitujte Wikipedii, ale vždy dohledejte původní zdroj.
Nepoužívejte v jednom textu dva různé citační styly - citujte do dvojitých závorek (tj. citace pod čarou), nedávejte už tento typ: (Barth 1969).
Chybí kap. Seznam literatury, kde bude uveden seznam všech použitých zdrojů (abecedně).
Citace nejsou podle normy, chybí kurzíva.
Nepište dvě čárky místo uvozovek.
Jak jste se dostali k tomu, že (Vietnamci) Tvoří tím 6. nejpočetnější národnostní menšinu v České republice, hned po ukrajinské menšině. Počítáte Čechy také jako národnostní menšinu?
Jak máte kap. Velikonoce a Vánoce, tak z toho vůbec nevyplývá, co si z toho přinesli z Vietnamu a co přebírají v Čechách a v Německu. Vůbec celou kap. Dodržování českých/německých a vietnamských svátků jste vzaly dost hákem.
Něco je zcela popletené - Štěpán, Vietnamec z České republiky, nahlíží jako Čech na vietnamskou komunitu velice kladně. - je to tedy Čech, nebo Vietnamec?
Máte pěkně udělanou kap. Literární rešerše.
Zkuste do takové úrovně povznést i kap. Vnímání vietnamské minority majoritou. Tato kapitola není vyloženě špatná, ale lépe ji strukturujte (rozdělte na části podle toho, zda mluvíte o Čechách nebo Německu), klidně přidejte i něco z literatury německé provenience - třeba https://nicholashartlep.com/wp-content/uploads/2020/04/steinberg-down_v1_chp48_3pp-2.pdf, trochu starší knížka o vietnamské menšině v Německu je třeba ZDE
Kap. Závěr, která má být zlatým hřebem celé vaší práce, nedává ani odpověď na všechny výzkumné otázky položené v úvodu. To je třeba vylepšit.
7)
Z hlediska obsahu jsem si vaši práci s potěšením přečetl, ale je třeba poopravit nějaké, většinou formální, náležitosti.
Máte v týmu rodilé mluvčí češtiny, ale text tomu ne vždy odpovídá – např. …narvala na zahradě obyčejné trávy a hodila ji do vroucího kotle… – to přece není česky! Mělo by to být spíše nějak takto: …natrhala na zahradě obyčejnou trávu…
Není Praktická čast, ale Praktická část. Není Na slavení Nevruza, ale Na slavení Nevruzu. (Možná to na Krymu mají jinak (nevím), ale setkal jsem se spíše s pojmem novruz. Faktem ovšem je, že toto označení má řadu variant.
Není do posud, ale doposud.
Těchto gramatických a slohových nedůsledností máte v práci celou řadu.
Za nadpisy se nedělají tečky ani dvojtečky.
Co to je Ruským Carstvem? Není to spíš carským Ruskem?
Je velmi neobvyklé používání etnonyma Krymčani.
Pokud překládáte název, musí být uveden v závorce. Takže místo
DELNOV Alexej.Krym.Velký historický průvodce. Moskva: Eksmo, 2017, s 521-637, ISBN: 978-5-699-95399-8
by to mělo být nějak takto:
DĚL'NOV, Aleksej. Krym. Bol'šoj istoričeskij putěvoditěl'. (Krym. Velký historický průvodce). Moskva: Eksmo, 2017, s. 521-637, ISBN: 978-5-699-95399-8.
Podobně i u jiných titulů.
Citace píšete bez kurzívy, nebo naopak skoro všechno s kurzívou, každopádně většinou nesprávně - opravte to podle normy. (https://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu#ukazky_citace) Navíc: to, co je pod čarou (průběžné citace), musí být i v seznamu literatury (abecedně) - a samozřejmě to platí naopak: to, co je v seznamu literatury, musí být v citacích pod čarou.
Nesprávně píšete v textu mezery.
Dávejte pozor na logickou návaznost jednotlivých kapitol a podkapitol. Např.: píšete o Krymsko-Tatarské národnosti (pozor na psaní velkých a malých písmen), pak máte Připojení Krymu k Ruské říši, pak Občanská válka … a pak téměř na konci máte kap. Krym. To přece není logické: nejprve představte Krym, pak třeba obyvatelstvo, pak třeba dějiny.
Zkuste praktickou část více proložit i sekundárními údaji s literatury (a srovnat s tím, co říkají vaši respondenti).
Kap. Závěr, která má být zlatým hřebem celé vaší práce, nedává ani odpověď na všechny výzkumné otázky položené v úvodu. To je třeba vylepšit. Tato kapitola působí velmi nehotově a odbytě.
Jednotlivé nadpisy by měly mít různou úroveň podle toho, zda se jedná o hlavní nadpis, podnadpis… - ve WIKI je to přitom velmi jednoduché: https://www.hks.re/wiki/wiki:syntax#sectioning
8)
Práce vypadá na první pohled jako pěkná, ale vyžaduje mnohá vylepšení, zejména jazyková.
Hned ten první obrázek je určitě hezký (opravil jsem to, aby popisek byl pod obrázkem - udělejte to i u ostatních obrázků), ovšem co to je Korejská stanová? I některé další překlady jsou příliš kostrbaté - např. Коре Сарам: Записки о корейцах, Коре Сарам: Память в лицах bych asi nepřekládal jako …pamět' ve tvarech., ale spíše …Paměť v tvářích.
Nesprávně děláte mezery - např. …Univěrsitět(Saint…, na jiném místě Moskva:Moskovskij, dále v Rusku ? atd. atd. Doporučuji přečíst https://www.hks.re/wiki/_media/2014:typografie.pdf
Formální stránka je spíše špatná - v práci je celá řada překlepů, které byste mohli odhalit i prostým zobrazením ve Wordu a následnou kontrolou gramatiky. Když vidím tento typ chyb, tak mám vždy podezření na určité lajdáctví. Např. není přesthěhovala, ani vratila, ani zažitkem
Geografické názvy pište česky - tedy ne Seoulu, ale Soulu, ne Mandžursko, ale Mandžusko atd.
Nemáte jednotný přepis korejských jmen - např. jednou píšete Bugaĭ, jinde zase Bugay
Práci by měl určitě zkontrolovat rodilý mluvčí, ale ať je to někdo, kdo opravdu češtinu ovládá dobře (je celá řada Čechů, kterým česká gramatika dělá docela dost velké problémy). V práci máte kromě již zmiňovaných chyb i docela dost slohových chyb.
V seznamu literatury nemáte kurzívu.
9)
Buďte pečlivější ve formální stránce - v práci je celá řada překlepů, které byste mohli odhalit i prostým zobrazením ve Wordu a následnou kontrolou gramatiky. Když vidím tento typ chyb, tak mám vždy podezření na určité lajdáctví: např. není Záproží, ani začli, ani Respondeti atd. atd. Něco ovšem musíte rozeznat sami - např. není na Rumunské území, ale na rumunské území atd. atd. Nepoužívejte pseudověty (bez slovesa) - např. Vzhledem k trvající válce na Ukrajině.
U některých geografických pojmů je velmi vhodné uvést i českou variantu (např. Zadunaiska Sici / Zadunajská Sič) - i proto, že na jiném místě uvádíte jen českou verzi (Záporožská Sič) Doporučuji i vysvětlit, co je to Sič.
Nesprávně děláte mezery - např. zrušeny.Jelikož Doporučuji přečíst https://www.hks.re/wiki/_media/2014:typografie.pdf
Nezobrazoval se vám obrázek kvůli nesprávné wiki syntaxi, tak jsem vám to opravil, ale raději původní obrázek https://www.hks.re/wiki/lib/exe/fetch.php?tok=32b3e3&media=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F8%2F89%2FAnimatieGraniteRomania_1859-2010.gif stáhněte a uložte na WIKI.
Kap. Literární rešerše je třeba pozměnit tak, abyste na prvním místě akcentovali výzkumnou otázku. Proto nezačínejte Článek pojednávající o Ukrajincích v Rumunsku…, ani Druhý článek … pojednává…, ale když máte hlavní výzkumnou otázku jak se Ukrajinci integrovali do rumunské společnosti a jak na ně rumunská majorita jakožto na minoritu nahlíží?, tak spíše nějak takto: Integrací Ukrajinců do rumunské společnosti se zabývá článek xy autora XY. Pak tam doplníte, k čemu autor dospěl (to tam víceméně máte). Totéž by mělo být ke každé výzkumné otázce a podotázce.
Trochu více diskutujte problematická místa - např. Ovšem někteří historikové tvrdí, že tu byli dokonce dříve… Ukrajinská minorita byla rozdělena na tři skupiny podle místa výskytu. Kteří historikové (jedná se o směr preferující ukrajinský nacionalismus - zhruba podle hesla „Ukrajinci byli všude a ve všem první“? (Toto heslo je samozřejmě zveličené:-) ) Kdy a kým byla ukrajinská minorita rozdělena na tři skupiny podle místa výskytu? atd.
V části Historie Ukrajinců v Rumunsku nekončete Kateřinou Velikou, ale vezměte to pěkně chronologicky (období, kdy to měli Ukrajinci - nebo jak byli označováni - dobré, kdy spíše ne, jak to bylo za komunistické vlády, jaký vztah k menšinám má současné Rumunsko…
V praktické části nedávejte jako názvy kapitol výzkumnou otázku i s otazníkem, ale nějak ji modifikujte, aby to byl normální nadpis. Tu část, která se týká jazyka, ještě nějak pěkně uveďte, doplňte něco z literatury a pak to vyšperkujte výpověďmi respondentů, které tam máte velmi pěkně. Totéž i u ostatních částí.
Část týkající se zvyků jde zbytečně moc do minulosti, někdy je to velmi diskutabilní - např. Po roce 988, kdy se křesťanství stalo státních svátkem… - co tím myslíte, že se k. stalo státním svátkem? Kde to bylo (v jakém státě)?
Vůbec nediskutujete u církevních svátků odlišnosti v náboženství - část Ukrajinců jsou řeckokatolíci, část pravoslavní (velká část z nich se stala součástí pravoslavné církve kvůli státnímu nátlaku v období komunistického režimu). To by se mělo ve vaší práci objevit aspoň jako údaj převzatý z literatury.
Rozhodně vylepšete kap. Závěr, která má být zlatým hřebem celé vaší práce, nedává ani odpověď na všechny výzkumné otázky položené v úvodu. To je třeba pozměnit. Vůbec nemusíte psát banální věci typu Pro vytvoření práce byly použity odborné články, publikace, internetové zdroje… nebo Na závěr tedy můžeme říct, že integrace Ukrajinců v Rumunsku probíhá přívětivým způsobem bez velkých úskalí.
Seznam literatury není podle normy, chybí kurzíva.
10)
Už to skoro máte, jen věnujte ještě větší pečlivost kap. Seznam literatury. V části Internetové zdroje máte někde napsáno [online], někde ale ne. To doplňte. V průběžných citacích (pod čarou) doplňte kurzívu (na správné místo), často chybí.
11)
Snažte se o ještě větší pečlivost: např. není Daruvatských Čechů, ale Daruvarských Čechů, není češi, ale vždy Češi, není jugoslavskými úřady, ale vždy jugoslávskými úřady
Poměrně dost svévolně zacházíte s čárkami. Např. Mezi původně české zvyky, které s časem vymizely patřilo například řezání barborek. Hned v další větě: Tradice, jaká se však stále dodržuje je příprava štědrovečerní večeře. Nesprávná shoda větných členů, např. vypukla válka i v Jugoslávií atd. atd.
Před [online] se píše mezera.
Nepoužívejte dvojí citační normu - jednou píšete rok vydání do závorky za autory, jindy zase jinam. Sjednoťte to.
Je toho na opravu ještě poměrně dost.
12)
Ještě doopravte některé překlepy, které vám v práci zbyly (a je jich dost) - např. jednou píšete kojo-saram, jinde korjo-saram (navíc by to mělo být s velkým písmenem, protože je to název etnika), není pokřtena, ani dotazovánými, nepište Sakhalin, ale Sachalin atd. atd.
13)
Ještě doopravte některé překlepy, které vám v práci zbyly - např. pořád tam máte ty Krymčany, nesprávné psaní velkých a malých písmen (většinou píšete krymští Tataři, ale občas i Krymští Tataři… Přídavná jména - Krymsko-Tatarské národnosti
14)
Ještě doopravte: Ukrajinci v Rumunsku nejsou Ukrajinští Rumuni, ale rumunští Ukrajinci.
ls2022/etnicke_minority_ls_2022.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1